Archive for October, 2016

“สหรัฐอเมริกาจะกดดันเกาหลีเหนือในทุกวิถีทาง”: Samantha Power

“สหรัฐอเมริกาจะกดดันเกาหลีเหนือในทุกวิถีทาง”: Samantha Power

Samantha Power กรุงโซล- Samantha Power ทูตของสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สหประชาชาติมาเยือนเกาหลีใต้เป็นเวลา 4 วัน เธอกล่าวว่าวอชิงตันจะกดดันเกาหลีเหนือด้วยทุกวิธีที่จะเป็นไปได้ นับว่าเป็นโอกาสที่หายากที่นักการทูตของสหรัฐอเมริกาเช่น  Power มาเยือนเกาหลีใต้ การมาเยือนของเธอได้ส่งข้อความที่ชัดเจนถึงเกาหลีเหนือต่อการยั่วยุต่างๆ ในรูปแบบของการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์แล้วหลายครั้ง “มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในกล่องเครื่องมือของเราและเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากต่อการกดดัน เรากำลังมุ่งมั่นต่อการใช้เครื่องมือทุกอย่างของเราในการชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามที่ร้ายแรงรวมทั้งการกดดันด้วยวิธีทางการฑูตซึ่งเรากำลังเคลื่อนไหวให้ทั่วโลกโน้มน้าวให้ประเทศอื่นๆ โดดเดี่ยวเกาหลีเหนือ” Power กล่าว Power กล่าวด้วยว่าจะปรึกษากับประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาโดยตรงและสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจอยู่ฝ่ายเดียวกับเกาหลีใต้ ทั้งนี้ก่อนมาถึงเกาหลี Power ได้ไปเยือนญี่ปุ่นด้วย นอกจากนี้ได้เดินทางไปที่เขตแดนเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ที่ Panmunjom และได้หารือกับนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ นาย Hwang Kyo-ahn ด้วย นาย Hwang ได้ส่งสาส์นจากประธานาธิบดี Park ที่เรียกร้องให้ใช้มาตรการในระดับสหประชาชาติในการรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ Power มีแผนการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ นาย Yun Byung-se และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมชาติ นาย Hong Yong-pyo ก่อนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกา เมื่อไม่กี่วันมานี้เกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธ Musudan แต่ล้มเหลว แหล่งข่าว Kwon Soa, Arirang News. (2016). U.S. […]

รัฐบาลญี่ปุ่นสนองต่อพระราชดำรัสของสมเด็จพระจักรพรรดิ

รัฐบาลญี่ปุ่นสนองต่อพระราชดำรัสของสมเด็จพระจักรพรรดิ

NHK WORLD รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2016  สมเด็จพระจักรพรรดิ Akihito ทรงแสดงความวิตกว่าวันหนึ่งอาจเป็นการยากสำหรับพระองค์ที่จะดำเนินพระราชกรณียกิจเนื่องด้วยพระพลานามัยถดถอยลง  ซึ่งดูเหมือนว่าสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นมีพระราชประสงค์จะสละราชบัลลังก์   อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน กฎหมายญี่ปุ่นไม่มีบทบัญญัติสำหรับสมเด็จพระจักรพรรดิที่จะสละราชบัลลังก์ขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพ นายกรัฐมนตรี Shinzō Abe แถลงว่า รัฐบาลจะดำเนินการหารืออย่างจริงจังเพื่อสนองต่อพระราชดำรัสในสมเด็จพระจักรพรรดิดังกล่าว   ถัดมา รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อปรึกษาหารืออย่างจริงจังถึงเรื่องนี้  ล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2016 รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มเปิดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าว  โดยคณะกรรมการได้หารือแนวทางการประชุมและจะมาประชุมกันราว 2 ครั้งต่อเดือน  อันดับแรก คณะกรรมการจะพบหารือกับผู้เชี่ยวชาญราว 15 คนจากด้านรัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์ ระบบสำนักพระราชวัง และด้านอื่น ๆ สมเด็จพระจักรพรรดิ Akihito (明仁) เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น และเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 125 ตั้งแต่โบราณกาลของญี่ปุ่น ในปัจจุบันนี้พระองค์เป็นพระประมุขเพียงพระองค์เดียวในโลกที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นจักรพรรดิ ที่มารูป : The Boston Globe ,  http://bit.ly/2e1akXi; Xinhua/Qian Zheng,  […]

สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงไว้ทุกข์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงไว้ทุกข์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

NHK WORLD  รายงานว่า  สำนักพระราชวังหลวงของญี่ปุ่นแถลงว่า สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศซึ่งเสด็จสวรรคต(เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2016)  โดย ทั้งสองพระองค์  1) ทรงไว้ทุกข์ถวายความอาลัยเป็นเวลา 3 วันนับตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีเป็นต้นไป และ 2) ทรงมอบหมายให้ เลขาธิการสำนักพระราชวังหลวงเดินทางยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวเพื่อส่งสารแสดงความเสียพระทัยของทั้งสองพระองค์   _ สิ่งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานระหว่างพระบรมราชจักรีวงศ์กับพระราชวงศ์ของญี่ปุ่น “There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.”  (Thomas Aquinas)  ฯลฯ เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 1965   (พ.ศ. 2508) สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นขณะดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร เจ้าชายอากิอิโต แห่งญี่ปุ่น ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพันธุ์ปลานิลจากประเทศญี่ปุ่น [Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)]  จำนวน 50 ตัว  ครั้งนั้นได้โปรดเกล้าฯ […]

นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะแห่งญี่ปุ่นส่งสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะแห่งญี่ปุ่นส่งสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

NHK WORLD  รายงานว่า  นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะแห่งญี่ปุ่นส่งสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ส่งสารนี้ถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ฯลฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระบรมวงศานุวงศ์ของญี่ปุ่นด้วย สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมาร ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปลาน้ำจืดสายพันธุ์หนึ่งในช่วงทศวรรษที่ 1960 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสนับสนุนให้เลี้ยงปลาชนิดนี้เป็นอาหารทั่วประเทศไทย ฯลฯ ที่มารูป : https://chaomam.files.wordpress.com/2012/03/img_39252.jpg ;  http://www.terragalleria.com/images/black-white/theravada/thai2341-bw.jpeg แหล่งข่าว :  http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/news/201610141150_th_01/ ; http://bit.ly/2dXM1sa ; http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201610140012.html ; http://the-japan-news.com/news/article/0003281018 ;  http://www.mainichi.jp/english/articles/20161013/p2g/00m/0in/087000c ;

ญี่ปุ่นเตรียมเป็นเจ้าภาพ World Robot Summit ในปี 2020

ญี่ปุ่นเตรียมเป็นเจ้าภาพ World Robot Summit ในปี 2020

นาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) กล่าวว่า รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดโลกหุ่นยนต์ (World Robot Summit)ในปี 2020 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในด้านการผลิตหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งความเร็ว ความถูกต้องในภาคการผลิตและภาคบริการ ในการประชุมสุดยอดนี้ คาดว่าจะมีการนำเสนออุตสาหกรรมหุ่นยนต์ รวมทั้งโอกาสที่จะเร่งการวิจัยและการพัฒนา รัฐมนตรี Seko กล่าวว่า “เราต้องการจะรวบรวมหุ่นยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและความคิดจากทั่วโลก” ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ใช้กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสาขาต่าง ๆ เช่น การดูแลรักษาพยาบาล การรักษาทางการแพทย์ การเกษตรและการประมง เพื่อแก้ปัญหาการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และในขณะนี้ กระทรวง METI ได้เริ่มเชิญชวนท้องถิ่นต่างๆมาสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงานแล้ว แหล่งข่าวและที่มาของภาพ : http://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/04/business/tech/japan-host-world-robot-summit-2020/#.V_y3AZh97IU  

รัฐจัดเลี้ยงโต๊ะจีนชาวบ้านหลังเวนคืนที่สร้างอพาร์ทเม้นท์สำเร็จ

รัฐจัดเลี้ยงโต๊ะจีนชาวบ้านหลังเวนคืนที่สร้างอพาร์ทเม้นท์สำเร็จ

ทางการจีนเลี้ยงเฉลิมฉลองโครงการอพาร์ทเม้นท์ที่ประสบความสำเร็จอย่างอลังการ โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการคืนที่ดินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย บรรดาชาวบ้านจำนวน 15,000 คนจากหมู่บ้าน Yangsi ในมณฑล Guangdong พากันเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงโต๊ะจีน ที่ทางการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้แก่โครงการสร้างอพาร์ทเม้นท์ซึ่งประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของชาวบ้านในการเวนคืนที่ดินเมื่อหลายปีก่อน    รถยนต์ถูกเลื่อนออกไป ถนนสายหลักถูกปิด และโต๊ะจำนวน 1,500 ตัวก็ถูกนำมาตั้งแทนที่ ต้องใช้ครัวถึง 6 ครัวด้วยกันในการปรุงอาหารเลี้ยง และพนักงานเสิร์ฟอีกจำนวน 600 คนในการดูแลชาวบ้านจำนวนมากขนาดนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความรื่นเริง มีดนตรีขับร้อง การแสดง และแสงสีมากมายจากเวทีขนาดใหญ่     แต่ก่อนที่พื้นที่นี้จะกลายมาเป็นอพาร์ทเม้นท์สมัยใหม่ ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีอายุเก่าแก่ถึง 900 ปี และเป็นบ้านของชาวเมืองกว่า 4,000 หลัง โครงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยไปสู่ความทันสมัยนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2010 อย่างก็ตาม โครงการต้องหยุดชะงักไป 2 ปี หลังมีชาวบ้านบางส่วนไม่ยินยอม และยังคงอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเอง ซึ่งทางการจีนได้กดดันด้วยการตัดน้ำ ตัดไฟฟ้า รวมถึงขุดดินสร้างแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้ชีวิตของพวกเขาลำบากยิ่งขึ้น   งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยนี้อยู่ที่ประมาณ 200 ล้านยูโร และเมื่อแล้วเสร็จชาวบ้านจำนวน 99% ที่เคยให้ความร่วมมือลงชื่อในการเวนคืนที่ดินก็ได้กลับมาร่วมงานฉลอง และอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ใหม่จากทางการ […]

ญี่ปุ่นกับรัสเซียกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นกับรัสเซียกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ได้เสนอความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน 8 ด้านกับรัสเซีย (eight-point economic cooperation) เช่น การแพทย์ การพัฒนาพลังงาน การส่งเสริมอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย การแลกเปลี่ยนบุคลากร เป็นต้น โดยหวังว่า ญี่ปุ่นจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศอันดีในการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพาทหมู่เกาะทางเหนือ ที่ญี่ปุ่นเรียกว่า Northern Territories ส่วนรัสเซียเรียกว่า Southern Kurils นาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีกระทรวง METI และรับผิดชอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัสเซีย ได้กล่าวว่า จะเดินทางเยือนรัสเซียช่วงเดือนพฤศจิกายนเพื่อเตรียมการเจรจาระดับผู้นำในเดือนธันวาคม โดยประธานาธิบดี Vladimir Putin จะเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ธันวาคม ความร่วมมือระหว่างสองประเทศครอบคลุม 41 รายการ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากร การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย ตัวอย่างการลงทุนของญี่ปุ่น เช่น โรงงานปิโตรเคมีมูลค่า 6 แสนล้านเยน โรงพยาบาลมูลค่า 25,000 […]

ญี่ปุ่นและซาอุดิอาระเบียกระชับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเนื้อหาและพลังงานทางเลือก

ญี่ปุ่นและซาอุดิอาระเบียกระชับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเนื้อหาและพลังงานทางเลือก

            วันที่ 9 ตุลาคม นาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีกระทรวง METI ได้หารือความร่วมมือกับ Adel Faqeih รัฐมนตรีเศรษฐกิจและการวางแผนซาอุดิอาระเบีย ที่กรุง Riyadh ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเนื้อหาและพลังงานทางเลือก ซึ่งญี่ปุ่นจะสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการสร้างอนิเมะชั่น วีดีโอเกมส์ การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานนิวเคลียร์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและกีฬา การเยือนซาอุดิอาระเบียครั้งนี้มาพร้อมกับผู้บริหารภาคเอกชนของญี่ปุ่นกว่า 30 บริษัท เพราะต้องการเปิดโอกาสการลงทุนของญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางให้มากขึ้น ด้วยการใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของญี่ปุ่นมาเป็นจุดเด่นในการดำเนินความสัมพันธ์ ซึ่งรัฐมนตรี METI แสดงทรรศนะว่า ญี่ปุ่นและซาอุดิอาระเบียมีความพยายามในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน ดังนั้นการประสานความร่วมมือระหว่างสองประเทศจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แหล่งข่าว : https://www.japantoday.com/category/politics/view/japan-saudi-arabia-to-cooperate-on-internet-of-things-renewables ที่มาภาพ : http://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/09/national/politics-diplomacy/japanese-saudi-arabian-ministers-meet-agree-cooperate-internet-things-renewable-energy/#.V_yZPOWLSM8

ประธานาธิบดี Park ให้เตรียมการรองรับผู้แปรพักตร์จากเกาหลีเหนือ

กรุงโซล- ประธานาธิบดี Park Geun-hye ให้รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมการรองรับผู้แปรพักตร์จากเกาหลีเหนืออย่างเพียงพอ โดยถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อการรวมชาติ และเป็นเรื่องเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดี Park ได้เน้นให้ช่วยเหลือชาวเกาหลีเหนือตระหนักถึงต้นทุนการพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์อันมหาศาลกับความยากจนของประชาชน เพื่อกดดันเกาหลีเหนือต่อไป “ผู้แปรพักตร์จากเกาหลีเหนือได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งระดับผู้นำและประชาชนทั่วไป โดยมีแรงจูงใจจากความสิ้นหวังในการสร้างอนาคตเพื่อคนรุ่นลูก” ประธานาธิบดี Park กล่าว “การหลั่งไหลมาของผู้แปรพักตร์ ดูเหมือนการรวมชาติจะมาถึงเร็ว และจัดการกับพวกเขาเพื่อทดลองการรวมชาติในที่สุด” “เรามีเวลาไม่มาก ฉันร้องขอให้วงจรทางการเมืองได้กำหนดภารกิจ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนให้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก และรวบรวมความเข้มแข็งของเราเพื่อเกาหลีและคนรุ่นลูก” ประธานาธิบดี Park กล่าว แหล่งข่าว Yonhap News.  (2016). Park calls for building sufficient capabilities to accept N.K. defectors.  [Online].Available: http://english.yonhapnews.co.kr/national/2016/10/11/0301000000AEN20161011005451315.html.

ไต้หวันแต่งตั้งสตรีข้ามเพศขึ้นเป็นรัฐมนตรี

ไต้หวันแต่งตั้งสตรีข้ามเพศขึ้นเป็นรัฐมนตรี

  แวดวงการเมืองและวงการไอทีไต้หวันต่างฮือฮา เมื่อรัฐบาลแต่งตั้ง “ออเดรย์ ถัง”อดีตโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลคนใหม่ที่อายุน้อยที่สุดด้วยวัยเพียง 35 ปี หน้าที่หลัก คือ ต้องทำให้รัฐบาลมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยชูเรื่อง “Open Data” ให้ทุกคนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ และทำให้ไต้หวันเป็น “ซิลิคอนวัลเลย์แห่งเอเชีย” และเน้นด้าน Internet of Things “ออเดรย์ ถัง” ติดกลุ่ม 1 ใน 10 ของ greats of Taiwannese computing เริ่มเรียนรู้การเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุ 12 ปี และออกจากการเรียนในอีก 2 ปีต่อมา เพราะไม่สามารถใช้ชีวิตในรูปแบบของนักเรียนได้ ในขณะที่อายุ 15 ปี สามารถพัฒนา search engine สำหรับภาษาแมนดาริน กระทั่งสถานีโทรทัศน์ ไต้หวัน อีสเทิร์น จะยกให้เป็นผู้มีไอคิวสูงถึง 180 และเมื่ออายุ 24 ปี ก็ได้ผ่าตัดแปลงเพศและเปลี่ยนชื่อใหม่ ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาให้กับแอปเปิ้ล และ vTaiwan ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มที่เปิดให้พูดคุย เรื่องกฎระเบียบต่างๆ […]