Archive for September, 2014

ภูเขาไฟอนตะเกะในญี่ปุ่นระเบิด

ข่าว:  นักวิเคราะห์ข่าวอาวุโสของ NHK แสดงทัศนะเกี่ยวกับเหตุภูเขาไฟอนตะเกะในญี่ปุ่นระเบิดและความยากลำบากในการเตรียมรับมือภัยพิบัติจากภูเขาไฟ… “ภูเขาไฟระเบิดครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากเกิดขึ้นในวันเสาร์ ระหว่างช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาปีนเขาชมใบไม้เปลี่ยนสีมากเป็นพิเศษ …ยังไม่เคยเกิดเหตุร้ายแรงเท่านี้มาก่อนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วย …ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ขณะที่คำเตือนอยู่ในระดับ 1”  (เอ็นเอชเค เวิลด์ > หน้าแรกภาษาไทย > ข่าวภาคภาษาไทย. กันยายน 29, 2557. เจาะประเด็นวันนี้ : การรับมือเหตุภูเขาไฟระเบิด.  http://bit.ly/1p4Q69a) ฯลฯ   เหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากเกิดขึ้นในวันเสาร์ ระหว่างช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาปีนเขาชมใบไม้เปลี่ยนสีมากเป็นพิเศษ มีนักปีนเขาจำนวนมากอยู่ใกล้ยอดเขา และคนเหล่านี้ต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยโดยทันที นอกจากนี้ยังไม่เคยเกิดเหตุร้ายแรงเท่านี้มาก่อนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วย…เหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ระดับการเฝ้าระวังภูเขาไฟของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับ 1 ซึ่งชี้ว่าสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ และไม่มีการจำกัดหรือห้ามการปีนเขาแต่อย่างใด   สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น { The Japan Meteorological Agency (JMA) }ใช้ระดับการเฝ้าระวังนี้เป็นเกณฑ์บ่งชี้ความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟ…รวมทั้งใช้กำหนดมาตรการป้องกันภัยพิบัติ ระดับการเตือนภัยมีตั้งแต่ ระดับ 1 (ซึ่งต่ำสุด) ไปจนถึง ระดับ 5 (ซึ่งกำหนดให้อพยพผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง) …ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ขณะที่คำเตือนอยู่ในระดับ 1…ทั้งนี้ ภายหลังเกิดเหตุ ได้มีการปรับอันดับคำเตือนขึ้นเป็นระดับ 3 ซึ่งเตือนไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้ภูเขาไฟ   ฯลฯ The Japan Meteorological Agency (JMA) said that it […]

ญี่ปุ่นสัญญาจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ

ญี่ปุ่นสัญญาจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ

ที่มา: TOKYO, Sept. 20, Kyodo/ www.japantimes.co.jp สรุปข่าว/ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นปฏิญาณจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมประเทศกำลังพัฒนาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในที่ประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก โดยนาย Ban Ki-moon เลขาธิการ UN กล่าวถึงการรวมตัวของชุมชนระหว่างประเทศนี้เพื่อร่วมสรุปพิธีสารใหม่ว่าด้วยการรับมือกับภาวะโลกร้อนในปี 2020 ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะจัดการประชุมในปลายปีหน้า ในงานนี้ญี่ปุ่นคาดหวังที่จะเจรจากรอบการทำงานใหม่ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศในการจัดการภัยพิบัติ โดยสัญญาจะให้ความช่วยเหลือในฐานะประเทศที่มีศักยภาพในเรื่องนี้ รวมถึงการประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้สำเร็จในปี 2020 แม้ว่าจะทำได้ยากก็ตาม โดยญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษกับประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน อันเนื่องจากขาดโครงสร้างพื้นฐาน เงินทุน และความรู้ ทั้งนี้ จะเน้นประเด็นสำคัญที่ญี่ปุ่นจะจัดตั้งกองทุน “Green Climate” อันเป็นกลไกที่ UN ได้ได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2010 เพื่อที่จะเคลื่อนย้ายกองทุนจากประเทศพัฒนาไปสู่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มาภาพ//http://english.kyodonews.jp/photos/2014/09/313354.html วิเคราะห์ข่าว/ แม้ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติสูง แต่ก็สามารถฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้เร็ว ด้วยศักยภาพและความพร้อมในการรับมือที่ผ่านการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าจนพัฒนาเป็นบทเรียนและผลผลิตนวัตกรรมที่เผยแพร่ให้กับประเทศต่างๆ ได้ ญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่มีบทบาทนำในการถ่ายทอดองค์ความรู้การรับมือกับภัยพิบัติ ประกอบกับความต้องการแสดงให้ประชาคมโลกตระหนักต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม จึงได้พยายามมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือทางการเงินผ่านกองทุนและเวทีการประชุมระหว่างประเทศ ดังเช่น ในปี 2013 ญี่ปุ่นอุดหนุนเงิน 16 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ระยะเวลา 3 ปี) […]

ญี่ปุ่นเริ่มวางแผนล่าปลาวาฬแม้คณะกรรมาธิการล่าปลาวาฬระหว่างประเทศจะไม่เห็นด้วย

ญี่ปุ่นเริ่มวางแผนล่าปลาวาฬแม้คณะกรรมาธิการล่าปลาวาฬระหว่างประเทศจะไม่เห็นด้วย

ที่มา: TOKYO, Sept. 19, Kyodo/ http://english.kyodonews.jp สรุปข่าว/ ญี่ปุ่นเริ่มวางแผนการล่าปลาวาฬเพื่อการวิจัยในทะเลแอนตาร์กติกในปีหน้า โดยไม่ฟังเสียงจากคณะกรรมาธิการการล่าปลาวาฬระหว่างประเทศ (International Whaling Commission; IWC) ที่ต่อต้านการกระทำนี้ ซึ่งญี่ปุ่นยืนยันว่าการปฏิบัติของตนถูกต้องสอดคล้องตามมติการประชุมระหว่างประเทศที่ IWC ได้อนุมัติให้มีการล่าวาฬเพื่อการค้นคว้าวิจัยได้ (Scientific Whaling) พร้อมกับชี้แจงว่าการล่าวาฬเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับอนุญาตภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านกฎระเบียบของการล่าปลาวาฬ แต่กลุ่มต่อต้านการล่าปลาวาฬกลับประณามกิจกรรมของญี่ปุ่นว่าทำเพื่อปกปิดการล่าวาฬเชิงพาณิชย์ ซึ่งญี่ปุ่นไม่สามารถยอมรับได้   ที่มาภาพ// www.scmp.com วิเคราะห์ข่าว/ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการล่าปลาวาฬเพื่อการพาณิชย์มานาน ซึ่งได้มีเสียงคัดค้านและต่อต้านจากประชาคมโลก เนื่องจากในแต่ละปีปลาวาฬได้ถูกล่าหลายพันตัว ทำให้ปัจจุบันจำนวนปลาวาฬทั่วโลกได้ลดลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อกันว่าในแต่ละปีวาฬกว่า 1,000 ตัวถูกฆ่าโดยเรือล่าวาฬญี่ปุ่น เมื่อถูกต่อต้านหนักขึ้น ญี่ปุ่นก็อาศัยช่องโหว่จากข้อตกลงระงับการล่าวาฬเพื่อการพาณิชย์ที่ประกาศใช้เมื่อปี 1986 ที่อนุญาตให้ล่าวาฬเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ มาใช้เป็นข้ออ้างในการล่าวาฬต่อ เหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับการล่าวาฬของญี่ปุ่นคือ การที่ออสเตรเลียถ่ายภาพปลาวาฬสองตัวที่มหาสมุทร Antarctic ซึ่งถูกเรือล่าวาฬของ Institute of Cetacean Research (ICR) ของญี่ปุ่นยิงตายและลากขึ้นเรือไป โดย ICR ได้ปฏิเสธว่าการล่าวาฬเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำวิจัย ที่จะต้องคัดเลือกตัวอย่างวาฬโดยใช้วิธีสุ่มเลือก (random sampling) ที่ต้องล่าวาฬหลายๆ ขนาดมาทำการศึกษาวิจัย ซึ่งการให้ข่าวของออสเตรเลียทำให้คนเข้าใจผิด […]

ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในการประชุม G-20 ที่ออสเตรเลีย

ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในการประชุม G-20 ที่ออสเตรเลีย

ที่มา: CAIRNS, Australia, Sept. 19, Kyodo/ http://english.kyodonews.jp สรุปข่าว/ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ได้ตกลงทำความร่วมมือไตรภาคีในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการเงินในการประชุมนอกรอบ G-20 ที่เมือง Cairns ออสเตรเลีย เพื่อความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืนของทั้งสามประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัว หากแต่ก็ต้องไม่ประมาทเนื่องจากการฟื้นตัวนี้ยังเกิดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอและความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะพยายามร่วมมีบทบาทที่สร้างสรรค์กับประเทศสมาชิกอาเซียน และ G-20 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเช่นที่เกิดจากความตึงเครียดทางการเมือง โดยความร่วมมือนี้จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศทั้งสามในระดับภูมิภาคด้านการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและเศรษฐกิจ และตอบสนองต่อวิกฤตผ่านการเจรจาและความร่วมมือดังกล่าว การประชุมร่วมของผู้นำด้านการเงินของทั้งสามประเทศนี้ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสองปีที่ผ่านมา และจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งที่ Baku ประเทศ Azerbaijan ในเดือนพฤษภาคมปีหน้า ของการประชุมประจำปีของ ADB ที่มาภาพ// http://www.asiatoday.in/details.php?id=6372&country=World วิเคราะห์ข่าว/ ความร่วมมือสามฝ่ายด้านเศรษฐกิจของประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจในเอเชียนี้ เกิดขึ้นได้โดยมีการจัดเจรจานอกรอบเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสองปี ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดของญี่ปุ่นกับสองประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดน และการรับรู้ที่แตกต่างกันของประวัติศาสตร์ในช่วงสงคราม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนี้ได้รับการยืนยันจากผู้นำถึงความจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางร่วมมือกันในการส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะมีการสานต่อให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในการพบกันครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคมของปีหน้าบนสนามการประชุมประจำปีของ ADB ต่อไป ทั้งนี้ จนถึงปี 2012 ผู้นำด้านการเงินของประเทศทั้งสามได้พบกันเกือบทุกรอบในที่ประชุมประจำปีของ ADB แต่ก็ยังไม่มีความริเริ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันเนื่องจากสภาวะตึงเครียดของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กลุ่มผู้ประท้วง นับแสนคน ในฮ่องกง ชุมนุม เรียกร้อง ประชาธิปไตยเต็มใบ

ข่าว: กลุ่มประท้วง_ Occupy Central “อ็อกคิวพาย เซนทรัล” ยื่นข้อเรียกร้อง 2 ประการ  คือ  1) ถอนการตัดสินของคณะกรรมการประจำสมัชชาประชาชนแห่งจีนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ที่ระบุผู้สมัครรับการเลือกตั้งผู้นำสูงสุดของดินแดนต้องผ่านเสียงรับรองของคณะกรรมาธิการเลือกตั้ง ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสนับสนุนปักกิ่ง และ 2) ให้เริ่มกระบวนการปรึกษาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ   (ASTVผู้จัดการออนไลน์. กันยายน 29, 2557.  http://bit.ly/1optPEh) นาย เหลียง เจิ้นอิง (Leung Chun-ying) หัวหน้าคณะผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและคณะฯ _ผู้นำสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China; Hong Kong SAR) _ออกมาแถลงยืนยันว่า การตัดสินของปักกิ่ง “มีผลผูกพันทางกฎหมาย” …   “ตำรวจกำลังคลี่คลายสถานการณ์อย่างดีที่สุดและเป็นไปตามครรลองกฎหมาย”    ถัดจากนั้น ตำรวจปราบจลาจลฮ่องกงได้ใช้แก๊สน้ำตายิงสลายการชุมนุมของกลุ่มประท้วงนับแสนคน   แต่กลุ่มประท้วงก็สู้ไม่ถอย  ยืนหยัดเรียกร้องการปฏิรูปประชาธิปไตยเต็มใบ   “เราจะสู้จนถึงที่สุด..เราจะไม่ยอมแพ้”   (http://bit.ly/1optPEh)  การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) Why […]

ภูเขาไฟออนตาเกะในญี่ปุ่น ระเบิดแบบไม่เตือน อาจจะระเบิดอีกครั้ง

ข่าว : เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 ช่วงเที่ยงวัน ภูเขาไฟ “ออนตาเกะ” ในญี่ปุ่นระเบิดแบบไม่มีเตือน  วันถัดมา หลังภูเขาไฟระเบิด(เมื่อวันอาทิตย์ 28 กันยายน 2557)  เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างนักปีนเขามากกว่า 30 คนที่ “หัวใจหยุดเต้น” ใกล้ยอดเขาออนตาเกะ  (ASTVผู้จัดการออนไลน์.  กันยายน 28, 2557. http://bit.ly/ZjGfHW ; http://bit.ly/1xtiond)   การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ภูเขาไฟระเบิดแบบไม่มีเตือน! …“ไร้สัญญาณเตือน-ไม่มีทางป้องกันทัน”  “The real difficulty about volcanism is not to see how it can start, but how it can stop.” ― Harold Jeffreys (Sir Harold Jeffreys,  FRS  (22 April 1891 […]

ญี่ปุ่น เล็ง สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ข่าว: อินเดียและเยอรมนีได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  ณ การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 (เอ็นเอชเค เวิลด์ > หน้าแรกภาษาไทย > ข่าวภาคภาษาไทย . กันยายน 28, 2557. http://bit.ly/XRfkC0) คณะมนตรีความมั่นคง ความฝันของญี่ปุ่น! (ทรายแก้ว ทิพากร. ผู้จัดการออนไลน์. ธันวาคม 14, 2548. คณะมนตรีความมั่นคง ความฝันของญี่ปุ่น. http://bit.ly/1rvhO4P)  ***แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557  *** การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ที่ผ่านมา อินเดีย เยอรมนี ญี่ปุ่น และบราซิลหาทางเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  (http://bit.ly/XRfkC0) อินเดีย-เยอรมนีเรียกร้องให้ปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (เอ็นเอชเค เวิลด์ > หน้าแรกภาษาไทย > ข่าวภาคภาษาไทย . กันยายน 28, 2557. http://bit.ly/XRfkC0) นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีแห่งอินเดีย_สถาบันที่สะท้อนความต้องการของศตวรรษที่ 20 จะไม่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนี_องค์กรทั้งหมดของสหประชาชาติ รวมถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จำเป็นต้องปรับตัวไปตามกาลเวลา ญี่ปุ่นเสนอตัวเข้าเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994(พ.ศ. 2537) ด้วยเหตุผลดังนี้ 1) ประเทศญี่ปุ่นดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานของหลักการของสหประชาชาติอย่างเคร่งครัดมาตลอด 2) ประเทศญี่ปุ่นไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ และจะเป็นประเทศสมาชิก UNSC […]

ภูเขาไฟออนตาเกะในญี่ปุ่นเกิดระเบิดครั้งใหญ่

ข่าว:    ภูเขาไฟออนตาเกะ ในเขตจังหวัดนากาโนและกิฟู (Mount Ontake, a volcano straddling Nagano and Gifu prefectures) ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น เกิดระเบิดครั้งใหญ่ พ่นเถ้าถ่าน และก้อนหินมหาศาลพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557  ราวเที่ยงวัน  ตามเวลาท้องถิ่น  นายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ แห่งญี่ปุ่น ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติงานฉุกเฉินเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาผู้ประสบภัย  (ไทยรัฐออนไลน์. กันยายน 27, 2557 . http://bit.ly/1onU0v1;  http://bit.ly/1t7p97j;; http://cnn.it/1rlWhN1; http://bbc.in/1rApD9D; http://bit.ly/1vjkxPZ ) *** แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557  *** การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) Cost of Volcanic Eruptions! How much does an eruption cost the government,  private […]

ศูนย์รับเลี้ยงเด็กบนตึกชั้นสูงในญี่ปุ่น เสี่ยงต่อการอพยพเด็กเล็ก

ข่าว:  ผลการสำรวจของ The Yomiuri Shimbun  ระบุว่า ทั่วญี่ปุ่น มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก (child care centers ) ที่ตั้งอยู่บนอาคารสูง ( บนตึกตั้งแต่ชั้นที่ 4 ขึ้นไป) ราว 450  แห่งที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงกรณีอพยพเด็กเล็ก  อาจเกิดอันตรายได้  หากเกิดภัยพิบัติ (The Yomiuri Shimbun. September 27, 2014. http://bit.ly/1rqPyyU)  การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ผลพวงจากการผ่อนคลายกฎระเบียบ   อันเนื่องมาจากความจำเป็น/ขาดแคลน Despite the potential difficulties in evacuating small children from middle and upper stories, the number of facilities at such heights […]

ญี่ปุ่น ต้อง(การ) เป็นสมาชิกถาวรของ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

  ข่าว:  ญี่ปุ่นมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  ได้พยายามแล้ว/พยายามอีก รวมทั้งครั้งนี้ “Japan again seeks permanent UNSC seat; China the biggest hurdle”   (Ryuichi Kanari, Yoshiaki Kasuga and Yusuke Murayama. THE ASAHI SHIMBUN.  September 26, 2014. http://bit.ly/1vmzsXL) Japan started a new campaign to reform the United Nations Security Council in hopes of gaining a permanent seat, but past experiences and Chinese opposition indicate that […]