Category: Education

นักเรียนมัธยม Fukushima เยี่ยมชมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิลิปปินส์

นักเรียนมัธยม Fukushima เยี่ยมชมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิลิปปินส์

ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2013/08/240905.html นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน พร้อมครู 3 คน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเขตปกครอง Fukushima ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการทัศนศึกษาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดญี่ปุ่น อันเป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับผู้ที่อยู่ในเมือง Fukushima ที่จะได้เห็นการจัดพื้นที่ภายในของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ “ถ้าพวกเราอยู่ในญี่ปุ่น เราไม่สามารถเข้าไปโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่นั่นได้ นี่คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวที่เราสามารถเข้าเยี่ยมชมและดูทุกอย่างในนั้น” หนึ่งในครูที่เข้าร่วมดูงานกล่าว One scene in “A Message from Fukushima” ที่มาภาพ: http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/shinsai_episode.html/ วิเคราะห์/  จากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ไออิชิ ที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เกิดระเบิดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งมีความรุนแรงในระดับ 7 ตาม INES วิกฤตการณ์ที่เกิดนี้นอกจากได้สร้างความเสียหายและความสูญเสียเป็นอย่างมากแล้ว ยังได้สร้างความหวาดหวั่นให้กับประชาชนด้วย หลังเหตุการณ์จึงมีการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจจากความเศร้าโศก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับประสบการณ์อันเลวร้าย ทำให้พวกเขาต้องสูญเสียจิตวิญญาณการใช้ชีวิตวัยเด็กเช่นที่เด็กทั่วไปควรจะได้รับ และการอยู่อย่างหวาดระแวง ดังนี้จึงได้มีการริเริ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับมามีชีวิตชีวาและมีกำลังใจ รวมทั้งการใช้ประสบการณ์ของนักเรียนให้เกิดประโยชน์ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กคนอื่นๆ พร้อมกับการเดินทางไปขอบคุณความช่วยเหลือต่างๆ ที่ได้มีต่อโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ กิจกรรมต่างๆ มีทั้งที่ริเริ่มโดยนักเรียนเองและองค์กรต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ ดังเช่น […]