Archive for August, 2015

การฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังอยู่ในจุดที่ยาก

ญี่ปุ่นเผชิญภาวะเงินฝืดมากว่า 15 ปี รัฐบาลนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ที่ได้ดำเนินนโยบาย Abenomics ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้าง  กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลยังคงมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน ภาวะเงินฝืดยังไม่ดีขึ้น วงจรเศรษฐกิจที่ดี (virtuous cycle) เกิดขึ้นช้า บริษัทเอกชนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังไม่เพิ่มค่าจ้าง ธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งพยายามผลักดันให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ เป็นการเพิ่มความเจ็บปวดให้กับคนญี่ปุ่นที่มีเงินเดือนคงที่มากขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าเพิ่ม แต่ค่าจ้างไม่เพิ่ม นอกจากนี้ จำนวนผู้หญิงที่กลับเข้ามาทำงานยังคงมีไม่มาก การกระตุ้นการส่งออกยังคงไม่ได้ผลมากนัก กล่าวได้ว่า การดำเนินนโยบาย Abenomics ของรัฐบาล ซึ่งหวังจะสิ้นสุด 15 ปีของภาวะเงินฝืดในญี่ปุ่น และนำไปสู่การเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับประเทศเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก กำลังอยู่ในจุดที่ยากมากขณะนี้ ในการแก้ไข นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ได้ปรับขึ้นภาษีการขายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่หดตัวมากในไตรมาสที่ 2   นอกจากนี้ ยังได้เสนอมาตรการที่จะทำให้ตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น สนับสนุนการอพยพเข้าเมือง เปิดทำการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กระตุ้นผู้หญิงให้เข้ามาทำงานในตลาดแรงงานมากขึ้น   ประเด็นเหล่านี้ นักวิจารณ์กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ไม่ได้เห็นผลแค่ข้ามคืน ต้องใช้เวลานาน และจำเป็นต้องใช้ต้นทุนทางการเมืองสูงมาก ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่าจับตามองว่ารัฐบาลนาย Abe จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้ดีขึ้นได้หรือไม่ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ […]

ผู้หญิงเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจญี่ปุ่น

ด้วยญี่ปุ่นได้การต่อสู้ภาวะเงินฝืดและเศรษฐกิจไม่ดีมานานหลายปี   เนื่องจากจำนวนแรงงานลดลง ซึ่งเป็น ผลมาจากประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็วและอัตราการเกิดการชะลอตัว ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นก็มีผู้หญิงมีการศึกษาสูงหลายล้านคนที่ไม่ได้ทำงาน  อัตราการจ้างงานหญิงของญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้ประมาณ 60%  ผู้ชายอยู่ที่ 80%  ญี่ปุ่น จำนวนของผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในปี 2009 ประมาณ 9% ของผู้จัดการของญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงเมื่อเทียบกับ 43% ในสหรัฐอเมริกา กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ผู้หญิงเป็นสินทรัพย์ที่ซ่อนที่ถูกซ่อนไว้ (hidden asset) และผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นทรัพยากรที่ ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ (underutilized) มากที่สุด ถ้าผู้หญิงทำงานเพิ่มขึ้น ก็อาจเป็นการปูทางไปสู่การเพิ่มผลผลิตและการส่งเสริมศักยภาพในการเติบโตของญี่ปุ่น   นอกจากนี้ ผู้หญิงญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะจับจ่ายใช้สอยมากกว่าผู้ชาย ดังนั้น การทำงานผู้หญิงจะหมายถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้และการใช้จ่าย   สำหรับการแก้ไขปัญหานี้  นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe  ได้กำหนดเป้าหมายที่จะยกระดับการมีส่วนร่วมของแรงงานสตรี เป็นส่วนหนึ่งของ Abenomics ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีการผสมผสานของการใช้จ่ายของรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางและการปฏิรูปโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต นายกรัฐมนตรี  Abe กล่าวว่าจะต้องมี ผู้หญิงอย่างน้อย 30% ของตำแหน่งระดับสูงในทุกส่วนของสังคมในปี 2020 และ บริษัท ควรแต่งตั้งผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้บริหาร เป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานหญิง 5% สำหรับผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง […]

สองเกาหลีบรรลุข้อตกลง 6 ข้อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี

  สองเกาหลีบรรลุข้อตกลง 6 ข้อเมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 ภายหลังการเจรจา 43 ชั่วโมง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เมื่อทางเปียงยางกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุระเบิดในเขตปลอดทหารเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ข้อตกลง 6 ข้อของเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ 1. เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้เห็นชอบให้บุคลากรของแต่ละฝ่ายจัดการเจรจาที่เปียงยางหรือโซลโดยเร็วเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์และเจรจาในหลายแง่มุมในอนาคต 2. เกาหลีเหนือแสดงความเสียใจต่อเหตุระเบิดในเขตปลอดทหาร ทำให้ทหารของเกาหลีใต้ 2 คนได้รับบาดเจ็บ 3. เกาหลีใต้เห็นชอบหยุดการใช้เครื่องขยายเสียงโฆษณาชวนเชื่อใกล้เขตแดนเกาหลีเหนือตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคมเป็นต้นมา 4.  เกาหลีเหนือยกเลิกการประกาศภาวะสงคราม (1/2) (quasi-state of war declaration) 5.  เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้เห็นชอบให้จัดงาน Reunions ในเดือนกันยายน ในช่วงเทศกาล Chuseok เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวชาวเกาหลีที่พรากจากกันในสงครามเกาหลีได้พบกันอีก โดยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกับกาชาดเกาหลี 6.  เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้เห็นชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ NGO ในหลายด้าน (Kang Jin-kyu, 2015). เอกสารอ้างอิง Kang Jin-kyu (2015). Two Koreas reach deal to […]

สองเกาหลีเข้าสู่โต๊ะเจรจา (วันที่ 3) หาทางลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี

  สองเกาหลีเข้าสู่การเจรจาเป็นวันที่ 3 แล้วในวันนี้โดยไม่มีความคืบหน้ามากนักในการหาทางลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี ฝ่ายเกาหลีใต้ได้ส่งตัวแทนคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมชาตินาย Hong Yong-pyo และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (Nation Security Office) นาย Kim Kwan-jin ส่วนตัวแทนฝ่ายเกาหลีเหนือคือผู้อำนวยการแผนกการเมืองของกองทัพประชาชนเกาหลี (Political Department of the Korean People’s Army) นาย Hwang-Pyong-so และผู้อำนวยการ United Front Department in charge of cross-border affairs นาย Kim Yang-gon การเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมาที่ Panmumjeom เป็นเวลา 10 ชั่วโมงแล้วเมื่อทางการเกาหลีเหนือกำหนดเส้นตายให้เกาหลีใต้หยุดใช้เครื่องขยายเสียงโฆษณาชวนเชื่อที่ใกล้เขตแดนเกาหลีเหนือ มิฉะนั้นจะใช้มาตรการทางทหารอย่างเข้มข้น ฝ่ายเกาหลีใต้ร้องขอให้เกาหลีเหนือขอโทษและอธิบายให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีการระเบิดในเขตปลอดทหารเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ โดยขณะนี้ยังไม่บรรลุข้อตกลง  (Korea Time, 2015). เอกสารอ้างอิงKorea Times (2015). Two Koreas in talks for […]

พรรคชาตินิยมไต้หวัน ส่งตัวแทนหญิงลงสนามเลือกตั้ง

พรรคชาตินิยม หรือ ก๊กมินตั๋ง พรรครัฐบาลของไต้หวัน เสนอชื่อนางหง ซิ่วจู้ นักการเมืองหญิง เป็นตัวแทนพรรคลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวัน ที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคม ปีหน้า สมาชิกพรรคก๊กมินตั๋งกว่า 1,000 คน ส่งเสียงเชียร์ และพากันปรบมือในที่ประชุมใหญ่ของพรรคในกรุงไทเป เมื่อ 27 ก.ค. 2558 เพื่อแสดงการสนับสนุน นางหง ซิ่วจู้ วัย 67 ปี ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภาไต้หวัน ที่ได้รับการรับรองจากพรรค ให้เป็นตัวแทนเพื่อลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี และ นี่ถือเป็นการยุติความแตกแยกในพรรค หลังจากพรรคต้องสูญเสียที่นั่งในการเลือกตั้งท้องถิ่นไป เมื่อปลายปีที่แล้ว รายงานระบุว่าการเสนอชื่อ นางซิ่งจู้ เป็นตัวแทนพรรคน่าจะเป็นที่พอใจของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เนื่องจากนางซิ่งจู้ มีนโยบายสนับสนุนจีน และ ดูเหมือนว่ากำลังมาแรงหลังจากคะแนนนิยมของทุกโพลล์มีคะแนนเหนือ นางไช่ อิงเหวิน ตัวแทนจากพรรดีพีพี ผู้หญิงเก่งอีกคน แต่มีนโยบายความสัมพันธ์กับจีนที่ระมัดระวังมากกว่า ทั้งนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันที่จะมีขึ้นในปีหน้า นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการเมืองไต้หวัน เนื่องจากพรรคการเมืองระดับแนวหน้าของไต้หวัน คือ พรรคก๊กมินตั๋ง และพรรคดีพีพี ต่างส่งนักการเมืองหญิงเป็นตัวแทนพรรคในศึกเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ว่าไต้หวันยอมรับภาวะผู้นำของสตรีมากขึ้น การได้รับการแต่งตั้งของนางหงครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่มีการถกเถียงว่า ใครจะลงเลือกตั้งแข่งกับนางสาวไช่ ซึ่งพ่ายศึกเลือกตั้งเมื่อเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว หลังจากที่พรรคก๊กหมินตั๋งแพ้ศึกการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมด […]

นายกเทศมนตรีกรุงไทเปเยือนเซี่ยงไฮ้

นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ นายโก เหวิน จื้อ และเจ้าหน้าหน้าศาลาว่าการกรุงไทเปอีกกว่า 30 ได้เริ่มต้นการเดินทางเยือนเซี่ยงไฮ้เป็นเวลาสามวันเพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายและแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหานคร ทั้งนี้ได้มีการวางแผนที่จะแลกเปลี่ยนกันในเรื่องผู้ประกอบการรุ่นใหม่และทางด้านกิจการทางการแพทย์ นายโกคาดหวังว่าจะได้พบกับนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้เนื่องกจากการเยือนคราวที่แล้วไม่ได้มีโอกาสที่ได้พบปะกัน การเยือนครั้งนี้มีหัวข้อที่จะตกลงร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายคือ พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาข้าราชการ ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ทั้งนี้นายโกมีแผนที่จะเดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 และโรงพยาบาลเซี่ยงไฮ้ที่สร้างด้วยเงินของไต้หวันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

พยาบาลส่วนใหญ่คิดที่จะลาออกจากงานจากการสำรวจ (18/08/2015)

กว่าร้อยละ 90 ของผู้ที่ประกอบอาชีพพยาบาลในไต้หวันคิดที่จะลาออกจากงานหลังจากได้มีการสำรวจเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยการสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดย 1111 Job Bank หนึ่งในกลุ่มผู้นำด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในไต้หวัน ซึ่งจากการสำรวจได้แสดงผลว่าร้อยละ 90 ของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลต้องการลาออกจากงาน ส่วนร้อยละ 50 ต้องการที่จะไปประกอบอาชีพอื่น สาเหตุหลักสามประการที่ทำให้พยาบาลในไต้หวันอยากลาออกจากงานได้แก่ 1) การไม่ให้ความเคารพจากแพทย์ 2) ระบบการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 3) ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน ทั้งนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ ด้วย เช่น ภาระงานที่มากและการทำงานภายใต้ความกดดัน ความไม่สมดุลระหว่างงานกับรายได้ การสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าพยาบาลที่ทำหน้าที่มามากกว่า 5-7 ปี ส่วนใหญ่เริ่มที่จะมองหาตำแหน่งเติบโตในที่อื่น ส่วนผู้ที่ทำงานมากกว่า 7-9 ปี ส่วนใหญ่ต้องการที่จะเปลี่ยนสายอาชีพ สำหรับพวกที่ต้องการที่จะเปลี่ยนสายอาชีพส่วนใหญ่นั้น ต้องการที่จะเปลี่ยนไปทำงานที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมความงาม การบริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และตำแหน่งด้านบริหาร นักวิชาการและนักการศึกษา และงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเภสัช เป็นต้น พยาบาลส่วนใหญ่หวังที่จะฝึกฝนให้มีความเป็นมืออาชีพ แต่ก็ต้องยอมแพ้เมื่อมีชีวิตหลังแต่งงานและมีครอบครัว  การสำรวจนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,551 คน    

จีนเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีมากที่สุดในเยอรมัน

จีนเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีมากที่สุดในเยอรมัน

    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม กระทรวงศึกษาธิการและการวิจัยเยอรมัน ประกาศว่า ปี 2014 เยอรมนีมีนักเรียนต่างชาติเกิน 3 แสนคน ในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนจีนมีจำนวน 28,400 คน มากเป็นอันดับหนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการและการวิจัยเยอรมนีได้ประกาศรายงานว่า  เยอรมนีกลายเป็นประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ  โดย ปี 2014 มีนักเรียนต่างชาติจำนวน 301,000 คน  วิศวกรรมศาสตร์ได้รับความนิยมมากที่สุด ปีหลังๆ นี้ จำนวนนักศึกษาจีนที่เลือกไปเรียนที่เยอรมนีเพิ่มขึ้นทุกปี  โดย ปี 2013  มีจำนวน  25,600 คน และ ปี 2014 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 28,400 คน นับเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีมากที่สุดในเยอรมัน ที่มาภาพและแหล่งข่าว: http://thai.cri.cn/247/2015/07/23/64s234412.htm 2-formatOriginal.jpg th.interscholarship.com

ธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของจีน

ธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของจีน

    ปี 2015 อินเตอร์เน็ตยังคงจะส่งผลกระทบต่อหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราดังประเด็นต่อไปนี้ อินเตอร์เน็ต: มีความเป็นไปได้สูงมากที่ GOOGLE FACEBOOK และบริษัทออนไลน์ยักษ์ใหญ่อื่นๆ จะหวนกลับมาเข้าตลาดจีนอีก ในปี 2015 และจะเปลี่ยนโครงสร้างโลกอินเตอร์เน็ต ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มีบริษัทออนไลน์ชื่อดังของโลกถอนออกจากตลาดจีนก็ตาม แต่การหวนกลับมาใหม่ในครั้งนี้ คงจะไม่มีการถอนออกไปอีกครั้ง สาเหตุเพราะ บริษัทเหล่านี้รู้จักจีนมากขึ้น อีกทั้งปรับตัวให้เข้ากับตลาดจีนมากขึ้น และอีกประการหนึ่ง คือ โครงสร้างสังคม ประชากร การบริโภคและความคิดของชาวจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน สรุปคือ จีนหลอมรวมเข้ากับโลกมากขึ้น บริษัทโทรคมนาคม: จีนมีบริษัทโทรคมนาคมใหญ่ๆ 3 บริษัท ได้แก่ China Mobile China Unicom และ China Telecom เคยผูกขาดตลาดโทรคมนาคมมาเป็นเวลานาน ต่อไป บริษัทเหล่านี้จะใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เพื่อเสริมกำลังแข่งขันกับบริษัทโทรคมนาคมออนไลน์ ผลที่ตามมาคือ ค่าใช้ data จะถูกลง การคุยกันด้วยโทรศัพท์มือถือจะไม่ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์อีกแล้ว บริษัทรับจ้างทำความสะอาด: การให้บริการแม่บ้าน ย้ายบ้านและให้บริการอื่นๆ จะใช้ระบบ O2O […]

พระเทพฯทรงบรรยาย “ร้านน้ำชา มรรคาชีวิต”

พระเทพฯทรงบรรยาย “ร้านน้ำชา มรรคาชีวิต”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน  “ร้านน้ำชา มรรคาชีวิต” นิทรรศการ “รัตนราชเรียงร้อย รัตนสารจีนวิทยา” และ “ร้านน้ำชาในวิถีชีวิตชาวจีน” ทรงบรรยายแนะนำพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง “ร้านน้ำชา บทละครพูด 3 องก์” ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยายแนะนำพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง “ร้านน้ำชา บทละครพูด 3 องก์” ว่าร้านน้ำชาก็เหมือนที่คนไทยเรียกว่าสภากาแฟ องก์แรก เป็นช่วงที่มีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเมืองจีนจำนวนมาก มีการค้าฝิ่น ขายลูก คนที่มาในร้านห้ามพูดการเมือง มีแก๊งนักเลงมาตีกัน องก์สอง เป็นเวลา 20 ปีต่อมา ช่วงจักรวรรดิล่ม ประชาชนยากลำบาก ร้านน้ำชาเจ๊งไปตามๆ กัน แต่ร้านนี้ยังคงอยู่ เกิดสงครามกลางเมือง นักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตย องก์ที่ 3 เป็นเวลา 30 ปีต่อมา […]