Category: Sociology

ชาวจีนกว่า 400 ล้านคนพูดภาษาจีนกลางไม่ได้

ชาวจีนกว่า 400 ล้านคนพูดภาษาจีนกลางไม่ได้

ที่มาภาพ: itc.cric.ac.th ซีอาร์ไอ ออนไลน์: รายงานว่าหนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป้าระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการจีนเปิดเผยข้อมูลเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า ปัจจุบัน ชาวจีนที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้มีเพียง 70% เท่านั้น และที่เหลืออีก 30% ซึ่งเท่ากับ 400 ล้านกว่าคนพูดภาษาจีนกลางไม่ได้ โดยเฉพาะในเขตชนบท เขตทุรกันดารและเขตชนเผ่าน้อย การใช้ภาษาจีนกลางยังไม่ค่อยแพร่หลาย สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนปีนี้ เป็นสัปดาห์เผยแพร่การใช้ภาษาจีนกลางทั่วประเทศครั้งที่ 16 ประเด็นหลักของปีนี้คือ “เผยแพร่การใช้ภาษาจีนกลาง ร่วมกันสานฝันของชาวจีน”   กิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่การใช้ภาษาจีนเริ่มจัดตั้งแต่ปี 1998 โดยจัดขึ้นปีละครั้งของทุกปี แหล่งข่าว http://thai.cri.cn/247/2013/09/06/226s213277.htm วิเคราะห์ข่าว ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการรู้หนังสือน่าจะเป็นประเด็นที่คนไทยคุ้นเคย เพราะรัฐบาลไทยก็มีการส่งเสริมในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน หากมองให้ลึกซึ้งจะเห็นว่าทั้งสองประเทศตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ แต่เรื่องที่น่าสนใจจากข่าวนี้ที่ขอนำเสนอคือประเด็น กิจกรรมเผยแพร่การใช้ภาษาจีนทั่วประเทศ ซึ่งมีประเด็นหลักในปีนี้ว่า “เผยแพร่การใช้ภาษาจีนกลาง ร่วมกันสานฝันของชาวจีน” จากข้อสัมภาษณ์ตอนหนึ่งของ Dr. Zhou Fangye นักวิจัยชาวจีน จาก CASS ในเรื่องเกี่ยวกับสภาพ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมจีนในปัจจุบัน ต่อข้อซักถามที่ว่า เหตุใดประเทศจีนจึงมีอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรไม่สูงเท่าญี่ปุ่นหรือเกาหลี  Dr. Zhou ตอบว่าคนจีนไม่ได้นับถือศาสนาใดมีแต่พรรคคอมมิวนิสต์ ความเชื่อต่างๆได้ถูกทำลายในสมัยคอมมิวนิสต์เรืองอำนาจยุคแรกๆ ท่านเหมาเซตุง […]

“เมืองมนต์เสน่ห์” งานมหกรรมจีน-อาเซียนครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี

“เมืองมนต์เสน่ห์” งานมหกรรมจีน-อาเซียนครบรอบความสัมพันธ์ 10 ปี

ที่มาภาพ: http://www.rsunews.net/index.php/news/detail/1541 สรุปข่าว งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีของจีนในระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน  เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของงานมหกรรมได้รับการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ เมืองหนานหนิงของจีน บันกาเสรี เบกาวันของบรูไน กัมปงธมของกัมพูชา ยอกยาการ์ตาของอินโดนีเซีย เวียงจันทร์ของลาว อิโปห์ของมาเลเซีย จ๊อกผิ่วของเมียนมาร์ จังหวัดอิซาเบลาของฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ตราดของไทย และบินดินของเวียดนาม ในโอกาสการครบรอบ 10 ปีความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จีน-อาเซียนและงานมหกรรมจีน-อาเซียน เมืองมนต์เสน่ห์ 11 แห่งดังกล่าวจะเน้นแสดงโอกาสด้านการค้าในความร่วมมือส่วนภูมิภาค และลักษณะของเมือง ตลอดจนผลงานที่ได้รับในด้านการค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองของประเทศต่างๆ งานมหกรรมฯ ครั้งนี้ยังจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ที่หลากหลาย อาทิ งานประชาสัมพันธ์เมือง และการแลกเปลี่ยนระหว่างเมือง ซึ่งเมืองหนานหนิงจะจัดงานประชาสัมพันธ์นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตให้สิทธิพิเศษด้านภาษีในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ของเมืองหนานหนิง การให้คำปรึกษาด้านนโนยายการลงทุนของเมืองหนานหนิง และ เมืองหนานหนิงในสายตาของเขตทั้งจีนและต่างประเทศ งานมหกรรมจีน-อาเซียน 9 ครั้งที่ผ่านมา ได้จัดการแสดงเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ 93 เมืองแล้ว ถือว่า “เมืองมนต์เสน่ห์” ได้กลายเป็นประเด็นที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างเมืองของจีนและอาเซียน […]

แซมาอึล อุนดง แนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเกาหลี : อดีตถึงปัจจุบัน

แซมาอึล อุนดง แนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเกาหลี : อดีตถึงปัจจุบัน

                                แซมาอึล อุนดง   (Saemaul Undong) ในภาษาเกาหลี หมายถึงขบวนการสร้างหมู่บ้านใหม่ เป็นกระบวนการทางยุทธศาสตร์ที่ประเทศเกาหลีใต้นำมาใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาหมู่บ้านนับตั้งแต่ปี 1970 สมัยประธานาธิบดี ปาร์ค จุงฮี และยังคงดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ และถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก                 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี ของทวีปเอเชีย มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นมรดกตกทอดกันมากว่าห้าพันปี  เกาหลีใต้เป็นประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นบ้าง จีนบ้าง และเคยมีสงครามในประเทศจนทำให้ประเทศต้องถูกแบ่งครึ่งและแยกการปกครองเป็นสองประเทศสองระบบ เป็นประเทศที่ติดอันดับประเทศที่ยากจนที่สุด แต่ในปัจจุบันนี้หากเอ่ยถึงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ชื่อนี้ผงาด เป็นประเทศพัฒนาที่เคยเป็นสี่เสือแห่งเอเชีย (Newly Industrialized Countries)  หรือประเทศอุตสาหกรรรมใหม่  และปัจจุบันได้กลายเป็นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับที่สิบสองของโลก เกาหลีใต้เคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลก เกาหลีใต้มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศจนสามารถยกระดับประเทศจากการเป็นประเทศที่ยากจนเป็นประเทศที่ร่ำรวย และส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้คือ  แนวทางการพัฒนาประเทศแบบ แซมาอึล อุนดง (Saemaul Undong)                 เกาหลีใต้ในอดีตต้องเผชิญกับการถูกรุกราน และภาวะสงครามมากมายหลายครั้ง ทำให้ประเทศยากจน และเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับการเกษตรเท่านั้น อีกทั้งในบางครั้งประเทศต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติเช่นภาวะน้ำท่วม หรือภาวะแห้งแล้ง ความอดอยากยากจนครอบคลุมไปทั่วประเทศ จนกระทั้งในปี 1962 ประเทศเกาหลีเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเริ่มส่งสัญญาณในทางที่ดีขึ้น หลังจากนั้นเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง […]

ปฏิเสธข่าวลือการยกเว้นวีซ่าไทย-จีน ภายในเดือนกันยายนนี้

ปฏิเสธข่าวลือการยกเว้นวีซ่าไทย-จีน ภายในเดือนกันยายนนี้

              ที่มา:  www.trekkingthai.com สรุปข่าว เมื่อค่ำวันที่ 12 ส.ค. 2556 อัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าว ปฏิเสธกระแสข่าวลือว่า จะมีการยกเลิกวีซ่าระหว่าง ไทย- จีน ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้  สถานทูตไทยในกรุงปักกิ่ง ได้รับโทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวจำนวนมาก เรื่องดังกล่าวนี้ ยังต้องมีการหารือในรายละเอียดระหว่างรัฐบาลไทยและจีนในระดับทางการต่อไป และจำเป็นต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการ และใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอได้โทรศัพท์สอบถามข้อมูลดังกล่าวจากกรมกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีน โดยได้รับคำตอบว่า ขณะนี้ จีน-ไทยยังไม่มีการหารือเรื่องนี้เช่นกันก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนไทย นำเสนอว่า นายโภคิณ พลกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายกสมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-จีนคนล่าสุด ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ของไทย และมีการนำเสนอประเด็นการยกเลิกวีซ่าให้รัฐบาลไทยพิจารณา อย่างไรก็ตาม หลังจากข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไป มีผู้นำข้อมูลไปขยายความต่อให้เกิดความสับสนกับช่วงเวลาเดือนกันยายนที่นายกฯยิ่งลักษณ์จะเดินทางมาเยือนเมืองจีนตามคำเชิญของฝ่ายจีนเพื่อเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปจีน- อาเซียน ที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างสีของจีน จนกลายเป็นข่าวลือว่าจะมีการยกเลิกวีซ่าไทยจีน ภายในเดือนกันยายนนี้ แหล่งข้อมูล: สถานีวิทยุซีอาร์ไอ   http://thai.cri.cn/247/2013/08/13/228s212511.htm วิเคราะห์ข่าว: ข่าวลือบางกระแสในสังคมออนไลน์ มีข่าวที่เชื่อถือได้และไม่ได้ แล้วแต่การพิจารณาของผู้อ่าน บางข่าวก็ทำให้สังคมเกิดความสับสน ดังเช่น […]