Archive for June, 2013

โซล, ปักกิ่ง ใกล้ชิดกันมากขึ้น

โซลได้เปลี่ยนจุดยืนต่อปักกิ่งซึ่งเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุด ด้วยความสัมพันธ์แบบทวิภาคี ปัจจุบันกำลังเข้มแข็งขึ้นในทางการทูตและความมั่นคง  ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเข้มแข็งขึ้นสาเหตุหนึ่งมาจากภัยคุกคามเรื่องนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือ การเดินทางไปเยือนจีนของประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ (Park Geun-hye) ในช่วงวันที่ 26-30 มิถุนายนนี้เป็นหลักสำคัญสำหรับทั้งสองประเทศที่จะขยายความร่วมมือในทางการทูตและความมั่นคง เพราะจีนก็เหมือนเกาหลีใต้ที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ในขณะนี้ต้องการสร้างแนวทางที่สมดุลย์ระหว่างความสัมพันธ์ต่อสหรัฐอเมริกาและจีน เนื่องจากจีนมีความสำคัญมากขึ้นและจากการเปลี่ยนจุดยืนของเกาหลีใต้ ประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ ได้เดินทางไปเยือนจีนเป็นอันดับที่ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา  ทั้งนี้โดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วผู้นำสูงสุดของเกาหลีใต้จะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา แต่ในครั้งนี้ประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ มีแผนการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ 3 (Chung Min-uck, 2013) บทวิเคราะห์  เพราะเหตุใดประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ จึงเดินทางไปเยือนจีนเป็นประเทศที่ 2 ? เพราะความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์รูปแบบใหม่คือมีทั้งการร่วมมือและการแข่งขัน ตั้งแต่หลังปี 2010 เป็นต้นมาเมื่อระบบโลกเปลี่ยนเป็น Multi-polar System ที่อำนาจในเวทีโลกกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกและอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาลดลง เกาหลีใต้ไม่จำเป็นต้องยึดจุดยืนแบบเดิมที่ต้องพึ่งพาเรื่องเศรษฐกิจกับจีนและพึ่งพาเรื่องความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกา จีนมีความสำคัญมากขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา อีกทั้งที่ตั้งก็ใกล้ชิดกันกับเกาหลีใต้  เป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ จีนมีอิทธิพลต่อเกาหลีเหนือ จีนอาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้ ประชาชนชาวเกาหลีใต้เห็นความสำคัญของความร่วมมือกับจีนมากกว่าญี่ปุ่น จากการสำรวจทัศนคติประชาชนเมื่อเร็วๆนี้ 83% ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับจีนมากกว่าญี่ปุ่น ในขณะที่ 11.7% สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น เอกสารอ้างอิง Kim Se-jeong. (2013).Seoul, Beijing […]

ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือไม่ใช่ความฝันที่อยู่ไกล

สรุปข่าว “U.N. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific in East and Northeast Asia” (UNESCAP-ENEA) ได้เปิดสำนักงานแล้วที่ Songdo เมืองอินชอน (Incheon) เมื่อสองปีที่แล้ว มีนายKilaparti Ramakrishna เป็นผู้อำนวยการ เขากล่าวกับ Koreatimes ถึงเหตุผลของการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Asian Community) ว่า “วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจไม่อาจพึ่งพิงองค์กรทางธุรกิจได้อีกต่อไป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ตั้งของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ของโลกรวมทั้งรัสเซียและเกาหลี ในภูมิภาคนี้มี 4 ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลก…” คนมักกล่าวกันว่าเป็นไปไม่ได้ ด้วยมุมมองในแง่ลบ แต่นาย Ramakrishna กล่าวว่า “การรวมกันเป็นหนึ่งในภูมิภาคนี้ไม่ใช่ความฝันที่อยู่ไกลถึงแม้จะมีเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการไปให้ถึงเป้าหมาย…” นอกจากนี้นาย Ramakrishna ยังต้องการเห็นความร่วมมือกันทางด้าน Climate change น้ำและ พลังงานเพื่อเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในภูมิภาคนี้ (Kim Se-jeong, 2013) บทวิเคราะห์  ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ มองโกเลียและรัสเซีย เป็นที่ตั้งของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ของโลก จากการจัดอันดับในปี 2013 คือ จีน เป็นอันดับ 2 (รองจากสหรัฐอเมริกา)  ญี่ปุ่นเป็นอันดับ 3  รัสเซียอยู่อันดับที่ 8  เกาหลีใต้อยู่อันดับที่ 13 […]

ลาวจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถอาศัยอยู่ในลาวได้อย่างถาวร

ลาวจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถอาศัยอยู่ในลาวได้อย่างถาวร

รัฐบาลลาวจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถที่จะอยู่อาศัยในลาวได้อย่างถาวร และสามารถมีสิทธิ์ที่จะซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้าน หรืออาคารสำนักงานต่างๆ เป็นของตนเองได้ตามกฎหมายในลาวอีกด้วย จากมติของคณะรัฐบาลลาวตั้งแต่ปี 2011 ได้กำหนดว่าชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์อยู่อาศัยในลาวได้อย่างถาวรและมีสิทธิ์ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในลาวได้นั้น จะต้องมีการลงทุนในลาวที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 5 แสนดอลลาร์ขึ้นไป (ประมาณ 15 ล้านบาท) และดำเนินธุรกิจอยู่ในลาวมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน รวมทั้งมีการชำระภาษีอากรต่างๆ ตามกฎหมายของลาวอย่างครบถ้วน สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในลาวได้อย่างถาวรแล้วนั้น ก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อและถือครองที่ดินในลาวได้คิดเป็นเนื้อที่ไม่เกิน 800 ตารางเมตรต่อคน และมีสิทธิ์เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวด้วย ทั้งนี้โดยทางการลาวจะเป็นผู้กำหนดเขตพื้นที่สำหรับรองรับสิทธิดังกล่าวชาวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาพื่อสั่งให้ถอนสิทธิดังกล่าวอีกด้วย ถ้าหากตรวจพบว่าชาวต่างชาติได้ดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่มีลักษณะเป็นความผิดทางอาญา หรือเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ และบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยของประเทศลาว อย่างใดก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลลาวก็ได้ให้การยอมรับว่าการที่รัฐบาลลาวได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาในภาคกสิกรรมมากขึ้น โดยชาวต่างชาติเป็นฝ่ายลงทุนพร้อมกับการตอบสนองในด้านเทคนิคและพันธุ์พืชที่จะปลูก ในขณะที่ประชาชนลาวเป็นฝ่ายออกแรงงานและที่ดินสำหรับปลูกพืชนั้น   แหล่งข่าว: http://lao.voanews.com/content/laos-govt-permits-foreigners-to-be-permanent-residence-and-land-owners/1669697.html และ http://vdo.thaiza.com/ลาวให้ต่างชาติซื้อที่ดินจากรัฐ/29285/   บทวิเคราะห์ จากการที่รัฐบาลจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถที่จะอาศัยอยู่ในประเทศลาวได้อย่างถาวรและยังมีสิทธิ์ในการถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินได้นั้น มีทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวกจะเป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะภาคกสิกรรม ในปัจจุบันพบว่ารวมพื้นที่สัมปทานมากกว่า 4 แสนเฮกตาร์แล้วในทั่วประเทศลาว นอกจากนี้การอนุญาตดังกล่าวยังเป็นปัจจัยเร่งให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศลาวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากที่ก่อนหน้านี้ลาวกำหนดให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้สูงสุดเพียง 75 ปีเท่านั้น สำหรับผลกระทบในด้านลบที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาที่มีความขัดแย้งกันที่สุดในประเทศลาวตอนนี้ก็คือ ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ปัญหาการลดลงของพื้นที่ทำกินของประชาชน ปัญหาราคาที่ดินสูงขึ้นจนทำให้ประชาชนไม่มีกำลังที่จะซื้อได้ จะมีแต่ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนและซื้อที่ดินมากขึ้น ปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่เกิดขึ้นสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการให้สัมปทานที่ดินแก่ภาคเอกชนลาวแต่ชาวต่างชาติที่ได้ไปทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนนั่นเอง […]

“Gentleman” มีผู้เข้าชมสูงสุด 400 ล้านคนใน YouTube

สรุปข่าว วีดีโอของ Psy  แรปเปอร์ชาวเกาหลีใต้ เพลงใหม่ของเขา “Gentleman” มีตัวเลขผู้เข้าชมใน YouTube 402.1 ล้านคนแล้ว ทำลายสถิติเพลงที่มีผู้เข้าชมสูงสุดทั้งหมด  ตั้งแต่ปล่อย Single  “Gentleman” เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา แต่อัตราการเข้าชมใน YouTube ในขณะนี้ได้ลดลงแล้ว ทั้งนี้เพลง “Gangnam Style” ที่ได้รับความนิยมมาก่อนได้ดึงดูดผู้ชมถึง 1.6 พันล้านคนเมื่อปีที่แล้ว Psy  มีกำหนดการเดินทางไปร่วมงาน “Muz-Tv music awards” ที่กรุงมอสโควในวันนี้และจะเปิดการแสดงเพลงใหม่ของเขาด้วย (www.koreatimes.co.kr/, 2013) บทวิเคราะห์  Psy หรือชื่อจริงว่า ปาร์ค แจซัง (Psy, Park Jae-Sang) ปัจจุบันสังกัด YG Entertainment  เกิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 1977 จบการศึกษาทางด้านดนตรีจากมหาวิทยาลัยบอสตันและวิทยาลัยดนตรีเบิร์กเลย์ สหรัฐอเมริกา ด้านชีวิตส่วนตัว Psy สมรสแล้ว มีลูก 2 คน มีผลงานเพลงครั้งแรกเมื่อปี 2001 ชื่ออัลบั้ม “PSY from the PSYcho World!”  และชุดที่ 2  “Sa2/Adult only”  แต่ก็ถูกแบนเนื่องจากการโปรโมตที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชน ต่อมาในเดือนกันยายน 2002 Psy ก็ได้มีผลงานทางโซเชียลมีเดีย ชื่อเพลง Champion ซึ่งเพลงนี้ได้ถูกนำไปในการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2002 ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกัน หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม 2010 หลังจากข่าวคราวเงียบหายไปนานหลายปี ในปี 2012 ได้มีอัลบั้มชุดที่ 6 คือ “PSY’s Best 6th Part 1” […]