122 views

จีนสั่งห้ามใช้ตำราที่ส่งเสริม “ค่านิยมตะวันตก” ในมหาวิทยาลัย


e13-859

สำนักข่าว The Guardian ของสหราชอาณาจักร รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของจีนประกาศว่าจะสั่งห้ามใช้ตำราระดับมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริม “ค่านิยมตะวันตก” ซึ่งการดังกล่าวเป็นสัญญาณล่าสุดในการสร้างความยึดมั่นทางอุดมการณ์ของรัฐบาลจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดี Xi Jinping

Yuan Guiren รัฐมนตรีศึกษาธิการ กล่าวว่า ตำราที่ส่งเสริมค่านิยมตะวันตก ซึ่งบ่อนทำลายสถานะนำของพรรคคอมมิวนิสต์และอุดมการณ์สังคมนิยม ต้องไม่ปรากฏในชั้นเรียนและสถานศึกษาของจีน

มหาวิทยาลัยในประเทศจีนส่วนใหญ่บริหารจัดการโดยรัฐบาล และอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประเด็นอื่น ๆ ที่อาจมีศักยภาพเป็นภัยคุกคามต่อการถือครองอำนาจของพรรค

ตั้งแต่การก้าวสู่อำนาจของ Xi ในปี 2002 วงวิชาการจีนถูกควบคุมมากยิ่งขึ้น นักวิชาการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จำนวนมากถูกปลดจากตำแหน่งหรือจำคุก อาทิ Xia Yeliang อดีตศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) ถูกไล่ออกในปี 2013 หลังจากอยู่ในตำแหน่งกว่า 13 ปี เนื่องจากข้อเรียกร้องอย่างต่อเนื่องของเขาให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในจีน

ในบางมณฑลของทางการจีนได้ประกาศว่าจะนำกล้อง CCTV มาติดในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งการดังกล่าวทางการเคยใช้มาแล้วในชั้นเรียนของนักวิชาการที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล เช่น กรณีของ Ilham Tohti ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ ชาติพันธุ์อุยกุร์ (Uighur) ซึ่งถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาแบ่งแยกดินแดน โดยหลักฐานสำคัญ คือ เทปวงจรปิดในชั้นเรียนของเขานั่นเอง

แม้ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามขยายระบบการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงเพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างความเคร่งครัดทางอุดมการณ์ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และจำกัดเสรีภาพทางวิชาการอย่างเด่นชัด แต่ชนชั้นนำส่วนใหญ่ก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในต่างประเทศมากกว่าจะศึกษาในประเทศจีน อาทิ กรณีของลูก Xi Jinping ที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Harvard สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าระบบการศึกษาของจีน (เช่นเดียวกับรัฐเผด็จการอำนาจนิยมอื่น ๆ) ทำหน้าที่หลัก คือ เป็นกลไกรัฐเชิงอุดมการณ์ (ideological state apparatus) ในการปลูกฝั่งระบบความคิดความเชื่อ เพื่อรับใช้โครงสร้างอำนาจที่ไม่เท่าเทียมของชนชั้นนำ

 

 

Leave a Comment