Category: Development

งานแสดงสินค้า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ปีนี้มีผู้ประกอบการร่วมงานอย่างคับคั่ง

กรุงโซล- The “2016 Creative Economy Exhibition” เริ่มแล้วที่ศูนย์แสดงสินค้า Convention and Exhibition Center (COEX) ปีนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆประมาณ 2,400 หน่วยงาน มากกว่าปีอื่นๆ จากนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประธานาธิบดี Park ปีนี้มีหน่วยงานของรัฐจำนวน 1,687 หน่วยงานมานำเสนอนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการในประเทศจำนวน 718 บริษัทรวมทั้งธุรกิจ startups ได้รับเชิญมาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความสำเร็จทางเทคโนโลยี การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT, Choi Yang-hee กล่าวว่า เพื่อนำเสนอว่ามิติทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปแล้วในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา กระทรวงทั้ง 13 กระทรวงและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เพิ่มงบประมาณปี 2017 ให้ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ตัวอย่าง เช่น ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จังหวัด Gyoneggi ได้นำเสนอระบบจัดแต่งทรงผม “Hair Fit” โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบทรงผมให้ดูเป็นธรรมชาติมาก เหมาะกับแต่ละบุคคลและมีภาพแสดงให้เห็นก่อนจะตัดผม โดยอยู่บนฐานของข้อมูลของลูกค้าและเตรียมส่งออกเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย บริษัท […]

การประชุม APEC 2016 เริ่มแล้วที่กรุงลิมา เปรู

การประชุม APEC 2016 เริ่มแล้วที่กรุงลิมา เปรู

    APEC leaders                                                                              Peru President Pedro Pablo Kuczynski การประชุม Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เริ่มขึ้นแล้ว ปีนี้ประเทศเปรูเป็นเจ้าภาพ APEC […]

นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe สัญญาให้เงินช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe สัญญาให้เงินช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

                วันที่ 20 กันยายน นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ให้คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในที่ประชุมสุดยอดด้านผู้ลี้ภัย (U.S. led Summit on Refugees) ที่นคร New York ซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยเหลือของ 50 ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และให้คำมั่นจะให้เงินช่วยเหลือ ทำให้กองทุนเพื่อมนุษยธรรมในปี 2016 มียอดสะสมมากกว่าปี 2015 ถึง 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อีกทั้งนายกรัฐมนตรี Abe ได้กล่าวว่า ญี่ปุ่นจะให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ของญี่ปุ่น เช่น การช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมและการศึกษาแก่ผู้ลี้ภัยสงคราม การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวซีเรียจำนวน 150 คน โดยหวังให้เยาวชนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูประเทศของตน นายกรัฐมนตรี Abe ยังได้เรียกร้องให้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการศึกษาและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพ ก่อนหน้านั้น นายกรัฐมนตรี Abe ได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือเพื่อจัดการวิกฤตผู้อพยพจำนวน […]