Archive for March, 2017

สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นผ่านร่างงบประมาณประจำปี 2017

สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นผ่านร่างงบประมาณประจำปี 2017

  สำนักข่าว Kyodo รายงานว่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นมีมติเสียงข้างมากผ่านร่างงบประมาณประจำปี 2017 จำนวน 870,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (97.45 ล้านล้านเยน) โดยงบประมาณปีนี้จะเน้นการแก้ไขปัญหาภาวะเงินฝืดที่เรื้อรังมานาน เสริมสร้างทุนความมั่นคงทางสังคมและขีดความสามารถด้านการทหารของประเทศ ทุนความมั่นคงทางสังคม ประกอบด้วย ระบบเงินบำนาญและระบบประกันสุขภาพ ซึ่งรัฐบาลจะใช้งบประมาณราว 280,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (32.47 ล้านล้านเยน) หรือคิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของงบประมาณทั้งหมด ขณะเดียวกัน รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ได้เพิ่มงบประมาณทางทหารเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี Abe ขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อปลายปี 2012 โดยในปีนี้ งบประมาณด้านการทหารอยู่ที่ประมาณ 45,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (5.13 ล้านล้านเยน) เป้าหมายหลัก คือ เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ เพื่อรับมือกับนโยบายที่แข็งกร้าวของจีน โดยเฉพาะในประเด็นข้อพิพาทดินแดน รวมทั้งโครงการพัฒนาขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ แหล่งข่าว : https://www.japantoday.com/category/politics/view/lower-house-oks-record-y97-45-tril-budget-for-fy-2017 […]

ผู้ว่าฯกรุงโตเกียวชะลอการย้ายตลาดปลา Tsukiji

ผู้ว่าฯกรุงโตเกียวชะลอการย้ายตลาดปลา Tsukiji

นาง Yuriko Koike ผู้ว่าฯกรุงโตเกียวได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า จะชะลอการย้ายตลาดปลา Tsukiji เพื่อรอผลการเลือกตั้งสภากรุงโตเกียวในวันที่ 2 กรกฎาคมปีนี้ โดยผลการเลือกตั้งจะเป็นตัวตัดสินว่าจะย้ายตลาดปลาแห่งนี้หรือไม่ การย้ายตลาดปลาที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียวกลายเป็นประเด็นทางการเมือง เพราะสถานที่แห่งใหม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมและไร้มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหาร เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีค่ามลพิษสูง เช่น ในน้ำใต้ดินตรวจพบการปนเปื่อนสารประกอบเบนซินสูงถึง 79 เท่ากว่าน้ำใต้ดินที่ผ่านค่ามาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนความคับแคบและมาตรฐานของสถานที่และอุปกรณ์ จึงถูกคัดค้านจากผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน ตามกำหนดการเดิมตลาดปลา Tsukiji ทั้งหมดจะต้องย้ายไปที่แห่งใหม่ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว แต่ถูกชะลอเพื่อตรวจสอบปัญหามลพิษให้แล้วเสร็จเสียก่อน อนึ่ง สภากรุงโตเกียวได้เรียกนาย Shintaro Ishihara อดีตผู้ว่าฯกรุงโตเกียวพร้อมผู้ช่วยคนสนิทมาให้ข้อมูลเกี่ยวกันการดำเนินโครงการคัดเลือกสถานที่แห่งใหม่ของตลาดปลา Tsukiji แหล่งข่าว : https://www.japantoday.com/category/politics/view/tokyo-governor-wont-decide-on-tsukiji-relocation-before-july-election ที่มาภาพ : http://japantourlist.com/th/tsukiji-market-controversy_057n