Archive for February, 2014

ชาวจีนท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2014 น้อยลง

ชาวจีนท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2014 น้อยลง

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า สถาบันวิจัยกิจการท่องเที่ยวของจีน รายงานผลสำรวจความคิดเห็นการเตรียมวางแผนท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้(2014) พบว่า มีสัดส่วนชาวจีนที่จะไปเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวน้อยลง คือมีเพียงร้อยละ 59.9 ในขณะที่ปีที่แล้ว มีจำนวน ร้อยละ 76.8 แต่จำนวนของชาวจีนที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มีมากกว่าคนที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดในประเทศเป็นครั้งแรก โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 7 ทั้งนี้ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย สหรัฐฯ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ แคนาดา ตลอดจนฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวันเป็นสถานที่ซึ่งชาวจีนนิยมไปท่องเที่ยวมากที่สุด ส่วนแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น เมืองซานย่า กรุงปักกิ่ง เมืองหางโจว นครเซี่ยงไฮ้ มณฑยูนนานและภาคตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นสถานที่ชาวจีนนิยมที่สุด แหล่งข่าว:  สำนักข่าวแห่งประเทศจีน http://thai.cri.cn/247/2014/02/03/224s217798.htm บทวิเคราะห์ข่าว รัฐบาลจีนได้ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยว โดยมีนโยบายด้านการท่องเที่ยวและมีการวางแผนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และส่งเสริมให้ นักลงทุนต่างชาติเข้าไปสร้างโรงแรมที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจุบันปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชาวจีนเดินทางออกท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ประการแรก ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ รายได้ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนดีขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น ชาวจีนผู้มีฐานะดีกว่า ๖๕ ล้านคนเป็นผู้มีรายได้สูงกว่า ๕๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการคาดการณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลก คาดว่าภายในปี […]

สภานิติบัญญัติพรรคร่วมรัฐบาล LDP 50 คน เรียกร้องให้ยุติการใช้พลังงานนิวเคลียร์

สภานิติบัญญัติพรรคร่วมรัฐบาล LDP 50 คน เรียกร้องให้ยุติการใช้พลังงานนิวเคลียร์

ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2014/01/269060.html/ TOKYO, Jan. 31, Kyodo สรุปข่าว/ ฝ่ายนิติบัญญัติพรรคร่วมรัฐบาล LDP ประมาณ 50 คน หรือมากกว่าร้อยละ 10 ของสมาชิกพรรคในรัฐสภาได้เรียกร้องให้ยุติการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่นในอนาคต มีเพียง 4 คนที่เห็นด้วยเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่ จากผลสำรวจสมาชิกพรรคจำนวน 407 คนในที่ประชุมทั้งสองสภา และได้รับตอบกลับประมาณ 320 คน ในจำนวนนี้มีมากกว่าร้อยละ 80 ต้องการให้ค้นหาพลังงานทดแทนใหม่ๆ มาใช้ ขณะเดียวกันก็ให้บำรุงรักษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เดิมที่มีอยู่เพื่อให้บริการไฟฟ้าในประเทศ ที่มา: http://blogs.reuters.com/japan/2010/02/09/japan-lawmakers-getting-poorer/ วิเคราะห์ข่าว/ จากข่าวสะท้อนให้เห็นว่าแม้รัฐบาลชุดนายชินโซะ อาเบะ จะสนับสนุนนโยบายพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ (ในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ) หากในสภาก็ยังมีบางส่วนที่มีแนวคิดที่ไม่เห็นด้วย ทั้งส่วนใหญ่ก็แสดงความต้องการทางเลือกอื่นที่สามารถทดแทนกันได้ ทั้งนี้เป็นผลจากการที่ญี่ปุ่นเพิ่งประสบภัยพิบัตินิวเคลียร์เมื่อปี 2011 แล้วยังต้องเผชิญกับการบูรณะประเทศหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีดังกล่าว ทั้งยังเกิดกระแสต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ในหมู่ชาวญี่ปุ่นอันเกิดจากความหวาดผวาภัยกัมมันตรังสีที่โรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ความจริงในเชิงเศรษฐกิจในเขตชนบทก็ถือว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นผู้จ้างงานหลัก และแทบไม่มีอุตสาหกรรมอื่นใดอีก  

จีนปฏิเสธแผนการประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศเหนือทะเลจีนใต้

จีนปฏิเสธแผนการประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศเหนือทะเลจีนใต้

ภายหลังการประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศ (Air Defense Identification Zone – ADIZ) เหนือทะเลจีนตะวันออกของทางการจีน ซึ่งรวมหมู่เกาะเตียวหยู/เซ็งกะกุ (Diao yu/Senkaku Islands) ที่เป็นข้อพิพาทเขตแดนกับญี่ปุ่น ในปลาย ค.ศ. 2013 และนำไปสู่ความตึงเครียดภายในภูมิภาค เพราะ การดังกล่าวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่น หากแต่ยังเป็นการท้าทายบทบาทของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียแปซิกโดยตรง นอกจากนั้นนักวิเคราะห์ยังเชื่อว่าการประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศทะเลจีนตะวันออก เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การประกาศเขตแบบเดียวกันนี้เหนือน่านน้ำข้อพิพาทอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลจีนใต้ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงย่อมนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรง ดังที่นิตยสาร Foreign Policy ได้เคยจัดลำดับไว้ว่าข้อพิพาทเหนือทะเลจีนใต้จะเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งระหว่างประเทศที่รุนแรงซึ่งสามารถนำไปสู่สงครามได้อันดับ 1 ในศตวรรษที่ 21 หนังสือพิมพ์ Asahi Shimbun ของญี่ปุ่นได้รายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าหน่วยงานของทางการจีนที่รับผิดชอบร่างประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศทะเลจีนตะวันออกได้เสนอแผนการประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายเพื่อใช้บังคับกับทะเลจีนใต้กับผู้นำทางทหารระดับสูงแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Hong Lei โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนปฏิเสธว่าจีนไม่มีแผนการใด ๆ ที่จะประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศเหนือทะเลจีนใต้ อย่างไรก็ตามการปฏิเสธดังกล่าวกลับไม่สอดคล้องกับแถลงการณ์จากโฆษกกระทรวงกลาโหมที่แสดงให้เห็นว่าจีนจะประกาศเขตดังกล่าวเพิ่มเติมเมื่อการต่าง ๆ พร้อมสมบูรณ์ หากรัฐบาลจีนตัดสินใจประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศเหนือทะเลจีนใต้จริงย่อมนำไปสู่แรงกดดันจากรัฐคู่พิพาทที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตน่านน้ำดังกล่าว ซึ่งรวมถึงรัฐสมาชิกอาเซียน อาทิ เวียดนาม และฟิลิปปินส์ นอกจากนั้นจะเป็นการท้าทายระเบียบภูมิภาคที่ดำรงอยู่ (regional order) […]

ทหารเรือของเกาหลีใต้ร่วมกันซ้อมรบกับทหารเรือไทยและสหรัฐอเมริกา

ทหารเรือของเกาหลีใต้เดินทางจากเกาหลีมายังประเทศไทยเพื่อร่วมการซ้อมรบแบบพหุภาคีของกำลังทหารในแปซิฟิกที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและไทย กำลังทหารเรือของเกาหลีใต้จำนวน 386 คนพร้อมด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินขนาด 2,600 ตัน รถถังสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกได้ออกจากท่าเรือ Jinhae ที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทหารเรือของเกาหลีใต้จะมาถึงประเทศไทยที่ท่าเรือสัตหีบ จ.ชลบุรีในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้และเข้าร่วมการซ้อมรบประจำปี Cobra Gold ระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์นี้  การซ้อมรบดังกล่าวมีขึ้นครั้งแรกในปี 1981 ที่เริ่มต้นโดยสหรัฐอเมริกาและไทยหลังจากนั้นก็มีประเทศต่างๆในเอเชีย-แปซิฟิกเข้าร่วมมากขึ้นโดยมีภารกิจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำสงครามและภารกิจด้านมนุษยธรรม ในปีนี้มีทหารเข้าร่วมการซ้อมรบจำนวน 7,800 คนจากสหรัฐอเมริกา จีน ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซียและเกาหลีใต้ ทหารเรือของเกาหลีใต้กล่าวว่า “จะเริ่มซ้อมรบในอ่าวไทยในวันที่ 11 กุมภาพันธ์  กำลังทหารของเราจะได้รับการฝึกฝนเพื่อภารกิจการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การทำลายกำลังทหาร  อาวุธของฝ่ายตรงข้ามและการสร้างเสถียรภาพและจะเดินทางกลับเกาหลีในต้นเดือนมีนาคมนี้”  (The Korea Herald, 2014) บทวิเคราะห์  หลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลง (World War  II: 1939-1945) สหรัฐอเมริกามีอำนาจมากขึ้น เป็นประเทศมหาอำนาจแข่งขันกับสหภาพโซเวียตและจีน  หลังสงคราม ระบบโลกได้ปรับตัวเข้าสู่ภาวะสงครามเย็นต่อมาอีก 45 ปี เมื่อสงครามเย็นจบลงในปลายปี 1989  ระบบโลกอยู่ในสภาพ […]

ปู ไต้หวัน

ข่าว_ทรัพยากรทางทะเลของไต้หวันอุดมสมบูรณ์  ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน จัดนิทรรศการ “ปู “The Crabs”” …ปูๆๆๆ หลากหลายนับร้อยสปีชีส์  ปูเป็นทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัตถุดิบครัวโลก  นักท่องเที่ยวนานาชาติสามารถชมตัวอย่างปู (specimen) ให้จุใจ  ก่อนเปิบพิศดารชิมปูเมนูเด็ดเอร็จอร่อยอิ่มท้องอย่างเข้าใจ (http://bit.ly/1erJOPM) The National Taiwan Museum is proud to present “Crabs,” a special exhibition held in honor of the nation’s favorite crustacean delicacy. Comprised of roughly 100 crab specimens, the exhibition aims to help visitors gain a deeper understanding of the diversity of these exoskeleton-based creatures […]