219 views

ผู้นำกว่างซีนำคณะเยือนมาเลเซีย พร้อมหารือกับมุขมนตรีแห่งรัฐปะหัง เร่งผลักดันนิคมฯ มาเลย์-จีน


1

ที่มา : www.chinanews.com

ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย นายเฉิน อู่ ผู้ว่าการเขตปกครองตนเองกว่าซีจ้วง นำคณะเดินทางไปยังเมืองกวนตัน รัฐปะหัง เพื่อเยี่ยมชมเขตนิคมอุตสาหกรรมมาเลเซีย(กวนตัน)-จีน และเข้าพบปะหารือกับดาโต๊ะ ซรี อัดนัน ยาอาก็อบ มุขมนตรีแห่งรัฐปะหัง เกี่ยวกับการเร่งสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว

เขตนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญภายใต้การผลักดันของผู้นำจีนและมาเลเซีย และเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและวิสาหกิจท้องถิ่นของทั้ง 2 ประเทศ และเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมพี่น้องกับเขตนิคมอุตสาหกรรมจีน(ชินโจว)-มาเลเซีย การสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ผู้นำของทั้ง 2 ประเทศให้ความสำคัญอย่างมากถือเป็นการสร้างสรรค์โมเดลความร่วมมือระดับสากลรูปแบบใหม่ “สองประเทศสองนิคม” คือ เขตนิคมอุตสาหกรรมจีน(ชินโจว)-มาเลเซีย และเขตนิคมอุตสาหกรรมมาเลเซีย(กวนตัน)-จีน ห่างจากเขตนิคมอุตสาหกรรมกวนตันประมาณ 11 กิโลเมตรเป็นท่าเรือกวนตัน โดยนายเฉิน อู่ ได้เดินทางไปสำรวจและยอมรับถึงปัจจัยความได้เปรียบของท่าเรือ โดยกล่าวว่าเขตนิคมฯ ต้องอาศัยท่าเรือน้ำลึกในการขับเคลื่อนการพัฒนาของนิคมและสร้างความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างท่าเรือชินโจวและท่าเรือกวนตัน ขยายความร่วมมือทางทะเล และกระตุ้นการพัฒนาระหว่างนิคม

เขตนนิคมอุตสาหกรรมมาเลเซีย(กวนตัน)-จีน ได้มี่พิธีเปิดงานก่อสร้างเขตนิคมฯ ไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 โดยทางการรัฐปะหังให้การสนับสนุนการก่อสร้างอย่างเต็มที่ เขตนิคมอุตสาหกรรมจีน(ชินโจว)-มาเลเซีย เป็นโครงการความร่วมมือในการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมระดับประเทศแห่งแรกรระหว่างจีนกับมาเลเซีย และเป็นโครงการความร่วมมือระดับประเทศแห่งที่ 3 ต่อจากนิคมอุตสาหกรรมจีน(ซูโจว)-สิงคโปร์ และเมืองนิเวศจีน(เทียนจิน)-สิงคโปร์ ในเขตนิคมฯ ประกอบด้วยเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขตบริหารงานส่วนกลาง และเขตที่อยู่อาศัย สำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในเขตนิคมดังกล่าว นอกจากอุตสาหกรรมเด่นของทั้งสองประเทศแล้วยังเน้นอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ โดยยินดีรับนักลงทุนจากทั่วโลก

บทวิเคราะห์

เมืองชินโจวถือเป็นหนึ่งในฐานการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกระดับประเทศของจีน อีกทั้งยังเป็นเขตพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่าเรือระดับประเทศ จีนให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในระดับมณฑลเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าโครงการความร่วมมือก่อตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวนับเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างบทบาทของกว่างซีในเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในด้านภาพรวมของประเทศก็จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับมาเลเซีย ตลอดจนประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ แม้ว่ามาเลเซียจะเป็นเพียงประเทศที่ 2 ที่มีความร่วมมือในด้านเขตนิคมอุตสาหกรรมแบบสองประเทศสองนิคมต่อจากสิงคโปร์ที่มีความร่วมมือในลักษณะนี้มาก่อนแล้ว แต่ก็ทำให้เห็นถึงแนวโน้มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนที่มีต่ออาเซียน ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีเยี่ยมของจีนในการเตรียมความพร้อมในการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศกับอาเซียน

 ที่มา http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?IBLOCK_ID=69&SECTION_ID=469&ELEMENT_ID=12907

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ  31 กรกฎาคม 2556

 

Leave a Comment