96 views

ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่นาย Lee Wan-koo


 

ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือนาย Lee Wan-koo จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาหลายขั้นตอนของรัฐสภาเกาหลีใต้ในต้นเดือนกุมภาพันธ์

พรรคฝ่ายรัฐบาล Saenuri Party และพรรคฝ่ายค้าน New Politics Alliance for Democracy เห็นชอบให้มีขั้นตอนการพิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์นี้ ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกความเชื่อมั่นคืนมาเนื่องคะแนนนิยมในตัวเธอลดลงเหลือประมาณร้อยละ 30 จากการสำรวจทัศนคติของประชาชนโดย Gallup Korea โดยก่อนได้รับการเสนอชื่อ นาย Lee Wan-koo ดำรงตำแหน่งเป็น floor leader ของพรรคฝ่ายรัฐบาล Saenuri Party ในเกาหลีใต้การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องผ่านการรับรองจากรัฐสภาก่อน (The Korea Herald, 2015).

บทวิเคราะห์

นายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเบอร์ 1 ของประธานาธิบดีรวมทั้งให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆ  โดยนายกรัฐมนตรีคนก่อนคือนาย Chung Hong-won ที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อปลายเดือนเมษายน 2014 โดยระบุเหตุผลว่าเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีเรือเฟอร์รี่ “เซวอล” อับปาง ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ขณะที่การกู้ภัยไม่มีประสิทธิภาพ (ไทยรัฐออนไลน์, 2014). นอกจากนี้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเกิดการรั่วไหลของข้อมูลของรัฐด้วยส่งผลให้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีลดลง  อย่างไรก็ตามคะแนนนิยมในช่วงนี้ยังไม่อาจชี้ชะตาการดำรงประธานาธิบดีในสมัยหน้าของประธานาธิบดีปาร์คได้เนื่องจากยังมีประเด็นใหม่เข้ามาเช่น เรื่องการรวมชาติ ในขณะที่พรรคฝ่ายค้านยังไม่เข้มแข็ง

เอกสารอ้างอิง

ไทยรัฐออนไลน์ (2014). นายกฯ เกาหลีใต้ลาออก! รับผิดชอบกรณีเรือล่ม. [online].  Available: http://www.thairath.co.th/content/419076.

The Korea Herald (2015). PM nominee to undergo hearings on Feb. 9-10.

[online].  Available: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20150127000776.

Leave a Comment