96 views

จีนเร่งสร้างกลุ่มสื่อระหว่างประเทศแบบใหม่ที่ทันสมัยและหลากหลาย


china_pegion

ที่มาภาพ: ไทม์ แมกกาซีน และ เทเลกราฟ

ตั้งแต่การประชุมผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 (“สมัชชา 18”) เป็นต้นมา

นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้แนวทางเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างประเทศ  นายหวัง เกิงเหนียน ผู้อำนวยการและบรรณาธิการใหญ่สถานีวิทยุซีอาร์ไอได้เขียนบทความหัวข้อ “ให้เสียงจีนกระจายไปทั่วโลก” ลงตีพิมพ์ในวารสาร “ฉิว ซื่อ” ฉบับที่ 21 ระบุให้ถือเอาคำปราศรัยของนายสี จิ้นผิงเป็นหลักชี้นำในการเร่งสร้างกลุ่มสื่อระหว่างประเทศแบบใหม่ที่ทันสมัยและหลากหลาย พยายามให้มีสิทธิ์มีเสียงในเวทีโลกมากขึ้น การที่จีนทำการสื่อสารระหว่างประเทศนั้นจะเป็นการหยั่งรากในวัฒนธรรม อักษร ประวัติศาสตร์และสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันของจีน ซึ่งจะมุ่งประเด็นคุณธรรมและมารยาทที่มีลักษณะร่วม จะใช้นิยามและถ้อยแถลงใหม่ที่ตรงกันทั้งจีนและต่างประเทศ ใช้ภาษาที่มีความมั่นใจในตัวเอง ให้ผู้รับสารรับรู้เข้าใจได้ เกิดความศรัทธาและนำไปเผยแพร่ต่อ

แหล่งข่าว: China Radio International

วิเคราะห์ข่าว:

จากข่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า จีนให้ความสำคัญกับการสื่อสารระหว่างประเทศ หากมองลึกลงไปจะพบว่าจีนก็ยังคงยึดมั่นในหลักการเดิมคือการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและนอกประเทศ โดยเน้นการส่งสารทางเดียวมากกว่าการรับสาร แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสารระหว่างประเทศที่เน้นวัฒนธรรม คุณธรรมและมรรยาท การสื่อสารที่ตรงกันก็เป็นประเด็นถูกหยิบมาพิจารณาซึ่งน่าชื่นชมกับการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ซึ่งดูเป็นเรื่องเล็กๆ แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมาก คงต้องติดตามกันต่อไปในประเด็นนี้ การสื่อสารระหว่างมวลชนกับรัฐ และรัฐกับรัฐจะเป็นอย่างไรต่อไป

Leave a Comment