568 views

นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันเดินหน้าความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก


 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เวลา 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้หารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮ ภายหลังการหารือ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการหารือ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบกับประธานาธิบดีปาร์ค โดยแสดงความชื่นชมนโยบายเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และความเป็นผู้นำในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลี ทั้งนี้ไทยกับเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ยาวนาน รู้สึกภูมิใจที่ทหารไทยได้มีโอกาสรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารเกาหลีใต้ในสงครามเกาหลี ซึ่งประธานาธิบดีปาร์คได้กล่าวขอบคุณไทยในเรื่องดังกล่าว โดยไทยและเกาหลีใต้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2012 และนายกรัฐมนตรีไทยยืนยันว่ารัฐบาลไทยชุดปัจจุบันมุ่งมั่นเดินหน้ากระชับความร่วมมือตามแนวคิดนี้ต่อไป

โดยผู้นำทั้งสองเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทั้งในเรื่องของการเมือง การลงทุน การค้าและวัฒนธรรมและการใช้ความเป็นหุ้นส่วนนี้พัฒนาภูมิภาคร่วมกัน ทั้งนี้ผู้นำทั้งสองจะพบกันอีกครั้งในการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีสมัยพิเศษที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมที่เกาหลีใต้ (กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล, 2014).

บทวิเคราะห์ ไทยและเกาหลีใต้ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระดับอัครราชทูตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1958 และยกระดับขึ้นเป็นระดับเอกอัครราชทูตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1960 ความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง-ความมั่นคงนั้นเกาหลีใต้มีกลไกความร่วมมือกับไทยทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่สำคัญเช่น การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม Joint Commission  (JC) ระดับรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกลไกหารือภาพรวมความร่วมมือ และการประชุม Policy Consultation (PC) เป็นกลไกการหารือในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อสนับสนุนและเสริมการหารือในกรอบ JC และความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น  ASEAN+1 กับเกาหลีใต้ และ ASEAN+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ส่วนความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยมีการจัดทำความตกลงด้านเศรษฐกิจด้วยกันหลายฉบับ เช่น ความตกลงทางการค้าซึ่งลงนามเมื่อปี 1961 ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน ลงนามเมื่อปี 1989 เป็นต้น (กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2013) ปัจจุบันเกาหลีใต้เป็นคู่ค้าอันดับที่ 10 ของไทย ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม ประชาชนไทยและประชาชนเกาหลีใต้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เช่นการเรียนภาษา การเรียนรู้วัฒนธรรมจากละคร เพลง อาหาร การเดินทางไปท่องเที่ยว ฯลฯ โดยเมื่อปี 2013 เกาหลีใต้เปิดศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ การพบกันของผู้นำในครั้งนี้คาดว่านำมาซึ่งความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ (2013) ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี. [Online]. Available: http://www.thaiembassy.org/seoul/th/relation.

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล, 2014). ผู้นำไทย-เกาหลี ยืนยันเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนโดยใช้ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์  [Online]. Available: http://www.thaigov.go.th/th/government-th1/item/87555.

 

 

 

Leave a Comment