Archive for March, 2015

สำนักข่าวซินหัวเริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์ระดับโลกอย่างเป็นทางการ

สำนักข่าวซินหัวเริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์ระดับโลกอย่างเป็นทางการ

สำนักข่าว Xinhua ของทางการจีนเปิดตัวสื่อสังคมออนไลน์ (social media) หลักจากทดลองใช้งานมากว่า 1 ปี ภายใต้แบรนด์ “จีนใหม่” (New China) ทั้งในส่วนของ Facebook Twitter และ Youtube โดยการใช้สื่อสังคมดังกล่าวเป็นการตอบสนองดต่อแนงโน้มการสื่อสารของโลกในยุคปัจจุบัน ด้วยหวังให้ช่องทางสื่อสารออนไลน์จะช่วยส่งผ่านเสียงของประเทศจีนไปยังผู้รับสารทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็เร่งพัฒนาให้สำนักข่าวสามารถดำเนินบทบาทหลักในการตอบสนองต่อชุมชนระหว่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ โดยทั้ง Faebook Twitter และ Youtube ของสำนักข่าวนั้น นะใช้โลโก้ NC โดยตัว N เป็นภาพปากกาหมายถึงนวัตกรรมของสื่อ ในขณะที่ C เป็นรูปรากต้นมะกอกซึ่งหมายถึงความเข็มแข็งและความหวัง โดยทั้งสองรวมกันแล้วหมายถึง บทบาทของสำนักข่าวที่เชื่อมจีนและโลกเข้าด้วยกัน อนึ่ง การดังกล่าวเป็นการพยายามช่วงชิงพื้นที่ออนไลน์ของจีนจากสำนักข่าวของชาติตะวันตก แม้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง Facebook และ Youtube จะถูกปิดกั้นไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศจีนก็ตาม

งบประมาณทางทหารของจีนเพิ่มขึ้น 10% ในปี 2015

งบประมาณทางทหารของจีนเพิ่มขึ้น 10% ในปี 2015

ปีที่ผ่านมางบประมาณทางทหารของจีนเพิ่มขึ้น 12.2% โดย Fu Ying โฆษกหญิงของสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) กล่าวว่าเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของงบประมาณโดยรวม อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐเชื่อว่างบประมาณทางทหารของจีนในความเป็นจริงสูงกว่าที่ทางการจีนรายงานมาก ปีที่ผ่านมากรุงปักกิ่งได้แสดงออกอย่างแข็งกร้าวมากขึ้นต่อกรณีข้อพิพาททางทะเลที่มีทั้งญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคู่พิพาท ซึ่งนำไปสู่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค Fu ยังกล่าวด้วยว่าจีนไม่เคยลืมบทเรียนจากประวัติศาสตร์ “ผู้ที่ตกอยู่ข้างหลังจะถูกรังแก” อนึ่ง การเพิ่มงบประมาณทางทหารของจีน สอดคล้องกับท่าทีที่แข็งกร้าวของจีน ในประเด็นที่จีนมองว่าคือผลประโยชน์หลักของชาติ โดยเฉพาะ กรณีข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลในทะเลจีนใต้ ซึ่งในทางกลับกันยิ่งสร้างความตึงเครียดและความหวาดระแวงให้กับรัฐภายในภูมิภาค

ผลการสำรวจของรัฐบาลพบ 1 ใน 10 ผู้หญิงญี่ปุ่นตกเป็นเหยื่อการคุกคาม

ผลการสำรวจของรัฐบาลพบ 1 ใน 10 ผู้หญิงญี่ปุ่นตกเป็นเหยื่อการคุกคาม

ที่มา// Kyodo news summary March 27, 2015 รัฐบาลญี่ปุ่นเผยผลสำรวจด้านความรุนแรงในประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา โดยเก็บข้อมูลในผู้ใหญ่ทั้งเพศชายและหญิง ได้รับแบบสอบถามคืนเป็นจำนวน 3,544 ชุด ผลการสำรวจที่สำคัญพบว่า ผู้หญิงญี่ปุ่นทุก 1 ใน 10 คน ต้องตกเป็นเหยื่อของการถูกกลั่นแกล้งหรือถูกคุกคามทางเพศ รวมถึงการที่ต้องถูกแอบติดตามจนทำให้เกิดความกลัว นอกจากนี้ ยังมีผลการสำรวจด้านความรุนแรงในครอบครัวหรือจากคู่ครอง ก็พบว่า มีผู้หญิงร้อยละ 24 ต้องเป็นทุกข์จากการถูกทารุณกรรม ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจจากสามี ขณะเดียวกันก็พบว่า มีผู้ชายร้อยละ 17 ต้องประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจากคู่สมรสด้วย และยังพบทั้งหญิงและชายร้อยละ 57 ไม่ไปรับคำปรึกษาหรือขอคำปรึกษาจากผู้ใดในเรื่องดังกล่าว ซึ่งผลการสำรวจนี้ได้สะท้อนให้เห็นสังคมญี่ปุ่นที่ยังคงพบความรุนแรงในครอบครัวที่รัฐให้ความสนใจตรวจสอบสถานการณ์ และอาจจะต้องมีวิธีการแก้ไขต่อไป   source// http://www.majiroxnews.com/2012/10/16/domestic-violence-comes-to-the-fore-in-japan/

ญี่ปุ่นกล่าวจะไม่เข้าร่วม AIIB ภายในกำหนด

ญี่ปุ่นกล่าวจะไม่เข้าร่วม AIIB ภายในกำหนด

แหล่งที่มาภาพ: Shutterstock   นาย Taro Aso รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่น กล่าวในที่ประชุมรัฐมนตรีว่า ญี่ปุ่นจะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) ที่ประเทศจีนเป็นผู้เสนอและกำหนดเส้นตายการสมัคร ในวันนี้ (31 มีนาคม 2015) เนื่องจากญี่ปุ่นต้องการรักษาข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับ AIIB (เช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาที่มีข้อกังขา เกี่ยวกับธรรมาภิบาล และความโปร่งใส) แม้จะมีการเรียกร้องจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนและผู้นำทางธุรกิจว่า ญี่ปุ่นควรจะมีท่าทีที่ เป็นบวกต่อธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่นี้ ประเด็นนี้ ผู้สังเกตการณ์ได้วิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่า หากญี่ปุ่นปฏิเสธที่จะเข้าร่วม อาจเป็นเพราะญี่ปุ่นและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เกรงที่จะ สูญเสียอิทธิพลในการเป็นผู้กำหนดมาตรฐานในการให้กู้เงินเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค   อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่ ADB และ AIIB จะร่วมมือกันก็มีเช่นเดียวกัน เนื่องจากเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา นาย Takehiko Nakao ประธาน […]

คนว่างงานญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 ลดลงอยู่ที่ 3.5 %

คนว่างงานญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 ลดลงอยู่ที่ 3.5 %

ที่มาภาพ: Thomas Peter/Reuters ข้อมูลจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal Affairs and Communications) ระบุว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 จำนวนคนญี่ปุ่นที่ว่างงานลดลงอยู่ที่ 3.5 % โดยลดลง 0.1 % จากเดือนก่อนหน้านี้ กล่าวคือ ณ สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2015 จำนวนคนญี่ปุ่นที่ว่างงาน อยู่ที่ 2.3 ล้านคน โดยจำนวนนี้เป็นจำนวนที่ลดลง ประมาณ 50,000 คน จากเดือนมกราคม 2015   ที่มาข่าว: http://jen.jiji.com/jc/eng?g=eco&k=2015032700134

ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮขับเคลื่อนนโยบาย “Creative Economy” เปิดศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งที่ 8 ที่จังหวัด Gyeonggi

  ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของเกาหลีใต้เปิดดำเนินการแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมาที่จังหวัด Gyeonggi เพื่อเริ่มดำเนินการอุตสาหกรรมทางด้าน IT กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information Communication Technology-ICT) ของเกาหลีใต้ร่วมมือกับบริษัท KT ซึ่งเป็นบริษัทรายใหญ่ทางด้าน ICT ของเกาหลีใต้จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่จังหวัด Gyeonggi  ซึ่งเป็นศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ลักษณะเดียวกันนี้เป็นแห่งที่ 8 ในเกาหลีใต้ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs และผู้ลงทุนในการเชื่อมโยงกับบริษัทขนาดใหญ่ โดยศูนย์นี้จะเน้นในเรื่องต่างๆที่จะช่วยให้บริษัทเติบโตในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังเติบโต เช่น เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต เกมส์และเทคโนโลยีทางการเงิน ในขณะที่ Pangyo อยู่ทางใต้ของกรุงโซลจัดตั้ง “Korean Silicon Valley” มีผู้ประกอบการธุรกิจทางด้าน IT ครึ่งหนึ่งของเกาหลีใต้ตั้งสำนักงานอยู่ที่นั่น รวมทั้ง NCSoft, AhnLab and Hancom มีสำนักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่นั่น  ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮกล่าวในพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าวว่า “Pangyo จะเป็นฐานที่ตั้งของธุรกิจ SMEs ของเกาหลีใต้และผู้ลงทุนจะได้มีหนทางใหม่ๆในตลาดโลกและศูนย์นี้จะสนับสนุนบุคคลเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จในระดับโลก” โดยมีบริษัทจากประเทศต่างๆร่วมด้วยเช่นบริษัท Catapult ของอังกฤษ  บริษัท Wayra ของสเปนและบริษัท […]

OECD คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2015 ญี่ปุ่นโต 1% จีน 7%

OECD คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2015 ญี่ปุ่นโต 1% จีน 7%

ที่มาภาพ: canadawood.org องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) คาดการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี 2015 จะขยายตัว 1% ซึ่งมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ โดย OECD ชี้ว่าการเติบโตนี้ เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนี้ แหล่งข่าว Nikkei Asian Review วิเคราะห์ว่า มีความขัดแย้งระหว่างความคาดหวังด้านนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านประชากรที่เข้าสู่สังคมคนชรา ทำให้ขาดแคลนแรงงานที่จะช่วยสร้างผลผลิตซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโต สำหรับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนปี 2015 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 7 % และปี 2016 6.9 % การเติบโตที่ช้าลงของจีนนี้ คาดว่าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอัตราถือว่าลดต่ำสุดในรอบ 25 ปี ทั้งนี้ รัฐบาลจีนกล่าวว่า อัตราการเติบโตที่ 7 % ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายของจีนซึ่งกำลังปรับตัวตาม ‘มาตรฐานใหม่’ หรือ ‘New Normal’ […]

นักท่องเที่ยวจีนเข้าเยี่ยมชมประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น

นักท่องเที่ยวจีนเข้าเยี่ยมชมประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น

ที่มาภาพ: Nikkei Asian Review   คนจีนและภาคธุรกิจจีนแสดงความสนใจในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจีนมาเยือนญี่ปุ่นประมาณ 450,000 คน และใช้จ่ายเงินเป็นจำนวน  6 พันล้านหยวน (968 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) โดยมาซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลอดภาษีและร้านค้าปลีกอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากและเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด โดยผู้ขายของร้านค้าปลีกชาวญี่ปุ่นกล่าวว่า การใช้จ่ายของชาวจีนในช่วงนี้ มากกว่าพอที่จะชดเชยช่วงการค้าตกต่ำของญี่ปุ่น ซึ่งมักจะเกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงมกราคม ชาวญี่ปุ่นจะจับจ่ายใช้สอยมากและจะประหยัดการใช้จ่ายหลังจากนั้น  และเดือนสิงหาคม เป็นช่วงที่อากาศร้อนทำให้ผู้คนไม่ชอบออกนอกบ้านมาซื้อของ แต่การค้าขายในสองเดือนนี้ได้มีชีวิตชีวาขึ้นอย่างมากด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้กระตุ้นให้บริษัทเอกชนจีนที่ประกอบกิจการด้านการให้บริการผู้โดยสารกระตือรือร้นที่จะขยายเส้นทางมาญี่ปุ่นมากขึ้น ข้อสังเกต อย่างที่ทราบกันดีว่า ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้มีความขัดแย้งในประเด็นความรับผิดชอบของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สอง และมีความตึงเครียดมากขึ้นจากกรณีพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออก ซึ่งหลังจากข้อพิพาทหมู่เกาะได้ปะทุขึ้นในปี 2012 ส่งผลให้ความรู้สึกต่อต้านญี่ปุ่นของชาวจีนเพิ่มขึ้น ทำให้ชาวจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นลดลงและคว่ำบาตรสินค้าของญี่ปุ่นหลังจากนั้น  ข้อมูลจากสถาบันวิจัยญี่ปุ่นระบุว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหลังปี 2012 ลดลงประมาณ 0.4 % หรือประมาณ 2 ล้านล้านเยน  (16.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ในทางตรงข้าม เศรษฐกิจจีนกลับมีความแข็งแกร่งมากขึ้น และพร้อมกันนั้น จีนมีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกต่อต้านญี่ปุ่นลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Shinzo […]

ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮขับเคลื่อนนโยบาย “Creative Economy” เปิดศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งที่ 8 ที่จังหวัด Gyeonggi

ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของเกาหลีใต้เปิดดำเนินการแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมาที่จังหวัด Gyeonggi เพื่อเริ่มดำเนินการอุตสาหกรรมทางด้าน IT กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information Communication Technology-ICT) ของเกาหลีใต้ร่วมมือกับบริษัท KT ซึ่งเป็นบริษัทรายใหญ่ทางด้าน ICT ของเกาหลีใต้จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่จังหวัด Gyeonggi  ซึ่งเป็นศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ลักษณะเดียวกันนี้เป็นแห่งที่ 8 ในเกาหลีใต้ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs และผู้ลงทุนในการเชื่อมโยงกับบริษัทขนาดใหญ่ โดยศูนย์นี้จะเน้นในเรื่องต่างๆที่จะช่วยให้บริษัทเติบโตในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังเติบโต เช่น เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต เกมส์และเทคโนโลยีทางการเงิน ในขณะที่ Pangyo อยู่ทางใต้ของกรุงโซลจัดตั้ง “Korean Silicon Valley” มีผู้ประกอบการธุรกิจทางด้าน IT ครึ่งหนึ่งของเกาหลีใต้ตั้งสำนักงานอยู่ที่นั่น รวมทั้ง NCSoft, AhnLab and Hancom มีสำนักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่นั่น  ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮกล่าวในพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าวว่า “Pangyo จะเป็นฐานที่ตั้งของธุรกิจ SMEs ของเกาหลีใต้และผู้ลงทุนจะได้มีหนทางใหม่ๆในตลาดโลกและศูนย์นี้จะสนับสนุนบุคคลเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จในระดับโลก” โดยมีบริษัทจากประเทศต่างๆร่วมด้วยเช่นบริษัท Catapult ของอังกฤษ  บริษัท Wayra ของสเปนและบริษัท Formation […]

เกาหลีใต้และนิวซีแลนด์ลงนาม  FTA ร่วมกัน

เกาหลีใต้และนิวซีแลนด์ลงนาม FTA ร่วมกัน

ภาพจาก Website: english.chosun.com สรุปข่าว – เกาหลีใต้และนิวซีแลนด์ได้ลงนาม FTA ระหว่างกันในวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา โดยประธานาธิบดีปาร์ค อึนเฮ และนายกรัฐมนตรีจอห์น คีย์ โดยเกาหลีใต้จะได้ประโยชน์จากการทำ FTA กับนิวซีแลนด์ จากการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และเครื่องจักร  ซึ่งภาษีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าเหล่านี้จะมีผลภายใน 3 ปี ในส่วนของเกษตรกรเกาหลีอาจจะต้องเผชิญกับการนำเข้าเนื้อจากนิวซีแลนด์ ที่เคยมีภาษีร้อยละ 40 ซึ่งจะกลายเป็นศูนย์ในอีก 15 ปี หรือภาษีนำเข้ากีวีที่เคยมีอยู่ร้อยละ 45 จะกลายเป็นศูนย์ในอีก 6 ปี เป็นต้น ในกรณีของสินค้าเกษตรภายใต้ FTA เกาหลีใต้-นิวซีแลนด์ จะต้องดูว่าแนวทางหรือในการปกป้องเกษตรกรจากผลของ FTA ดังกล่าวของรัฐบาลเกาหลีใต้จะออกมาเป็นเช่นไร แหล่งที่มา Website: english.chosun.com Retrieved March 26, 2015