187 views

เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงต่างประเทศของจีนเดินทาง เยือนญี่ปุ่นอย่างไม่เปิดเผย


senkaku_01[1]

Source: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/

สรุปข่าว – เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างลับๆ ในช่วงต้นเดือนเพื่อหาทางยุติปัญหาข้อพิพาททางด้านดินแดนในทะเลจีนใต้ ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าในความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของจีนและญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลญี่ปุ่น แต่การหารือจบลงอย่างไร้ความคืบหน้าใดๆ รวมถึงไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายจะพบปะกันอีกครั้งเมื่อไหร่

อย่างไรก็ดี ระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จีนผู้ซึ่งสังกัดกรมเอเชีย และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นได้พยายายามจัดทำข้อตกลงกับทางฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อปูทางไปสู่การเจรจาในระดับสูงของฝ่ายจีนและญี่ปุ่นต่อไป

Source: Kyodo News. Senior Chinese official makes secret visit to Japan amid isles row. 2013. [Online]. From:  http://english.kyodonews.jp/news/2013/10/251526.html[16/10/13]

 

วิเคราะห์ข่าว – ปัญหาข้อพิพาททางด้านดินแดนระหว่างจีนและญี่ปุ่นทวีความตึงเครียดมากขึ้นนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประท้วงจลาจลของชาวจีนต่อการซื้อหมู่เกาะเตียวหยู/เซนกากุในทะเลจีนใต้ของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นยังคงลุ่มๆ ดอนๆ เนื่องจากทางฝั่งจีนตระเวนรุกล้ำน่านน้ำของญี่ปุ่นอยู่เนืองๆ ในขณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโสะ อาเบะ ผู้นำสายเหยี่ยวของญี่ปุ่นเองก็มีท่าทีที่แข็งกร้าว และมีนโยบายที่ต้องการจะเห็นชาติญี่ปุ่นมีกองทัพของตนเอง อย่างไรก็ดี จากการพบปะเจรจาของผู้นำทั้งสองในเวทีประชุมผู้นำเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) ที่ผ่านมา ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสพูดคุย และเห็นแนวทางในการหันหน้าเข้าเจรจากันมากกว่าที่จะเผชิญหน้าด้วยกองกำลัง เนื่องจากทั้งสองฝ่ายนั้นมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แนบแน่นไม่น้อย และย่อมต้องเล็งเห็นผลเสียต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะในกรอบทวิภาคี และกรอบไตรภาคีในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีซึ่งมีเกาหลีใต้ร่วมอยู่ด้วยอีกประเทศ การส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้จึงเป็นนิมิตหมายอันดีของการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางด้านดินแดนที่เรื้อรังมานาน.

Leave a Comment