160 views

รัฐสภาเกาหลีใต้รับรองนายกรัฐมนตรีคนใหม่นาย Lee Wan-koo


รัฐสภาเกาหลีใต้ลงมติรับรองนาย Lee Wan-koo แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 16 ที่ผ่านมาหลังจากยืดเยื้อมาราว 3 สัปดาห์ ซึ่งเสียงของสมาชิกรัฐสภาแตกเป็น 2 ฝ่าย

นาย Lee Wan-koo ดำรงตำแหน่ง  floor leader คนก่อนของพรรคฝ่ายรัฐบาล Saenuri Party  จากการลงคะแนนเสียงแบบลับเพื่อรับรองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ นาย Lee Wan-koo ได้รับ 148 คะแนนจากผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด  281 เสียงโดยมีผู้ไม่ยอมรับจำนวน 128 เสียงและงดออกเสียง 5 เสียง โดยภาพรวมพรรคฝ่ายรัฐบาลให้การยอมรับในขณะที่พรรคฝ่ายค้าน New Politics Alliance for Democracy – NPAD ไม่ยอมรับ พรรคฝ่ายค้านได้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์ การเกณฑ์ทหารและการช่วยเหลือเกื้อกูลกับทหารในยุค1980s ของนาย Lee Wan-koo (The Korea Herald, 2015).  นายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้เป็นผู้นำเบอร์ 2 ถัดจากประธานาธิบดี

เอกสารอ้างอิง

The Korea Herald (2015). Assembly approves P.M. nominee.

[online].  Available: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20150216001254.

Leave a Comment