Archive for June, 2016

ญี่ปุ่นขอรัฐบาลไทยส่งเสริมการลงทุน และดูแลผู้พักอาศัย

ญี่ปุ่นขอรัฐบาลไทยส่งเสริมการลงทุน และดูแลผู้พักอาศัย

นาย Fumio Kishida รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น และนายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้พบปะพูดคุยที่กระทรวงต่างประเทศ ของไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 แหล่งที่มาภาพ :  http://www.bangkokpost.com/news/general/955705/japan-asks-thai-government-to-nurture-investors-residents   นาย Fumio Kishida รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้ขอให้รัฐบาลไทยช่วยสรรค์บรรยากาศที่ดีสำหรับการลงทุน ให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่น รวมทั้งดูแลพลเมืองญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทย เนื่องจากมีบริษัทและชาวญี่ปุ่นอาศัยในไทยเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน มีบริษัทญี่ปุ่น 4,500 บริษัทในไทย และประเทศไทยถือเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ (indispensable partner) สำหรับญี่ปุ่น ในฐานะที่ทั้งสองประเทศกำลังจะฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ปีที่ 130 นาย Kishida กล่าวว่า เขาหวังว่า การประชุมจะกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มากขึ้น นายดอน กล่าวว่า ความร่วมมือด้านการเกษตรและเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคเป็นประเด็นสำคัญในการหารือทวิภาคีกับญี่ปุ่น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้ง 2 คน ยังได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Memorandum of Intent : […]

ปฏิกิริยาของพรรคการเมืองเกาหลีใต้ต่อ Brexit

หลังจากที่ชาวอังกฤษได้ลงประชามติออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป พรรคการเมืองของเกาหลีใต้หลายพรรคพยายามหามาตรการรับมือกับภาวะดังกล่าว พรรคฝ่ายรัฐบาล Saenuri Party เน้นว่าจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวโดยให้คณะกรรมการฝ่ายนโยบายติดตามสถานการณ์ Brexit “Saenuri Party และรัฐบาลได้ตัดสินใจติดตามสถานการณ์ Brexit ทั้ง 24 ชั่วโมงและสังเกตการณ์สถานการณ์ดังกล่าวต่อเศรษฐกิจทั้งระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ” ทาง Saenuri Party กล่าว พรรคฝ่ายค้าน  Minjoo Party of Korea กระตุ้นให้รัฐบาลพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงสาเหตุและผลของ  Brexit ต่อเศรษฐกิจโลก Brexit อาจจะทำให้เกิดการแบ่งขั้วในกลุ่มที่มีรายได้แตกต่างกันทั่วโลก ดังนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องหามาตรการต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ “อุตสาหกรรมการต่อเรือของเกาหลีใต้อยู่ในกระบวนการปรับโครงสร้าง คาดว่าจะเข้มแข็งเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม Brexit สามาถทำให้ราคาน้ำมันขาดเสถียรภาพได้ เราต้องการปรับโครงสร้างของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง” ทาง Minjoo Party of Korea กล่าว ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้าน  People’s Party เน้นว่ามาตรการใดๆก็ตามของรัฐบาลที่จะรับมือผลของ Brexit นั้นต้องอยู่บนฐานความต้องการของประชาชน “People’s Party ได้เตือนถึงความเป็นไปได้ของ Brexit และเมื่อเป็นความจริง ทางพรรคได้ตั้งคณะทำงานเพื่อหามาตรการแบบอุดมคติส่งให้กระทรวงการคลัง รัฐบาลต้องแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Brexit […]

วันแม่ม่ายสากล  International Widows’ Day

วันแม่ม่ายสากล International Widows’ Day

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2016 วันแม่ม่ายสากล  คาดจำนวนแม่ม่ายทั่วโลก  259 ล้านคน   ชุมชนและครอบครัวตีตรา “แม่ม่าย”  และ ปฏิบัติต่อพวกหล่อน ด้วยอคติ    ต่อไปนี้เป็น เรื่องเศร้า  เกือบครึ่งหนึ่งของแม่ม่ายทั่วโลก ดำรงชีพด้วยความยากจนและด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ    เมื่อปี 2015 ตัวเลขแม่ม่ายทั่วโลก  258,481,056 คน  พร้อมเรือพ่วง/ลูกวัยเยาว์  584,574,358 คน … คาดเมื่อปี 2015   ญี่ปุ่นมีแม่ม่ายจำนวน 7,838,318 คน;  จีน 44,590,560 คน;  เกาหลีใต้ 2,787,174 คน;  เกาหลีเหนือ 1,599,156 คน; และไทย 3,039,901 คน “หญิงหม้ายกับบุตร” ตัวอย่างของความซื่อสัตย์  จาก หนังสืออ่านธรรมจริยา เล่ม 5  ของ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  คุณภาพชีวิตของแม่ม่ายและครอบครัว   “Since I’ve got on […]

นายกฯ อาเบะ ยอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องยาก

หนังสือพิมพ์ Asahi Shimbun และสำนักข่าว Reuters รายงานว่า นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ได้กล่าวเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันยังคงเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลพรรค LDP ที่ต้องการแก้ไขมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถใช้อำนาจทางทหารเฉกเช่นประเทศอื่นๆ เช่น การส่งทหารไปปฏิบัติการต่างประเทศ การร่วมมือกับพันธมิตรในรูปแบบ collective self-defense เป็นต้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวุฒิสภาของญี่ปุ่นในวันที่ 10 ก.ค. ซึ่งจากผลโพลสำรวจของหนังสือพิมพ์ Asahi Shimbun พบว่า คนญี่ปุ่นร้อยละ 68 ไม่ต้องการแก้ไขมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญ ทำให้พรรคฝ่ายค้านใช้ประเด็นนี้มาหาเสียงในการเลือกตั้งวุฒิสภา ดังนั้น นายกฯ อาเบะ จึงออกมากล่าวเพื่อลดกระแสต่อต้านที่อาจส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงของพรรค แหล่งที่มาข่าว: http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201606250064.html

พรรค LDP มีคะแนนนำในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจากผลโพลสำรวจความคิดเห็น

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า จากผลโพลสำรวจความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่น พรรค LDP ของนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ จะได้รับเลือกและครองเสียงข้างมากจากจำนวนที่นั่งทั้งหมด 242 ที่นั่ง ในการเลือกตั้งวุฒิสภาวันที่ 10 ก.ค. นี้ จากผลโพลสำรวจความคิดเห็นวันที่ 21 มิ.ย. ของ Asahi Shimbun ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 38 เลือกพรรค LDP ขณะที่ร้อยละ 15 เลือกพรรค Democratic Party: DP แกนนำฝ่ายค้าน เช่นเดียวกับผลโพลสำรวจความคิดเห็นของ Yomiuri Shimbun ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 35 เลือกพรรค LDP และร้อยละ 12 เลือกพรรค DP โดยนโยบายสำคัญของพรรค LDP ได้แก่ นโยบายเศรษฐกิจแบบ Abenomics เพื่อให้ญี่ปุ่นพ้นจากภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ การขึ้นภาษีการบริโภค การปกป้องภาคการเกษตรจากผลกระทบของการเข้าร่วม TPP การสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การดำเนินนโยบายต่างประเทศโดยมีสหรัฐฯเป็นพันธมิตรหลัก […]

AIIB อนุมัติเงินกู้ครั้งแรกจำนวนหลายร้อยล้านดอลล่าร์สหรัฐ

สำนักข่าว Xinhua ของทางการจีนรายงานว่า ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ได้อนุมัติเงินกู้ครั้งแรก เป็นจำนวนทั้งหมด 509 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท) ก่อนที่จะมีการประชุมประจำปีเป็นครั้งแรก โดยแบ่งเป็น 4 โครงการ ดังนี้ 1. จำนวน 165 ล้านดอลล่าร์ในโครงการพลังงานไฟฟ้าในเขตชนบทของบังคลาเทศ 2. จำนวน 216.5 ล้านดอลล่าร์ในโครงการพัฒนาบ้านเรือนที่ต่ำกว่ามาตรฐานของอินโดนีเซีย ซึ่งจะร่วมทุนกับธนาคารโลก (WB) 3. จำนวน 100 ล้านดอลล่าร์ในโครงการก่อสร้างทางหลวงของปากีสถาน ซึ่งจะร่วมทุนกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และกระทรวงเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร (DFID) 4. จำนวน 27.5 ล้านดอลล่าร์ในโครงการพัฒนาถนนในทาจิกิสถาน ซึ่งร่วมทุนกับธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (EBRD) ด้าน ประธาน AIIB กล่าวว่า โครงการด้านพลังงาน การพัฒนาเขตชุมชน และการคมนาคมเหล่านี้จะเป็น “สะพานเชื่อมช่องว่างทางการเงินในโครงการการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคด้วย”

โฆษณาเหยียดผิวล่าสุดจากจีน

โฆษณาเหยียดผิวล่าสุดจากจีน

โฆษณาน้ำยาซักผ้าที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ของชาวเน็ตจีน ก่อนที่สื่อใหญ่อย่าง Shanghaiist จะลงข่าวจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปในหลายประเทศ น้ำยาซักผ้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Qiaobi ที่ทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ เนื้อความโฆษณา คือน้ำยาซักผ้า Qiaobi ซักผ้าได้ขาวสะอาด แต่วิธีเล่าที่เลือกใช้คนผิวสีมาเป็นตัวแทนของผ้าก่อนซัก และใช้คนเอเชียผิวเหลืองมาเป็นตัวแทนผ้าหลังซักแล้ว ซึ่งทำให้โฆษณาตัวนี้ถูกโจมตีว่าเป็นโฆษณาเหยียดผิวอย่างสมบูรณ์แบบในสื่อสังคมออนไลน์ในจีน นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่มีการเหยียดผิวผ่านสื่อใหญ่ในประเทศจีน ก่อนหน้านี้เมื่อปลายปี  2015 ก็มีประเด็นใหญ่เรื่องเหยียดผิวเกิดขึ้นกับโปสเตอร์ “Star Wars: The Force Awakens” ในจีน ที่มีการปรับภาพของนักแสดง John Boyega ให้เล็กผิดความเป็นจริงจากโปสเตอร์ดั้งเดิม ประเด็นเหยียดผิวในจีนนั้นมีรากมาจากความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการดูโหงวเฮ้งของคน เป็นความเชื่อที่ส่งต่อกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาวจีน แหล่งข่าวและที่มาภาพ : http://www.marketingoops.com/media-ads/video/chinese-racist-ad/

บริการรับจ้างเป็นแฟนในจีน

บริการรับจ้างเป็นแฟนในจีน

ที่มาภาพ:www.matichon.co.th ธุรกิจที่กำลังเฟื่องฟูในจีนตอนนี้ คือ การรับจ้างเป็นแฟน โดยส่วนใหญ่จะเป็นหญิงสาวที่ยังหาแฟนไม่ได้ แต่จำเป็นต้องหาแฟนปลอมๆ เพื่อพาไปหลอกพ่อแม่ เเม้ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามปรับปรุง เปลี่ยนเเปลง ปรับภาพลักษณ์ เเต่สินค้าที่ได้ชื่อว่า made in china นั้น ถูกมองว่าได้เปรียบในเรื่องราคา เเต่คุณภาพยังเป็นที่สงสัยอยู่ในหลายๆ ประเภทสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเสียงในเรื่องของปลอม เช่น กระเป๋าปลอม เสื้อผ้าปลอม กระเเสที่มาเเรงขณะนี้ คือ เเฟนปลอมจากเมืองจีน โดยภาพรวมเเล้ว เมื่อสาวๆ ชาวจีน มีการศึกษาดีขึ้น งานการมั่นคงขึ้น ฐานะดีขึ้น อายุก็มากขึ้นด้วย เเละการทุ่มเทให้กับงาน ท่ามกลางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้หญิงชาวจีนจำนวนไม่น้อยที่ก้าวเข้าสู่วัย 20 ปีปลาย หรือกระทั่ง 30 ปีต้น และยังเป็นโสด เเม้ว่าหญิงโสดบนเเผ่นดินใหญ่เหล่านี้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเเต่กลายเป็นว่า คนที่เดือดร้อนคือ พ่อ เเม่ เเละครอบครัวของหญิงสาวเหล่านี้ ที่เป็นห่วงเเละกังวลเป็นอย่างมาก ด้วยประเด็นความห่วงใยจากครอบครัวนี้ จึงทำให้เกิดการจ้างผู้ชายมาเป็นเเฟน เพื่อทำให้ พ่อเเม่ สบายใจ บริการ จัดหา เเฟนปลอม […]

เทศกาลสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีน

เทศกาลสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีน

ที่มาภาพ: http://www.manager.co.th/China/ ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีเทศกาลสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศของจีน “เกาเข่า” คือ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีน นับเป็นวันแห่งชีวิตของนักเรียน-ผู้ปกครองนับร้อยล้านในประเทศจีน ปีนี้ นักเรียนทั่วประเทศเข้าสอบ 9,150,000 คน ตามสถานที่สอบ 310,000 แห่ง พ่อแม่ญาติมิตรหลายร้อยล้าน ต่างภาวนา ขอให้ลูกหลานและญาติเพื่อนมิตรที่กำลังเข้าสอบ โชคดี มีชัย การทดสอบเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการจีนคาดการณ์ว่าจะมีผู้สอบผ่านสามารถศึกษาต่อได้มากถึงร้อยละ 75 พร้อมระบุว่า จำนวนผู้เข้าสอบลดลงจากปีก่อน  2 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่อัตราการสอบผ่านนั้นเพิ่มขึ้น ในปีนี้มีเพียง 12 มณฑลของจีนที่พบว่าจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบเพิ่มขึ้น อัตราการลดลงของผู้เข้าสอบและอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สอบผ่านนั้น เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2009 ก่อนหน้านั้นผู้เข้าสอบอยู่ที่ 10.5 ล้านคน และอัตราสอบผ่านอยู่ที่ 57 เปอร์เซ็นต์ จึงมีการคาดกันว่าสาเหตุที่มีผู้สมัครสอบลดลง ก็เนื่องมาจากการมองเห็นโอกาสในการศึกษาต่อในต่างประเทศมากขึ้น แหล่งข่าว: : http://thai.cri.cn/247/2012/07/12/225s200044.htm

เศรษฐกิจญี่ปุ่นเดือนเมษายนปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงซบเซา

เศรษฐกิจญี่ปุ่นเดือนเมษายนปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงซบเซา

แหล่งที่มาภาพ : Reuters รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมว่า ภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นในเดือนเมษายนปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงอยู่ในซบเซา เห็นได้จากตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว 3.5% ในเดือนเมษายน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน ดัชนีราคาผู้บริโภคหดตัว 0.3% (ไม่รวมภาคพลังงานและอาหารสดที่เพิ่ม 0.7%) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนของปีก่อน (แต่ดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา) แม้รายได้ของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้น 0.7% การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อน ซึ่งมากกว่าที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังคงอ่อนแอ แม้รัฐบาลได้ใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินขนานใหญ่ เพื่อแก้ไขภาวะเงินฝืดก็ตาม จากข้อมูลข้างต้น ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังทบทวนเรื่องการเลื่อนการขึ้นภาษีการขาย (sale tax) ที่กำหนดไว้ในเดือนเมษายนปีหน้า ออกไปก่อน ซึ่งนโยบายการขึ้นภาษีการขายนี้ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสร้างวิกฤตครั้งใหม่ เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค เพราะครั้งล่าสุดที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศขึ้นภาษีการขายจาก 5% ไปเป็น 8% คือเมื่อเดือนเมษายน 2014 ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจทรุดลงสู่ภาวะถดถอย รวมทั้งการเติบโตก็สะดุดตั้งแต่นั้นมา อย่างไรก็ตาม นาย Taro Aso รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีพาณิชย์ ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการชะลอการขึ้นภาษี […]