184 views

การจัดประชุมนานาชาติขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลกในจีน


 

 

 

Buddishits Conference2Buddishits Conference

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาภาพ: (People’s Daily Online)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนานาชาติที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า “the 27th General conference of the World Fellowship of Buddhists” ขึ้น ที่เมืองเปาจิ มณฑลชานสี ในการประชุมขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนั้นจะมีการประชุมของยุวพุทธขององค์การ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกรวมอยู่ด้วย มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสงฆ์และฆราวาสมากกว่า 4,000 คน จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยงานจัดขึ้นที่ วัดฟาเมิน (Famen Temple) ในเมืองเปาจิ มลฑลชานสีนั่นเอง วัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่และมีความสำคัญแห่งหนึ่งของจีน  และยังเป็นที่ประดิษฐานกระดูกนิ้วของพระพุทธองค์ ซึ่งขุดพบที่เจดีย์เก่าภายในวัดแห่งนี้

แหล่งข้อมูล:  (People’s Daily Online)    11:21, October 24, 2014

วิเคราะห์ข้อมูล

ท่าทีจีนต่อการประชุมนานาชาติขององค์การพุทธฯ นับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะจีนเป็นประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์มาหลายปี แต่มาถึงวันนี้เส้นทางมังกรผงาดของเอเชียถึงกับยอมรับเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนานานาชาติเลยทีเดียว ผู้นำระดับชาติที่เป็นผู้แทนรัฐบาลกลางและผู้ว่าการมณฑลชานสี ได้เชิญผู้แทนของคณะต่าง ๆ ที่มาร่วมประชุมเข้าพบปะอย่างเป็นทางการพร้อมกับกล่าวต้อนรับ สำหรับคำกล่าวต้อนรับโดยคนสำคัญที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางนั้นก็มีความสำคัญ เพราะได้กล่าวยืนยันถึง “เสรีภาพในการนับถือศาสนา” ที่ว่าได้มีอยู่ในประเทศจีนทุกวันนี้ สิ่งที่น่าสังเกตก็คือการที่จีนเปิดทางให้องค์การด้านพุทธศาสนาไปจัดกิจกรรม โดยรัฐบาลจีนร่วมมืออย่างที่เห็นว่า “มาก” นี้ ย่อมแสดงว่าจีนเห็นว่าการจัดงานนี้เป็นคุณแก่จีนด้วย อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการปรากฏตัวของ “ปันเชนลามะ” ผู้นำสูงสุดของพุทธศาสนานิกายวัชรยาน ของทิเบตที่ทางรัฐบาลจีนเป็นผู้แต่งตั้งขึ้น ได้มาร่วมในการประชุมหลายโอกาส รวมทั้งได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันเปิดประชุมใหญ่ด้วย การที่รัฐบาลจีนให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นสิ่งดี และมองว่าความร่วมมือในอนาคตน่าจะดียิ่งขึ้น อย่างน้อยผู้แทนรัฐบาลเองได้ยืนยันถึง “เสรีภาพในการนับถือศาสนา” ไว้อย่างชัดเจน.

Leave a Comment