Category: Society

ญี่ปุ่นขึ้นภาษีเนื้อแช่แข็งนำเข้าจากสหรัฐฯ

ญี่ปุ่นขึ้นภาษีเนื้อแช่แข็งนำเข้าจากสหรัฐฯ

             กระทรวงการคลังญี่ปุ่นแถลงการณ์ว่า ญี่ปุ่นจะขึ้นภาษีเนื้อแช่แข็งนำเข้าจากสหรัฐฯ รวมทั้งเนื้อแช่แข็งจากประเทศอื่นที่ไม่มีข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement) ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2017 ถึงมีนาคมปี 2018 อันเป็นมาตรการภาษีเพื่อปกป้องผู้ผลิตและเกษตรกรภายในประเทศ โดยจะขึ้นภาษีนำเข้าจากร้อยละ 38.5 เป็นร้อยละ 50 ซึ่งเป็นการขึ้นภาษีเนื้อนำเข้าครั้งแรกในรอบ 14 ปี นับตั้งแต่ปี 2003 การขึ้นภาษีเนื้อนำเข้าส่งผลกระทบโดยตรงต่อสหรัฐฯ เพราะญี่ปุ่นเป็นตลาดใหญ่สุดที่นำเข้าเนื้อจากสหรัฐฯ โดยในปี 2016 การส่งออกเนื้อแช่แข็งจากสหรัฐฯ มาญี่ปุ่นมีมูลค่ามากกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของการส่งออกเนื้อแช่แข็งของสหรัฐฯ ทั้งหมด อีกทั้งสำนักงานสถิติสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ในปี 2017 (เดือนมกราคม-พฤษภาคม) มูลค่าการส่งออกเนื้อของสหรัฐฯ มาญี่ปุ่นมีมูลค่ารวม 731 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มาตรการดังกล่าวนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับญี่ปุ่น เนื่องจากประธานาธิบดี Donald Trump […]

ญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายลดอัตราการฆ่าตัวตายลงร้อยละ 30 ภายในปี 2025

  ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราฆ่าตัวตายสูงมากเป็นลำดับต้นๆของโลก ในปี 2003 อยู่ที่ 34,427 คนและในปี 2014 อยู่ในลำดับที่ 6 ซึ่งอยู่ใน “ขั้นวิกฤต” (critical rate) รัฐบาลญี่ปุ่นจึงจัดตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราการฆ่าตัวตายจากใน 1 แสนคน มีประชากรฆ่าตัวตาย 18.5 คน ในปี 2015 ให้ลดลงเหลือ 13 คน ในปี 2025 ในแผนได้ระบุถึงสาเหตุของการฆ่าตัวตาย เช่น จำนวนชั่วโมงทำงานที่มากเกิน ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด อคติต่อเพศที่สาม รวมทั้งการกำหนดมาตรการในการกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต เป้าหมายนี้ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน ก่อนหน้านี้ในปี 2007 รัฐบาลได้เคยออกแนวทางการลดอัตราการฆ่าตัวตายมาแล้วโดยให้ลดลงร้อยละ 20 ภายใน 10 ปี   แหล่งข่าว: http://www.japantimes.co.jp/news/2017/07/25/national/japan-aims-cut-critical-suicide-rate-30-10-years/#.WXsrb2iGPIU  

การขาดแคลนแรงงานสามารถช่วยญี่ปุ่นแก้ปัญหาเงินฝืด

การขาดแคลนแรงงานสามารถช่วยญี่ปุ่นแก้ปัญหาเงินฝืด

(เครดิตภาพ: Nikkei Asian Review) ประมาณร้อยละ 90 ของบริษัทญี่ปุ่นมีนโยบายให้พนักงานทำงานล่วงเวลา เนื่องจากขาดแคลนแรงงานและมีผลผลิตต่ำ กรุงโตเกียว – นาย Nobuteru Ishihara  รัฐมนตรีด้านนโยบายเศรษฐกิจและการคลังของญี่ปุ่น ได้นำเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่น แก่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เนื้อหาในรายงานระบุว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวระดับปานกลาง ราคาสินค้ายังไม่สูงขึ้นมากนัก การขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน เลวร้ายกว่าช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ในปลายทศวรรษ 1980 อุปสงค์อุปทานที่ตึงตัวขึ้นในตลาดแรงงาน ไม่ได้ช่วยผลักดันค่าจ้างมากดังแต่ก่อน ญี่ปุ่นลงทุนน้อยลง ผลิตภาพแรงงานยังไม่ดีขึ้น ค่าจ้างอยู่ในภาวะชะงักงัน ผู้หญิงและคนชรากำลังเข้ามาทำงานในตลาดแรงงานมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน สาเหตุที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวมากนัก เนื่องจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจต้องการแรงงาน แต่ประชากรญี่ปุ่นหดตัว มีคนชราเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ รายงานระบุว่า การขาดแคลนแรงงานแม้จะเป็นปัญหา แต่เป็นโอกาสสำหรับญี่ปุ่นในการเพิ่มผลิตผล และเอาชนะเงินฝืด หากบริษัทญี่ปุ่นปฏิรูปการทำงาน รวมทั้งใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มากขึ้น ญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และระบบอัตโนมัติ (automation) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและช่วยทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจ   แหล่งข่าวและที่มาภาพ : http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Labor-shortage-can-help-Japan-beat-deflation-government-report

เกาหลีใต้พบไข้หวัดนกระบาด

เกาหลีใต้พบไข้หวัดนกระบาด

ภาพจาก Website: http://jingro.com หลังจากที่เกาหลีใต้พบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5เอ็น 8 ตอนต้นเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ทางการเกาหลีใต้ยังได้พบการระบาดของไข้หวัดนกในอีกหลายๆ พื้นที่ และได้มีคำสั่งให้กำจัดสัตว์ปีกไปกว่า 150,000 ตัว ซึ่งเกาหลีใต้ก็ได้ยกระดับการเฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดนกอย่างสูงสุด ด้วยการระงับการขนส่งสัตว์ปีก ปิดโรงฆ่าสัตว์ปีก ห้ามขายสัตว์ปีก ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบนท้องถนน ตลอดจนให้วัคซีนแก่สัตว์ปีกในฟาร์มเลี้ยงในพื้นที่อื่นๆ แหล่งที่มา Website: http://www.manager.co.th/  Retrieved June 11, 2017

สังคมจีนกับบริการ Alipy (อาลีเพย์)

สังคมจีนกับบริการ Alipy (อาลีเพย์)

ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเป็นต้นมา  โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงตามเมืองต่าง ๆ ของจีนพากันเข้าร่วมเครือข่ายโรงพยาบาลทางอินเทอร์เน็ตที่ นายJack Ma เป็นผู้ริเริ่มอย่างต่อเนื่อง  โดยรักษาโรคให้ผู้ป่วยก่อน  จ่ายค่ารักษาทีหลัง  คือผู้มีคะแนนเครดิต 650 ขึ้นไป เวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาล ไม่ต้องเข้าคิวรอชำระเงินอีก  รักษาโรคเสร็จแล้ว  กลับไปชำระเงินที่บ้านด้วย Alipay (อาลีเพย์) ก็ได้ บริการนี้ไม่เพียงแต่ประหยัดเวลาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยเท่านั้น  อีกทั้งช่วยให้การรับชำระเงินของโรงพยาบาลเบาลงอีกด้วย Alipay ยังมีแผนจะผ่อนค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยอีกด้วย  โดยจะหักค่ารักษาพยาบาลจากบัญชี  Alipayของผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ   และคำนวนค่ารักษากับค่าประกัน  มีการคาดการณ์ว่าในอนาคต จะสัมผัสหน้าจอโทรศัพท์มือถือเบา ๆ ก็สามารถรู้ได้ว่า  โรงพยาบาลแห่งใดที่สามารถรักษาโรคของเราได้เป็นอย่างดี  โดยพิจารณาจากระยะทางใกล้หรือไกล  และประสบการณ์ในการรักษาที่ผ่านมา  เป็นต้น  แต่การบริการดี ๆ ดังกล่าวต้องมีคะแนนเครดิตเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน  ซึ่งทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญของเครดิตมากขึ้น  และมีความกระตือรือร้นในการสร้างเครดิตมากขึ้น Alipay ยังร่วมมือกับ China Unicom ด้วย  โดยเมื่อลูกค้าของ China Unicom  มีคะแนนเครดิต 650 คะแนนขึ้นไปแล้ว  ไม่ต้องสำรองเงินฝาก  ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า  โดยใช้บริการก่อน  จ่ายทีหลัง   Alipay ได้ซึมเข้าทุกแง่มุมของชีวิตชาวบ้าน โดยส่งเสริมให้ผู้คนทั้งหลายใช้เครดิตของตน  […]

Baidu (ไป๋ตู้) เสิร์ชเอนจิ้นใหญ่ที่สุดของจีน

Baidu (ไป๋ตู้) เสิร์ชเอนจิ้นใหญ่ที่สุดของจีน

Baidu (ไป๋ตู้) www.baidu.com เป็น Search Engine หรือ web ค้นหาข้อมูลด้วยภาษาจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน Baidu ก่อตั้งปลายปี 1999 ในสหรัฐ แต่เปิดตัวเต็มรูปแบบในปี 2000 ในจีน การให้บริการครอบคลุมหลายด้าน ทั้งการค้นหาข้อมูลจากเวปไซต์ ,ข้อความ รูปภาพ พยากรณ์อากาศ เวปบอร์ด พจนานุกรม ข่าวสารทั้งด้านบันเทิงและข่าวสาร ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ ที่ได้รับความนิยมมากก็ได้แก่การค้นหาแผนที่เส้นทางต่างๆ และการดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ ทั้งรูปแบบmp3, wma หรือเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมคนจีน เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอินเตอร์เนตอย่างใกล้ชิด Baidu จึงเข้าไปมีบทบาทสำคัญมากในการเป็น เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือการค้นหาต่างๆ ขณะนี้ Baidu ได้รุกเข้าสู่ตลาดต่างประเทศแล้ว โดยเริ่มมีให้บริการค้นคำด้วยภาษาญี่ปุ่น และเข้าสู่ตลาดประเทศไทย เป้าหมาย ต่อไปคือตลาดเวียดนามและสิงคโปร์ โลโก้ Baidu มีลักษณะเป็น “รอยตีนหมี” หมายถึงการค้นหา ตามล่าสัตว์ของนายพราน เทคโนโลนีการสืบค้นที่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตร ขณะนี้มีเพียง 4 ประเทศ คือ […]

บริการใหม่ของ Alipay (อาลีเพย์)

บริการใหม่ของ Alipay (อาลีเพย์)

นาย Jack Ma มีแผนจะพัฒนาเมือง Hangzhou (หางโจว)  ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเป็นเมืองแรกในจีนที่จะเลิกใช้เงินสด  นอกจากเสนอบริการต่าง ๆ ในประเทศจีนแล้ว  Alipay ยังดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้นด้วย เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  หน่วยบริหารการเงินของกลุ่ม Alibabaประกาศว่า  ทุ่มเงิน 1,200 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในการซื้อบริษัท MoneyGram ซึ่งเป็นบริษัทโอนเงินรวดเร็วที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสหรัฐฯ   โดยมีสาขาทั่วประเทศสหรัฐฯ กว่า 30 สาขา  และมีบัญชีทั่วโลก 2,400 ล้านบัญชี Alipay ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับประเทศ Monaco  เพื่อช่วยให้ Monaco พัฒนาเป็นประเทศที่ไม่ต้องใช้เงินสด  นี่เป็นครั้งแรกที่ Alipay เซ็นMOU กับรัฐบาลของประเทศหนึ่ง  ส่วน Monaco กลายเป็นประเทศยุโรปประเทศที่ 12 ที่ใช้บริการ Alipay  เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  การบินฟินแลนด์เปิดใช้ Alipay กับทุกเที่ยวบินที่บินไปยังจีน ปัจจุบัน  Alipay มีสถานที่เปิดให้บริการรวม 120,000 แห่งกระจายอยู่ใน 25 ประเทศทั้งยุโรป  […]

ตำรวจจีนบุกทำลายรูปปั้นทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ปลอม

ตำรวจจีนบุกทำลายรูปปั้นทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ปลอม

ตำรวจทางภาคกลางของจีนบุกทลายแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่หลอกลวงให้นักท่องเที่ยวเข้าชมรูปปั้นทหารดินเผาของพรรดิจิ๋นซีที่ทำปลอมขึ้นมา สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า แหล่งท่องเที่ยวปลอมที่ตำรวจบุกทลายครั้งนี้ตั้งอยู่ในเขตหลินถง เมืองซีอาน พื้นที่เดียวกับสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีที่แท้จริง ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของจีน มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุบทำลายรูปปั้นทหารดินเผาปลอม 40 ตัว และทางการเขตหลินถง ได้นำภาพปฏิบัติการครั้งนี้ออกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นเศษซากของรูปปั้นทหารดินเผาปลอมที่ถูกทุบจนแตกเป็นเสี่ยง ๆ ปฏิบัติการครั้งนี้มีขึ้นหลังจากตำรวจได้รับการร้องเรียนทางออนไลน์จากประชาชนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวปลอมแห่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเผยกับสำนักข่าวซินหัวว่า ไกด์นำเที่ยวและแท็กซี่เถื่อนจะหลอกลวงให้นักท่องเที่ยวไปชมรูปปั้นทหารจักรพรรดิจิ๋นซีปลอมที่นี่ อย่างไรก็ตาม ผู้มาเที่ยวชมส่วนใหญ่จะต้องผิดหวังที่ได้เห็นรูปปั้นเพียงไม่กี่สิบตัว ซึ่งเทียบไม่ได้กับสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีที่แท้จริง ซึ่งมีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยรูปปั้นดินเผาโบราณจำนวนมาก เช่น รูปทหารองครักษ์ ม้า และรถม้าศึก ที่ผู้สร้างเชื่อว่าจะทำหน้าที่พิทักษ์จักรพรรดิจิ๋นซีในปรโลก แหล่งข่าวและที่มาภาพ:  http://www.bbc.com/thai/international-38613499

จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงเร็วมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1968

จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงเร็วมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1968

สำนักข่าว Reuters รายงานตัวเลขจากการสำรวจสำมะโนประชากรญี่ปุ่นล่าสุด พบว่า ประชากรญี่ปุ่น มีจำนวนลดลงเร็วมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1968 ซึ่งมีนัยสำคัญต่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ โดยจากผลสำรวจ พบว่า (1) ตั้งแต่เดือนมกราคมจำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงไป 308,084 คน เหลือ 125,583,658 คน ซึ่งจำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน (2) จำนวนทารกแรกเกิดในปีนี้มี 981,084 คน ลดลงร้อยละ 2.9 จากปีก่อน ซึ่งเป็นจำนวนประชากรแรกเกิดที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1974 (3) ประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีถึงร้อยละ 27.2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ถือเป็นช่วงอายุที่มีจำนวนมากที่สุด ในขณะที่ ประชากรที่มีอายุ 0-14 ปี ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 12.7 จากจำนวนประชากรทั้งหมด (4) จำนวนชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 2,323,428 คน อันเป็นผลจากนโยบายเปิดรับผู้อพยพที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานชาวญี่ปุ่นที่ไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายที่จะดึงดูดนักเรียนและแรงงานต่างชาติที่มีทักษะ อย่างไรก็ดี […]

ประธานาธิบดี Moon พบอดีตประธานาธิบดี Obama

ประธานาธิบดี Moon พบอดีตประธานาธิบดี Obama

กรุงโซล- หลังจากกลับจากการเยือนวอชิงตัน 1 วัน ประธานาธิบดี Moon Jae-in ได้พบกับอดีตประธานาธิบดี Barack Obama ที่ Blue House ประธานาธิบดี Moon ได้กล่าวถึงผลของการไปเยือนวอชิงตันว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายและขอคำแนะนำจากอดีตประธานาธิบดี Obama ในการเพิ่มความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ อดีตประธานาธิบดี Obama มาเยือนเกาหลีใต้ครั้งนี้เพื่อกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม the Asian Leadership Conference โดยมีหนังสือพิมพ์ Chosun Ilbo เป็นเจ้าภาพ Obama กล่าวว่าที่วอชิงตันมีการสนับสนุนความเป็นพันธมิตร เกาหลีใต้- สหรัฐอเมริกาจากชาวอเมริกันอย่างเต็มที่ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีแต่จะเข้มแข็งขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้นประธานาธิบดี Moon ยังพบกับนาย Thomas Bach ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ International Olympic Committee  ประธานาธิบดี Moon ได้กล่าวขอบคุณที่ให้การสนับสนุน the 2017 World Taekwondo Championships เมื่อเดือนที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้ ให้โอกาสทีมเทควอนโดของเกาหลีเหนือได้แสดงในพิธีเปิดการแข่งขัน แหล่งข่าวและที่มาภาพ Hwang […]