Archive for January, 2017

หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นจัดตั้งหน่วยประสานงานกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นจัดตั้งหน่วยประสานงานกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

           สำนักข่าว Kyodo รายงานว่า หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นจัดตั้งหน่วยประสานงานที่มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการปรับปรุงความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งรับมือกับนโยบายที่แข็งกร้าวของจีนในการอ้างสิทธิ์ครอบครองทะเลจีนใต้ ทั้งนี้ หน่วยประสานงานใหม่นี้มีกำหนดจะเปิดตัวในเดือนเมษายน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 7 คน แผนงานเบื้องต้นคือ การให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านการฝึกอบรมและสัมมนาระดับนานาชาติเกี่ยวกับหลักนิติรัฐและกฎหมายทางทะเล           กลไกนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศในภูมิภาค อันเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการมีบทบาทนำด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้หลักนิติรัฐในการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ และการให้ความช่วยเหลือปรับปรุงความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติและโจรสลัด           เวียดนามคือ ประเทศเป้าหมายที่หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นต้องการสร้างความร่วมมือด้วยผ่านการจัดหาเรือตรววจการณ์ การฝึกซ้อมร่วม การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่เวียดนามในการรับมือจีน ซึ่งญี่ปุ่นเชื่อว่า ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตนในการรับมือกับจีนในข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะ Senkaku/Diaoyu จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคที่ประสบกับปัญหาคล้ายคลึงกับญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นหวังว่า ประสบการณ์ของตนจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสันติ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางทหารที่จะนำไปสู่ความรุนแรง แหล่งข่าว : http://www.japantimes.co.jp/news/2017/01/07/national/politics-diplomacy/japan-set-body-bolster-southeast-asian-coast-guards-amid-chinese-assertiveness-sea/#.WHWyy9KLSM8 ที่มาภาพ : http://blogs.wsj.com/japanrealtime/tag/japan-coast-guard/

นายกรัฐมนตรี Hwang ให้การสร้างงานเป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก

นายกรัฐมนตรี Hwang Kyo-ahn ปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าการสร้างงานใหม่เป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับปีนี้ ด้วยนโยบายต่างๆ เช่น การลดข้อจำกัดของระเบียบต่างๆและขยายการสนับสนุนธุรกิจที่มีความเสี่ยงและธุรกิจที่แสวงหาตลาดภายนอกประเทศ ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ นายกรัฐมนตรี Hwang กล่าวถึงภารกิจด้านเศรษฐกิจว่า ให้หาโอกาสทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เศรษฐกิจที่เผชิญกับการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอ การปรับโครงสร้างของธุรกิจใหญ่และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก เช่น อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาสูงขึ้น ชาวอังกฤษลงประชามติออกจากสหภาพยุโรป เป็นต้น “รัฐบาลให้ภารกิจด้านการสร้างงานเป็นศูนย์กลางของภารกิจของรัฐ เราจะช่วยให้ธุรกิจภายในประเทศสร้างงานผ่านการสนับสนุนด้านงบประมาณและภาษีและมีมาตรการสำหรับวัยรุ่นและสตรีซึ่งเป็นกลุ่มที่หางานทำยาก” นายกรัฐมนตรี Hwang กล่าว นายกรัฐมนตรี Hwang ยังให้คำมั่นว่าจะมีมาตรการสนับสนุนธุรกิจที่ต้องการหาตลาดด้านโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศที่จะช่วยสร้างงาน สร้างความเชื่อมั่นในกลไกการเติบโตใหม่ๆ นอกจากนี้จะเพิ่มความเข้มแข็งของการส่งออกด้วยการสร้างสินค้าหลัก การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อทางธุรกิจ การร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกา กลุ่ม G20 APEC เป็นต้น แหล่งข่าว Yonhap News (2016). Acting president puts top priority on job creation.  [Online].Available: http://english.yonhapnews.co.kr/national/2017/01/05/59/0301000000AEN20170105004300315F.html.

งบประมาณด้านความมั่นคงเกาหลีใต้ปีนี้เน้นรับมือขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ

นายกรัฐมนตรี Hwang Kyo-ahn ปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงเกาหลีใต้นาย Han Min-koo กล่าวว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงปี 2017 โดยเน้นรับมืออาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ขีปนาวุธ อาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ รัฐมนตรี Han กล่าวว่ากองทัพจะจัดตั้งหน่วยที่แทรกซึมเข้าไปทำให้โครงสร้างการบัญชาการรบของเปียงยางเป็นอัมพาต รัฐมนตรียังชี้ให้เห็นถึงอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในปัจจุบันที่มีพลูโตเนียมและยูเรเนียมมาก ทางโซลมีแผนการเร่งนำระบบอาวุธหลักใช้งานภายใน 2 ปีข้างหน้าเพื่อรับมือเกาหลีเหนือได้ดีขึ้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ระบบป้องกันภัย ขีปนาวุธทางอากาศ ห่วงโซ่การทำลายล้าง จู่โจมและแผนการตอบโต้ในช่วงที่จะเกิดภัยคุกคาม รัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD จะติดตั้งตามแผนที่วางไว้คือในช่วงกลางปีนี้ โดยจะขยายความร่วมมือกับญี่ปุ่นด้วยเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือได้ดียิ่งขึ้น แหล่งข่าว Kim Hyun-bin, Arirang News (2016). S. Korea to launch special unit to strike at N. Korea’s wartime leadership.  [Online].Available: http://www.arirang.com/News/News_View.asp?nseq=199576.