880 views

ผลวิจัยชี้ฝุ่นกัมมันตรังสีจากระเบิดปรมาณูเมืองฮิโรชิมาเป็นสาเหตุการตายของโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น


ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2013/10/251944.htmlHIROSHIMA, Oct. 18, Kyodo

สรุปข่าว/ผลการศึกษาโดยนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาได้แสดงให้เห็นว่าคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองฮิโรชิมาหลังจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูในปี 1945 ต้องเผชิญกับโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากกว่าคนที่มาถึงเมืองสามวันหลังจากเหตุการณ์ระเบิด ผลการวิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าสุขภาพของมนุษย์อาจอ่อนแอลงจากการตกค้างของสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ผลิตระเบิดนิวเคลียร์ และท้าทายความคิดของหน่วยงานรัฐที่ว่าการได้รับรังสีดังกล่าวไม่มีความแตกต่างของการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในหมู่ผู้คนที่อยู่ในเมืองหลังจากเหตุระเบิดปรมาณู โดยคณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยรังสีชีววิทยาและการแพทย์จะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในที่ประชุมของสมาคมวิจัยกัมมันตภาพรังสีแห่งญี่ปุ่นซึ่งจะจัดขึ้นในเมือง Aomori

nuclear-aftermath03

ที่มา: http://nuclear-news.net/2013/03/29/the-hiroshima-study-group-on-re-construction-of-local-fallout-from-a-bomb-in-1945-book-2-launched-with-recent-research-results-and-data/

 

วิเคราะห์ข่าว/ ผลการวิจัยนี้จะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมอีกชิ้นหนึ่งที่ช่วยยืนยันผลพวงจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูในเมืองฮิโรชิมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในเวลาต่อมาได้ทำให้ชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพหลายอย่างจากสารกัมมันตภาพรังสี การศึกษาทางวิชาการต่างๆ ก็ได้บ่งชี้ว่าเราอาจมีโอกาสได้รับรังสีจากธาตุกัมมันตรังสีในฝุ่นที่เกิดจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ หรือก๊าซที่เล็ดรอดออกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยหน่วยงาน ICRP[1] (International Commission on Radiological Protection) ซึ่งทำหน้าที่กำหนดหลักการพื้นฐานและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันรังสี ได้ระบุว่าการได้รับรังสีที่สูงกว่าระดับของรังสีในธรรมชาติจะทำให้เกิดผลต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ผลของการได้รับรังสีในปริมาณมากและมีอัตราการได้รับรังสีสูงนั้นมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วว่าจะทำให้ผู้ที่ได้รับรังสีเสียชีวิตได้ โดยที่ผ่านมามีการศึกษาและบันทึกผลต่อสุขภาพของผู้ที่รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิ ทำให้ทราบว่าผลต่อสุขภาพจากการได้รับรังสีอาจจะไม่ปรากฏนอกจากจะได้รับรังสีที่สูงมาก หากแต่ก็มีผลอย่างอื่นอีกหลายอย่างโดยเฉพาะโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นและตรวจพบได้มากขึ้นในผู้ที่ได้รับรังสีในระดับปานกลาง (หากในกรณีที่ได้รับรังสีปริมาณที่ต่ำลงจะพบว่าเซลล์และเนื้อเยื่อสามารถฟื้นตัวได้) อย่างไรก็ตาม ในชีวิตประจำวัน นอกจากรังสีแล้วยังมีสิ่งต่างๆ อีกหลายอย่างที่สามารถทำให้เกิดมะเร็งได้ รวมทั้งการสูบบุหรี่ การได้รับแสงอัลตร้าไวโอเลต ใยหิน สารเคมีบางชนิดในสี สารพิษจากเชื้อราในอาหาร ไวรัส หรือแม้แต่ความร้อน

[1]International Atomic Energy Agency; IAEA. (2012). Factsheets and FAQs: Radiation in Everyday Life, from, http://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/radlife.html#risks

 

 

Leave a Comment