116 views

เกาหลีใต้, อาเซียน Kick Off ประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ที่ปูซาน


 

ที่ปูซาน (Busan) เกาหลีใต้จัดการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษกับ10ประเทศสมาชิกในอาเซียนเป็นเวลา 2 วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11- วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคมนี้ เกาหลีใต้และประเทศในอาเซียนต้องการยกระดับความสัมพันธ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ในปีนี้โซลเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดดังกล่าวเพื่อฉลองความสัมพันธ์ อาเซียน-เกาหลีใต้ครบรอบ 25 ปีในปีนี้ โดยทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในด้าน การค้า ธุรกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การเมืองและความมั่นคง หัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้คือ “Building Trust and Bringing Happiness”  อาเซียนเป็นคู่ค้าที่สำคัญเป็นอันดับสองของเกาหลีใต้และเป็นเป้าหมายการลงทุนอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้  ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮกล่าวกับผู้สื่อข่าวจากประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศว่า

“การประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นช่องทางของเราในการมองย้อนไปในระยะเวลา 25 ปีแห่งมิตรภาพและจะกำหนดพิมพ์เขียวเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในอนาคตของเรา”

ประเทศอาเซียนประกอบด้วยประชากร 640 ล้านคน  มี GDP  $3 trillion โดยในปีหน้าอาเซียนจะเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภูมิภาคนี้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากและเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก (The Korea Herald, 2014)

ในการนี้นายกรัฐมนตรีไทยและภริยาเข้าร่วมการประชุม แสดงวิสัยทัศน์ หารือกับประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮและพบภาคเอกชนของเกาหลีใต้ด้วย

เอกสารอ้างอิง

The Korea Herald. (2014). Korea, ASEAN kick off summit.

[online]. Available: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20141210000965.   

 

Leave a Comment