Archive for June, 2014

อันตรายจากสารพิษ PBDEs หากใช้งานอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เป็นเวลานาน

   ข่าว:  ไต้หวัน_ กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรุงไทเป เตือนประชาชนให้ตระหนักและระวังอันตรายจากสารพิษ  “สารโพลีโบรมิเนต  ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDEs) Polybrominated diphenyl ethers or PBDEs”   ที่มากับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (http://bit.ly/1s75XvD) *** แก้ไข ปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556*** วิเคราะห์:  รัฐ ชนชั้นนำที่ฉลาดเฉลียว มองการณ์ไกล มักให้คุณค่าทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด ฉลาดบริโภค ขณะเลือกดูสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือใน Datasheet ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ย่อมจะเคยเห็นสัญลักษณ์วงกลม ที่มีตัวอักษร “Pb” แล้วคาดด้วยเส้นเฉียง หรือมีเขียนคำว่า “RoHS Compliant” หรือจะเขียนว่า “Pb-Free”, “Green” หรือ ฯลฯ  หมายความว่า อุปกรณ์เหล่านั้น ผ่านตามข้อกำหนดที่เรียกว่า “RoHS”  RoHS  มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม  “RoHS” (สัญลักษณ์ของแต่ละยี่ห้อจะแตกต่างกัน เนื่องจากไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็นทางการ) RoHS   ย่อมาจาก Restriction of […]

โตเกียวทบทวนแผนการจัดเตรียมสถานที่รองรับโอลิมปิก 2020

โตเกียวทบทวนแผนการจัดเตรียมสถานที่รองรับโอลิมปิก 2020

ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2014/06/295040.html สรุปข่าว/ ผู้ว่ากรุงโตเกียวได้ประกาศว่าที่ประชุมสภามีมติจะพิจารณาทบทวนแผนการก่อสร้างสถานที่รองรับงานใหญ่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี 2020 อีกครั้ง เนื่องจากมีต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้น ทั้งสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะประเมินสถานที่เดิมที่เคยใช้ในโอลิมปิกคราวก่อน เพื่อปรับใช้ และการก่อสร้างใหม่จะต้องคำนึงให้ถี่ถ้วนถึงผลกระทบที่จะตามมากับชาวโตเกียวภายหลังเสร็จสิ้นงานแล้ว ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงการกีฬาก็เห็นด้วยที่จะให้มีการทบทวนแผนการก่อสร้างอีกครั้ง แม้การเผชิญกับงบที่สูงขึ้นจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากแต่การทบทวนแผนอีกครั้งก็เพื่อจะกำหนดขอบเขตงานตามที่ได้ทำสัญญาไว้กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลด้วย   ที่มา: http://english.kyodonews.jp/photos/2014/06/295047.html วิเคราะห์ข่าว/ นับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2020 เมื่อเดือนกันยายน 2013 ที่ญี่ปุ่นมีความพยายามมาอย่างต่อเนื่องในการเสนอชื่อจัดโอลิมปิก โดยก่อนหน้านั้นได้ยื่นเสนอมา 3 ครั้ง (2 ครั้งก่อนแพ้ลอนดอน และริโอ เดอจาเนโร) ในครั้งนี้ปฏิกิริยาของญี่ปุ่นได้แสดงความยินดีและกระตือรือร้นที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งก็ได้มีข่าวการเตรียมงานมาโดยตลอด โดยเหตุการณ์ที่ได้แสดงถึงความสำคัญอีกประการก็คือ การประกาศของผู้ว่ากรุงโตเกียวที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อต้นปี (กุมภาพันธ์) ว่าภาระท้าทายที่สำคัญของตนก็คือการดูแลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่เริ่มทรุดโทรม เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2020 ซึ่งผู้ว่าฯ ก็ได้ติดตามตรวจสอบเช่นครั้งนี้ที่ให้ทบทวนการเตรียมการให้เหมาะสมมากขึ้นหลังจากมีค่าใช้จ่ายบานปลาย การให้ความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากรัฐบาลคาดหวังจะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยใช้โอลิมปิกช่วยฟื้นฟูประเทศ เช่นเดียวกับเมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี 1964 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นก็มีจุดอ่อนในเรื่องความกังวลของชาวโลกต่ออันตรายของสารกัมมันตภาพรังสี ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดที่เมืองฟูกูชิมะ ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวคลื่นยักษ์สึนามิถล่มเมือง เมื่อต้นปี 2011 หากแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นต่อที่ประชุมไอโอซีว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการจัดโอลิมปิกที่โตเกียวแน่นอน ทั้งด้วยระยะทางที่ห่างกันถึง […]

สวนญี่ปุ่น สวนสาธารณะ คุณภาพชีวิตในเชิงสุนทรียศาสตร์

  ข่าว:  สวนสาธารณะแห่งชาติโอเซะ {Oze National Park (尾瀬国立公園 Oze Kokuritsu Kōen)} สวนสาธารณะแห่งชาติแห่งนี้  ได้รับการสถาปนาเป็นสวนสาธารณะแห่งชาติแห่งที่ 29 ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 มีเนื้อที่ 372 ตารางกิโลเมตร  (http://bit.ly/UspmZ8; http://bit.ly/1obYXvO; http://bit.ly/1xGA3Gw)   ประเทศญี่ปุ่นสถาปนาสวนสาธารณะแห่งชาติจำนวนมากหลากหลาย (http://bit.ly/1pi8eCf) บ่งชี้ถึงค่านิยม รสนิยม_การรับรู้สุนทรียภาพสวนสาธารณะของประชาชนชาวญี่ปุ่น ***แก้ไข ปรับปรุง ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557*** วิเคราะห์:  การพัฒนาค่านิยมด้านสุนทรียภาพของประชาชนในชาติ _จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในเชิงวิทยาศาสตร์ให้สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในเชิงสุนทรียศาสตร์อย่างไร  ทั้งเพื่อศักยภาพของปัจเจกบุคคลและเพื่อศักยภาพของสังคมแบบทั้งมวล  (http://bit.ly/1kNPZBw) “One touch of nature makes the whole world kin.” ― John Muir, Our National Parks   แหล่งข้อมูล: http://bit.ly/UspmZ8; http://bit.ly/1xGA3Gw; http://bit.ly/1piXQtX;   http://bit.ly/1qriwgM;   http://bit.ly/1oSG7Wt;   http://bit.ly/1obYXvO;  http://bit.ly/1pi8eCf;   http://bit.ly/THEWzy;  http://bit.ly/THEWzy;   http://bit.ly/1lm5fW1;     http://bit.ly/SAo5NP […]

การประชุมฯ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ข่าว: องค์การสหประชาชาติได้มอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 (The 6th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2014 : AMCDRR) กำหนดจัดในวันที่ 22 – 26 มิ.ย. 2557 ณ ศูนย์การประชุมบางกอก  คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  แอท เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ ในรูปแบบการประชุมเตรียมการ การประชุมเชิงวิชาการ การจัดเวทีอภิปรายการเสวนา การประชุมวาระพิเศษ การจัดตลาดนัดความรู้และการประกวดวิดีโอคลิป เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ภายใต้หัวข้อหลัก “การส่งเสริมการลงทุนเพื่อทำให้ประเทศและชุมชนพร้อมรับและฟื้นกลับเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ”  …การประชุมฯ (The 6th AMCDRR) ครั้งนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งสุดท้าย ก่อนสิ้นสุด วาระกรอบการดำเนินงานเฮียวโกะเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2548 – 2558 (The Hyogo Framework for Action 2005 – 2015 : HFA)  […]

กระชับไมตรีด้วยวัฒนธรรมหลากหลาย

ข่าว: ต้นปี 2557 ในแต่ละเดือน มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน (เปรียบเทียบ เดือนต่อเดือน)  โดยเฉพาะเดือนมีนาคม 2557 จำนวน 1,050,500 คน เพื่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 255ุ6 ร้อยละ 22.6    ยิ่งกว่านั้น กรณีนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาเป็นอันดับที่ 5 รองจาก นักท่องเที่ยวจากเกาหลี ไต้หวัน จีนแผ่นดินใหญ่ และฮ่องกง ตามลำดับ  โดยที่เดือนมีนาคม 2557 นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 71,100 คน เพื่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 255ุ6 ร้อยละ 58.5     (ตัวเลขจาก JAPAN NATIONAL TOURISM ORGANIZATION: JNTO)   แนวโน้มนี้  ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014 ) ไต้หวันจึงวาดฝันจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวไต้หวัน  9 ล้านคน คาดคะเนรายได้ 13, 330 เหรียญสหรัฐฯ (หรือ 400,000 ล้านเหรียญไต้หวัน) (http://bit.ly/1q9tE1s; http://bit.ly/1kU5cC0)  ทั้งนี้ เมื่อปี 2556 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกว่า 10 ล้าน คน    ในจำนวนนี้มีมีนักท่องเที่ยวชาวไทย กว่า 450,000 คน  ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล (เพิ่มขึ้นจากปี  2555 เกือบร้อยละ […]

จีน-อาเซียนสานฝัน: โครงการเส้นทางรถไฟแพนเอเชีย

  ข่าว: การประชุมเจ้าหน้าที่คมนาคมอาเซียนที่กรุงเนปิดอร์ เมียนมาร์ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2557 ได้ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการเส้นทางรถไฟแพนเอเชีย (The Pan-Asia Railway Network) เส้นทางรถไฟสายคุนหมิง-สิงคโปร์  การสร้างตลาดการบิน ตลาดการขนส่งทางเรือของอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว และพัฒนาเครือข่ายทางด่วนในภูมิภาคให้ทันสมัยขึ้น ฯลฯ เพื่อปูทางร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนให้ทันสมัย (ฉบับใหม่) พร้อมสานฝัน“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  (ASEAN Economic Community: AEC)  (http://bit.ly/1oiUAMU) *** แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่  16  มิถุนายน 2557*** วิเคราะห์:   “All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” (Walt Disney) จีนพร้อมสานฝันอาเซียน? ความฝันอันยาวยิ่ง_สองทศวรรษผ่านไป_ กล่าวคือ โครงการทางรถไฟสายเอเชีย ริเริ่มเมื่อปี พ.ศ.2538 (ค.ศ. 1995 ) โดย ดร.มหาเธร์ บิน […]

ผลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกาหลีใต้ 4 มิถุนายน 2014

พรรคฝ่ายค้าน New Politics Alliance for Democracy- NPAD (ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ Democratic Party และ New Political Vision Partyในช่วงต้นปีนี้)  ได้ชัยชนะ 9 องค์กรจาก 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่พรรคฝ่ายรัฐบาล Saenuri Party ได้ชัยชนะใน 8 องค์กร การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการลงประชามติต่อการจัดการเรือ Sewol ที่ล่มเมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมาของพรรคฝ่ายรัฐบาล โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 300 คน พรรคฝ่ายรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากต่อกรณีดังกล่าว ในส่วนของกรุงโซลนั้น Park Won-soon เอาชนะ Chung Mong-joon มากกว่า 12 %  Park Won-soon ได้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครองกรุงโซลต่อเป็นวาระที่ 2 เป็นเวลา 4 ปี ทั้งนี้มีข้อสังเกตคือที่ Chungcheong ที่เดิมทีประชาชนมีแนวโน้มเลือกผู้สมัครแนวอนุรักษ์นิยมจากพรรคฝ่ายรัฐบาลแต่การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคฝ่ายค้านได้ชัยชนะ การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีนี้มีประชาชนมาใช้สิทธิมากเป็นประวัติการณ์คือ […]

มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่น

ข่าว:  เมื่อปี 2556 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกว่า 10 ล้าน คน    โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวจากเมืองไทย  หลังจากประเทศญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยเข้าไปท่องเที่ยวได้เป็นเวลาไม่เกิน 15 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ถือว่าได้ผลดีเกินคาด เพราะมี นักท่องเที่ยวจากประเทศไทย หลั่งไหลเข้าไปเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทุกเมืองสำคัญ ทั้งโตเกียว โอซาก้า เกียวโต นาโงย่า และ ฮอกไกโด  ด้วยกว่า 95 เที่ยวบินต่อสัปดาห์  จนกลายเป็นข่าวคึกโครมทั้งในโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างสะดุดตา   คนไทยนิยมไปเที่ยวญี่ปุ่นทุกฤดูกาล ไม่ว่าจะเล่นหิมะในฤดูหนาว ชมดอกซากุระบานในฤดูใบไม้ผลิ ชมดอกไม้เมืองหนาวและดอกไม้ไฟในฤดูร้อน และชื่นชมกับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น  (http://bloom.bg/SvRwRu; http://bit.ly/1l7nGO0; http://bit.ly/1l7nu1c)   อย่างไรก็ตาม     “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม” …การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงคือมารยาท และธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่น  ตัวอย่าง เช่น   การโค้ง _ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า _“Rei” (れい/ เร) หรือ  “Ojigi” (/おじぎ/ โอจิกิ) _ชาวญี่ปุ่นไม่นิยมไหว้แบบคนไทย หรือ จับมือแบบฝรั่ง  แต่จะนิยมโค้งแทนในเวลาที่พบหรือลา  ประเพณีการโค้งของคนญี่ปุ่นนับว่าซับซ้อนพอควร  เช่น  การโค้งควรจะต่ำเพียงไร และ โค้งได้นานเท่าไร  หรือ โค้งเป็นจำนวนกี่ครั้ง […]

ญี่ปุ่นเผชิญภาวะอากาศร้อนจัด ประชาชนกว่า 1,600 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการลมแดด

ญี่ปุ่นเผชิญภาวะอากาศร้อนจัด ประชาชนกว่า 1,600 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการลมแดด

ที่มา: http://www.houseofjapan.com/local/over-1-600-rushed-to-hospital-due-to-heat-exhaustion-last-week – Wednesday, 04 June 2014 สรุปข่าว/ กรมการจัดการภัยพิบัติและอัคคีภัยได้รายงานว่าในช่วงสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา มีประชาชนกว่า 1,600 คนทั่วประเทศ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องมาจากอาการลมแดดและภาวะอ่อนเพลียจากอากาศร้อนจัด ผลการสำรวจเบื้องต้นในผู้ป่วย 1,637 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 7 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงวันที่ 31 พ.ค. และวันที่ 1 มิ.ย. ขณะที่อุณหภูมิสูงถึง 35 องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ ในจำนวนผู้ป่วยที่นำส่งโรงพยาบาลนี้มี 466 คนที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และมี 41 คนที่จำเป็นต้องพักรักษาตัวถึง 3 สัปดาห์หรือมากกว่า ซึ่งมากกว่าร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป   ที่มา: http://www.houseofjapan.com/images/2014/06/japanheatjun4.jpg วิเคราะห์ข่าว/ กรณีสภาพอากาศร้อนจัดที่แผ่ปกคลุมญี่ปุ่นจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากถึงขั้นล้มป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกคำเตือนว่าจะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. และจะร้อนต่อเนื่องไปตลอดสัปดาห์ ซึ่งสภาพอากาศที่ร้อนจัดในญี่ปุ่นได้สร้างความกังวลถึงการเกี่ยวเนื่องกับภาวะโลกร้อน […]

กรณีการลักพาตัวพลเมืองญี่ปุ่น v.s. การคว่ำบาตรลงโทษเปียงยาง

ข่าว:  รัฐบาลญี่ปุ่นยอมรับว่า มีความเป็นไปได้ที่_ นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ อาจเดินทางเยือนเกาหลีเหนือ หลังจากเปียงยางตกลงรื้อฟื้นการสอบสวนกรณีการลักพาตัวพลเมืองญี่ปุ่นในช่วงสงครามเย็น  (ช่วงทศวรรษ 1970s และ 1980s)  แลกกับการที่โตเกียวผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรลงโทษเปียงยาง (http://bit.ly/1hyaRxc; http://bit.ly/1jPRj1z)  ***  แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556***  วิเคราะห์:  ปัจจุบันโตเกียวและเปียงยางไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ    เรื่องเดิม_ เมื่อปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) ระหว่างการเยือนของอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จุนอิชิโร โคอิซูมิ เกาหลีเหนือยอมรับว่าได้ลักพาตัวชาวญี่ปุ่น 13 คนเพื่อนำไปฝึกภาษาและขนบธรรมเนียมให้สายลับของตน โดยที่จำนวน  5 คนถูกส่งกลับบ้านแล้ว ส่วนอีก 8 คนเสียชีวิต   แต่ไม่มีการแสดงหลักฐานยืนยันแต่อย่างใด _ ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งต่อชาวญี่ปุ่น  ยิ่งกว่านั้น ญี่ปุ่นเชื่อว่า_ ในความเป็นจริง อาจมีพลเมืองของตนถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวหลายสิบคน หรือ อาจจะหลายร้อยคน  สัปดาห์ที่แล้ว _ทั้งสองฝ่าย (โตเกียวและเปียงยาง) สามารถตกลงกันได้ว่า จะเปิดการสอบสวนชะตากรรมชาวญี่ปุ่นที่หายสาบสูญไปอีกครั้ง แลกกับ การที่โตเกียวผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรลงโทษเปียงยาง _หมูไปไก่มา_ ‘Quid pro quo’  Japan to grant N. Korea passage of […]