388 views

จีนจับมืออาเซียนยกระดับเขตการค้าเสรี CAFTA


CAFTA

ที่มา http://www.chinadaily.com.cn/business/2013-10/27/content_17062210.htm

 

สรุปข่าว               

บ่ายวันที่ 25 ตุลาคม 2556 นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้พบปะกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าของ 10 ประเทศอาเซียนในการเยือนจีนเพื่อประชาสัมพันธ์การค้าและการลงทุนระหว่างสมาชิกอาเซียนกับจีนในกรุงปักกิ่ง นายหลี่ กล่าวว่าจีนสนับสนุนบทบาทความเป็นผู้นำของอาเซียนในความร่วมมือเอเชียตะวันออกและการรวมกลุ่มการค้าในภูมิภาค เขาให้คำมั่นถึงความต้องการของจีนในการสร้างความเชื่อใจทางยุทธศาสตร์กับประเทศอาเซียน การร่วมมือทุกด้านในเชิงลึก เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาค ทั้งนี้จีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน และอาเซียนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 3 ของจีน เขตการค้าเสรี CAFTA เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเชิงของจำนวนประชากร และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในเชิงของ GDP ในประเทศ ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี อัตราภาษีจะลดลงเหลือศูนย์ในสินค้าเกือบ 8,000 รายการ เกือบร้อยละ 90 ของสินค้านำเข้า นายหลี่ยังกล่าวว่า จีนต้องทำงานร่วมกับอาเซียน เพื่อยกระดับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน หรือ CAFTA โดยผู้นำจีน ซึ่งเรียกจีนและอาเซียนว่าเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญ กล่าวว่าเขายินดีต้อนรับการลงทุนจากประเทศในอาเซียน และยังส่งเสริมให้บริษัทจีนเข้าไปลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการค้าและการโทรคมนาคมของทั้งสองฝ่าย

 

บทวิเคราะห์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา ที่เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน (CAFTA) มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจทวิภาคีระหว่างจีนและอาเซียนมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความตกลงในเรื่องดังกล่าวส่งผลประโยชน์ต่อทั้งจีน และประเทศในอาเซียนทั้งในภาคธุรกิจ และภาคประชาชน หลังจากการมีเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนขึ้นแล้ว รัฐบาลจีนก็ยังได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างกันอีกหลายด้าน อาทิ การจัดงานแสดงสินค้า China-ASEAN Expo ในแต่ละปีเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการค้า เศรษฐกิจ การลงทุนระหว่างกัน นับว่าเป็นการผลักดันเศรษฐกิจของจีนและอาเซียนได้เป็นอย่างดี เมื่อมีเขตการค้าเสรีที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนของนักธุรกิจ การค้าระหว่างกันจึงมีมากขึ้น ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ด้วยกัน การนำเข้าสินค้าจากอาเซียนของจีนก็เพิ่มมากขึ้น นับว่าเป็นความร่วมมือที่ดีและได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย

 

แหล่งข้อมูล:        http://www.chinadaily.com.cn/business/2013-10/27/content_17062210.htm

http://thai.cri.cn/221/2013/10/27/62s214869.htm

http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=190906

Leave a Comment