Archive for April, 2015

จีนส่งหน่วยปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศไปยังเนปาลภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง

จีนส่งหน่วยปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศไปยังเนปาลภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลจีนได้ส่งหน่วยปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ (China International Search & Rescue Team – CISAR) ไปยังเนปาลภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง สำหรับท่าทีของจีนต่อประเด็นภัยพิบัติในเนปาล ประธานาธิบดี Xi Jinping กล่าวว่า “The Chinese side is willing to offer all necessary disaster assistance to the Nepalese side.” การตอบสนองที่รวดเร็วผ่านปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจีนในฐานะที่เป็น ผู้เล่นที่มีความรับผิดชอบ (responsible player) ซึ่งมาพร้อมกับสถานะของการเป็นมหาอำนาจในการเมืองระหว่างประเทศ ในทางการเมือง การส่งความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมอย่างรวดเร็วเข้าไปยังเนปาล ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างจีน-เนปาล ซึ่งในภาวะปกติยากที่จีนจะสามารถแทรกอิทธิพลของตนเข้าไปได้ เพราะเนปาล โดยพฤตินัยแล้ว เป็นเขตอิทธิพล (sphere-of-influence) ของอินเดีย ซึ่งเป็นมหาอำนาจของเอเชียใต้ อนึ่ง บทบาทของจีนในเนปาลยังเป็นการเน้นย้ำหลักการจีนเดียว และลดทอนบทบาทของไต้หวัน ที่ต้องการใช้ประเด็นมนุษยธรรมในการแสวงหาสถานะที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งเห็นได้จากการที่รัฐบาลเนปาลปฏิเสธความช่วยเหลือของไต้หวัน

บทบาทการให้ความช่วยเหลือของจีนในการอพยพพลเมือต่างชาติออกจากเยเมน

บทบาทการให้ความช่วยเหลือของจีนในการอพยพพลเมือต่างชาติออกจากเยเมน

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา บทบาทการให้ความช่วยเหลือของจีนในการอพยพพลเมือต่างชาติออกจากเยเมน ซึ่งกลายเป็นพื้นที่สงคราม กลายเป็นที่จับตามองอย่างมากทั้งในหมู่นักวิชาการและนักปฏิบัติ วิกฤตการณ์ในเยเมน ทำให้ประเทศต่าง ๆ เร่งอพยพพลเมืองของตนออกจากประเทศดังกล่าว ท่ามกลางความยากลำบากของภาวะสงครามซึ่งทำให้มีพลเมืองสัญชาติต่าง ๆ ตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ทางรัฐบาลปักกิ่งได้ส่งเรือรบ (naval frigate) ปฏิบัติการอพยพพลเมืองต่างชาติ 225 (10 สัญชาติ) ออกจากกรุงเอเดน (Aden) ประเทศเยเมน ไปยังประเทศจิบูตี (Djibouti) ที่อยู่ใกล้เคียง โดยการดังกล่าวทำให้จีนได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติ นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่า กองเรือของจีน “อยู่ถูกที่ ถูกเวลา”  กล่าวคือ กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในโซมาเลีย เพื่อร่วมภารกิจต่อต้านโจรสลัดระหว่างประเทศ ทำให้สามารถปรับภารกิจไปยังเยเมนได้อย่างทันท่วงที โฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่า การดังกล่าวเป็นปฏิบัติการอพยพเฉพาะกิจครั้งแรกของจีนที่ดำเนินตามคำร้องขอจากรัฐบาลต่างชาติ เพื่ออพยพบุคคลสัญชาติอื่นจากเขตสู้รบ อนึ่งจีนยังคงเจ้าหน้าที่ของสถานทูตและสถานกงศุลในเยเมนตามปกติ แม้ว่าสงครามจะทวีความรุนแรงขึ้นก็ตาม

57 ประเทศร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย

57 ประเทศร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า 57 ประเทศทั่วโลกจะร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) ซึ่งริเริ่มโดยจีน ประเทศที่แสดงความจำนงเข้าเป็นสมาชิกก่อตั้ง (founding members) ของธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย หรือ AIIB มีความหลากหลาย นับตั้งแต่ประเทศกลุ่มสมาชิก G7 อิหร่าน อิสราเอล และ สปป.ลาว ทำให้ AIIB จะกลายเป็นสถาบันระหว่างประเทศด้านการเงิน หรือ กลุ่มภูมิภาคด้านการเงิน (financial regional group) ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การก่อตั้งระบบ Bretton Woods ของสหรัฐอเมริกา ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้ว่านักวิชาการจะมีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ แต่นักวิชาการจำนวนมากเห็นพ้องต้องกันว่า การดังกล่าวเป็นความพยายามของจีนในการแสวงหาสถานะ มหาอำนาจธรรมดา (normal great power) ที่ได้รับการยอมรับ และส่งสัญญาณว่าภายหลังจากนี้ จีนจะไม่เป็นเพียงผู้ตาม หากแต่จะเป็นผู้ออกแบบกฎเกณฑ์ (rule-maker) หรือ ออกแบบระเบียบโลก คู่ขนานไปกับ ระเบียบโลกของสหรัฐฯ เป็นที่น่าสนใจว่าชาติตะวันตก เช่น […]

นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ เรียกร้องให้บริษัทรายย่อยเพิ่มค่าจ้าง

นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ เรียกร้องให้บริษัทรายย่อยเพิ่มค่าจ้าง

ในการประชุมระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่น ผู้แทนภาคธุรกิจ และสหภาพแรงงานเมื่อวันที่ 2 เมษายน  ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นนำโดย นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ได้ขอให้บริษัทรายย่อยเพิ่มค่าจ้างแก่พนักงาน เพราะเห็นว่าแนวทางนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งการแทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาลครั้งนี้ ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ เพราะเป็นการสร้างวงจรอย่างปลอม ๆ โดยการเพิ่มค่าจ้างจะนำไปสู่การเพิ่มการบริโภค เมื่อคนใช้จ่ายมากขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทต่าง ๆ ในท้ายที่สุด เป็นการทำให้วงจรปกติกลับมาอีกครั้งโดยที่รัฐบาลไม่ต้องแทรกแซง  รัฐบาลไม่มีเวลาที่จะสร้างผลผลิตให้สูงขึ้น และรักษาความปลอดภัยของสังคมให้มีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยการปฏิรูปกฎระเบียบต่าง ๆ รัฐบาลจึงจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจในการดำเนินนโยบายนี้ ตั้งแต่ที่รัฐบาลนายอาเบะ ได้กลับมามีอำนาจเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลอาเบะได้แก้ไขภาวะเงินฝืดด้วยการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินอย่างเชิงรุก และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงด้วย และภายใต้ธนูดอกที่ 3 ของแนวคิดอาเบะโนมิคส์ (Abenomics) นั้น นายอาเบะได้ผ่อนคลายกฎระเบียบบางกฎที่มีความเข้มงวด การเพิ่มค่าจ้างเป็นกลยุทธ์สุดท้ายเพื่อแก้ปัญหาเงินฝืด  และรัฐบาลจะกดดันให้บริษัทเพิ่มค่าจ้างอีก 2 ปี ก่อนที่จะเพิ่มภาษีขาย (sale tax) เป็น 10 % ในเดือนเมษายน 2017   ตั้งแต่เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ ซึ่งกินเวลากว่า 1 ใน 4 ของ […]

ดัชนีความสุขของคนเกาหลีลดลง

ดัชนีความสุขของคนเกาหลีลดลง

ภาพจาก Website: www.ft.com ดัชนีความสุขของเกาหลีอยูในลำดับที่  47 จาก 158 ประเทศ โดยตกลงมา 6 อันดับจากการประกาศในปี 2013 ซึ่งสวนทางกับการที่เกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่มีความมั่งคั่งที่สุดประเทศหนึ่ง ข้อมูลจาก Sustainable Development Solutions Network ได้จัดอันดับด้วยปัจจัยที่หลากหลาย อันรวมไปถึง GDP และสุขภาวะต่างๆ  จากคะแนนเต็ม 10 โดยเกาหลีได้ 5.984 คะแน ซึ่งต่ำกว่าญี่ปุ่นที่ได้ 5.987 คะแนน และการจัดอันดับดังกล่าวสวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ได้รับคะแนนด้านความสุขสูงสุดโดยมีคะแนนมากกว่า 7 คะแนน ในขณะที่โตโกเป็นประเทศที่ได้รับคะแนนด้านความสุขต่ำที่สุดโดยได้รับคะแนนต่ำกว่า 3 คะแนน แหล่งที่มา Website: english.chosun.com Retrieved April 29, 2015

ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮยอมรับการลาออกของนายกรัฐมนตรี Lee Wan-koo แล้วภายหลังกลับจากการเยือนอเมริกาใต้

ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮยอมรับการลาออกของนายกรัฐมนตรี  Lee Wan-koo แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ภายหลังที่เขาขอลาออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางข้อกล่าวหาที่ทวีขึ้นเรื่องการรับเงินโดยผิดกฎหมายจากนักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งฆ่าตัวตายไปแล้ว ประกาศดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีกลับจากเยือนอเมริกาใต้และมีพิธีเลี้ยงส่งนายลีในตอนค่ำ ประธานาธิบดียังคงไม่มีปฏิกิริยามากต่อกรณีอื้อฉาวดังกล่าวเนื่องจากป่วยคือมีอาการปวดท้องและเจ็บคอในระหว่างที่ไปเยือนอเมริกาใต้เป็นเวลา 12 วันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีได้เยือนอเมริกาใต้ตามกำหนดการ โดยแพทย์แนะนำให้พักผ่อน 1-2 วัน นาย Lee Wan-koo ถูกกล่าวหาว่ารับเงินโดยผิดกฎหมายจากนักธุรกิจชื่อนาย Sung Wan-jong Keangnam Enterprises Chairman ซึ่งฆ่าตัวตายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2015  กรณีอื้อฉาวที่กล่าวกันว่านาย Sung Wan-jong ให้เงินสนับสนุนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลหลายคน  นาย Lee Wan-koo ได้รับการรับรองจากรัฐสภาเกาหลีใต้ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2015 พรรคฝ่ายค้าน New Politics Alliance for Democracy-NPAD เรียกร้องให้ประธานาธิบดีปาร์คกล่าวขอโทษประชาชนอย่างจริงใจต่อกรณีดังกล่าว (The Korea Herald, 2015). บทวิเคราะห์  การเมืองเกาหลีใต้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยได้สำเร็จเมื่อปี 1987 ในยุคประธานาธิบดี Chun Doo-hwan มีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยแบบเต็มใบ […]

สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น จะสรุปการเจรจาการค้าภายใต้กรอบ TPP เร็ว ๆนี้

สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น จะสรุปการเจรจาการค้าภายใต้กรอบ TPP เร็ว ๆนี้

แหล่งที่มาภาพ: Reuter   ประธานาธิบดีสหรัฐ นายบารัค โอบามา กล่าวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันว่า สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นกำลังดำเนินการเจรจาระหว่างกันเพื่อให้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ได้ข้อสรุปที่ดีเร็ว ๆ นี้ เพื่อประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ แม้ว่าจะมีความกังวลและเสียงคัดค้านจากภายในประเทศก็ตาม โดยนายโอบามา กล่าวว่า TPP จะเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ จะมีทั้งเรื่องการใช้แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งข้อตกลงก่อนหน้านี้ไม่มี และนายโอบามามีความมั่นใจมากว่าข้อตกลงในเรื่องเหล่านี้จะบรรลุผลวัตถุประสงค์ ทางด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซ อาเบะ กล่าวว่า เขาก็ต้องการให้การเจรจาการค้านี้ได้ข้อสรุปในเร็ววัน และจะให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯเพื่อให้การเจรจา TPP ผ่านขั้นตอนสุดท้าย   แหล่งที่มาข่าว:  http://www.cnbc.com/id/102627313      

แนวคิด Belt and Road Initiative ของจีน จะช่วยส่งเสริม FTA

แนวคิด Belt and Road Initiative ของจีน จะช่วยส่งเสริม FTA

แหล่งที่มาภาพ: www.chinausfocus.com   อดีตรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่า ความคิดริเริ่ม Belt and Road Initiative คาดว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเจรจาการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่มีที่ตั้งตามทาง Belt and Road Initiative โดยจะเป็นการปรับปรุงการไหลของสินค้านำเข้าและส่งออก ขณะนี้ การเจรจาระหว่าง 3 ประเทศในเอเชียและยุโรปที่เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่ม Belt and Road กำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย การเจรจาการค้าเสรีของจีนกับศรีลังกาและ 6 ประเทศ Gulf Cooperation Council อาจจะบรรลุวัตถุประสงค์ในปีนี้ นอกจากนี้ จีนกำลังพิจารณาที่จะจัดตั้งข้อตกลงเขตการค้าเสรี 20 ข้อตกลง ซึ่ง 12 ใน 20 ข้อตกลงนั้น ได้ลงนามสัญญาและเริ่มดำเนินการแล้ว   ในการนี้ รัฐบาลจีนกล่าวว่า ประเทศที่ตั้งอยู่ตามทาง Belt and Road ทั้งทางบกและทางทะเล มีจำนวนประชากรเท่ากับ 63 […]

จีนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 3.3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ แก่เนปาล

จีนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 3.3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ แก่เนปาล

  รัฐบาลจีนตัดสินใจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจำนวน 3.3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯแก่เนปาล หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 25 เม.ย.58 ที่ผ่านมา โดยความช่วยเหลือนี้รวมถึงการส่งมอบเต๊นท์ ผ้าห่ม และเครื่องกำหนดไฟฟ้า ซึ่งทางการจีนจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกหากเนปาลต้องการ ขณะนี้ทีมช่วยเหลือชาวจีน 62 คนได้เดินทางถึงเนปาลและเริ่มปฏิบัติงานความช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติแล้ว แหล่งที่มาข่าว: http://english.gov.cn/news/international_exchanges/2015/04/27/content_281475096839592.htm    

ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮเยือนอเมริกาใต้ครบ 4 ประเทศและกลับถึงเกาหลีแล้ว

ที่กรุงเซาเปาโล บราซิล- ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮเยือนประเทศในอเมริกาใต้ครบ 4 ประเทศแล้วโดยมีประเด็นความร่วมมือหลายอย่างที่เน้นในเรื่องการยกระดับความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ ประธานาธิบดีปาร์คเยือน โคลอมเบีย เปรู ชิลีและบราซิลครั้งนี้ เกาหลีใต้ลงนามใน MOUs ชุดหนึ่งกับ 4 ประเทศดังกล่าวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางด้านพลังงานหมุนเวียน e-commerce  การแพทย์ทางไกล (telemedicine) เป็นการประยุกต์ใช้ IT ในการให้บริการทางการแพทย์ทางไกลโดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาล ซึ่งหลายประเทศในภูมิภาคนี้ยังขาดแคลนแพทย์ ที่โคลอมเบียประธานาธิบดีปาร์คร้องขอให้ทาง Bogota เร่งยืนยันเรื่องเขตการค้าเสรีที่ลงนามไว้กับเกาหลีใต้ ที่เปรู ประธานาธิบดีปาร์คและประธานาธิบดี Ollanta Humala ของเปรูได้ร่วมเฉลิมฉลองโครงการฝึกนักบินขั้นพื้นฐานร่วมกันเป็นครั้งแรกที่เปรู โดยความร่วมมือกับบริษัท South Korea’s sole aircraft manufacturer, Korea Aerospace Industries Ltd.และผู้นำทั้งสองเห็นชอบสานต่อความร่วมมือในโครงการฝึกนักบินในระดับที่ก้าวหน้าต่อไป ที่ชิลี ประธานาธิบดีปาร์คและประธานาธิบดี Michelle Bachelet เห็นชอบที่จะยกระดับความสัมพันธ์ของเขตการค้าเสรีระหว่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนไป ที่บราซิล ประธานาธิบดีปาร์คและประธานาธิบดี Dilma Rousseff ของบราซิล เข้าร่วมในพิธีต้อนรับที่ Presidential Palace ที่ Brasilia […]