Category: Uncategorized

พรรค LDP แพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงโตเกียว

พรรค LDP แพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงโตเกียว

                เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม มีการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงโตเกียว ผลปรากฎว่า พรรค Liberal Democratic Party (LDP) ของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe แพ้การเลือกตั้งอย่างขาดลอย โดยพรรคที่ได้ที่นั้งในสภากรุงโตเกียวมากที่สุดคือ พรรค Tokyo Citizen First ของผู้ว่าฯ กรุงโตเกียว Yuriko Koike ได้ 49 ที่นั่งจากทั้งหมด 127 ที่นั่ง พรรค Komeito ซึ่งเป็นพรรคพันธมิตรของผู้ว่าฯ กรุงโตเกียว ได้ไป 23 ที่นั่ง พรรค LDP 23 ที่นั่ง พรรค Japanese Communist ได้ 19 ที่นั่ง พรรค Democratic […]

โรงเรียนจีนเปิดธนาคารเกรด ใครสอบไม่ผ่าน มากู้ยืมคะแนนไปใช้ได้

โรงเรียนจีนเปิดธนาคารเกรด ใครสอบไม่ผ่าน มากู้ยืมคะแนนไปใช้ได้

โครงการธนาคารเกรดนี้เป็นแนวคิดของโรงเรียนมัธยม Nanjing (Nanjing No.1 High School) ที่ตั้งอยู่ในเมือง Nanjing มณฑล Jiangsu ประเทศจีน เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล เมื่อเดือนมกราคม 2560 เผยว่า การจัดทำนั้นก็เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแก้ตัวเป็นครั้งที่สอง บางรายที่สอบตกแบบเฉียดฉิวไปเพียง 1 คะแนน ก็สามารถมายืมคะแนนไปใช้ได้โดยไม่ต้องสอบตก หลักการทำงานของธนาคารแห่งนี้คือ ยืมไปเท่าไรก็ใช้คืนเท่านั้น สมมติยืมไป 3 คะแนนเพื่อให้สอบผ่าน ครั้งหน้าก็ต้องสอบให้ได้คะแนนมากกว่าเดิมเพื่อจะได้หัก 3 คะแนนไปใช้หนี้ แต่หลักเกณฑ์การคืนคะแนนก็ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีหักเอาในครั้งหน้าเสมอไปโดยขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละคน อาจารย์บางวิชาอาจจะให้นักเรียนทำงานพิเศษเพิ่ม ทำงานในห้องแล็บ หรือเขียนเรียงความออกไปพูดหน้าชั้น เป็นต้น นักเรียนคนใดที่ไม่สามารถใช้หนี้ “คืนคะแนน” กลับสู่ธนาคารเกรดได้ นักเรียนคนนั้นก็จะถูกขึ้นบัญชีดำจากธนาคาร ทั้งนี้ถึงแม้ว่าผลตอบรับของโครงการธนาคารเกรดจะเป็นไปในทางที่ดี แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นดีเห็นงามด้วย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ให้ความเห็นว่า ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนลดความกดดันในการสอบ แต่มันคือวิธีการที่ไม่เหมาะสม จะทำให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเพราะคิดว่ายังไงก็ต้องผ่านและยังไม่สามารถการันตีได้ว่านักเรียนจะทำคะแนนได้ดีกว่าเดิมในการสอบครั้งต่อไปอีกด้วย แหล่งข่าวและที่มาภาพ: http://nzmao.com/ และ เฟซบุ๊ก 南京一中(Nanjing No.1 High School)

ผลการหารือประชุมสุดยอดผู้นำญี่ปุ่น-รัสเซีย

ผลการหารือประชุมสุดยอดผู้นำญี่ปุ่น-รัสเซีย

                 ช่วงปลายเดือนเมษายน นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe เดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ โดยประเด็นที่ได้รับการจับตามอง คือ การแก้ไขข้อพิพาทการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน Northern Territories/Southern Kurils และปัญหาเกาหลีเหนือ จากผลของการหารือ ทั้งสองผู้นำแสดงความต้องการที่จะขจัดข้อบาดหมางระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะข้อพิพาทดินแดน ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงเริ่มต้นกระบวนการที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะนำไปสู่การลงนามสนธิสัญญาสันติภาพ ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัสเซียจะอำนวยความสะดวกให้แก่คนญี่ปุ่นกลับไปเคารพหลุมศพบรรพบุรุษที่อยู่บนเกาะพิพาท อีกทั้งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการเจรจาพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจร่วมในเกาะพิพาททั้งด้านการประมงและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ประเด็นเกาหลีเหนือ ผู้นำทั้งฝ่ายเห็นพ้องว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรแสดงถึงความยับยั้งชั่งใจ อย่างไรก็ตาม ทั้งรัสเซียและญี่ปุ่นก็ไม่ได้หารือถึงวิธีการจะทำให้เกาหลีเหนือยอมล้มเลิกความพยายามพัฒนานิวเคลียร์และขีบปนาวุธ ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่นมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีในสมัยนายกรัฐมนตรี Abe ซึ่งปัจจัยสำคัญคือ การทะยานขึ้นมาของจีน ทำให้รัสเซียและญี่ปุ่นหันมาร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์และคงสถานะเดิมของตน แหล่งข่าวและที่มาภาพ: https://japantoday.com/category/politics/putin-hosts-japan’s-abe-in-moscow-discuss-disputed-islands

รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาขยายบทบาทผู้เชี่ยวชาญต่างชาติด้านการเกษตรในญี่ปุ่น

  โตเกียว – ญี่ปุ่นจะพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติด้านการเกษตรมาทำงานนอกเขตยุทธศาสตร์แห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานหดตัวในปัจจุบัน นาย Kozo Yamamoto รัฐมนตรีผู้ซึ่งปฏิรูปกฎระเบียบ กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2017 ที่ผ่านมา การทำการเกษตรขนาดใหญ่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก แรงงานภาคเกษตรของญี่ปุ่นมีจำนวน 3.17 ล้านคน ในกุมภาพันธ์ปี 2016 จำนวนนี้เป็นตัวเลขที่น้อยลงจาก 10 ปีที่แล้วถึง 2.08 ล้านคน คนงานอายุ 65 ปี และมากกว่า 65 ปี มีร้อยละ 47 ของทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38 เป็นการส่งสัญญาณว่าการสูงอายุของประชากรได้ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง รัฐบาลเริ่มดำเนินการในปี 1993 เพื่อให้ชาวต่างชาติมาฝึกงานด้านเทคนิค เพื่อเรียนรู้ทักษะการทำการเกษตร ภาคเกษตรญี่ปุ่นปัจจุบัน ได้จ้างผู้ฝึกงานมากกว่า 20,000 คน แต่โครงการบ่อยครั้งก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานรวมทั้งการโกงค่าจ้าง รัฐบาลกำลังหันไปสู่การจัดตั้งเขตยุทธศาสตร์แห่งชาติที่มีการผ่อนคลายกฎระเบียบ กำลังกระตุ้นให้เกิดการทดลองนโยบายและเริ่มที่จะระบุปัญหา มันถูกคาดหวังว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่มีปริญญาด้านเกษตรจากมหาวิทยาลัย มาทำงานภาคเกษตรได้มากขึ้น มาฝึกงานในโครงการฝึกงานด้านเทคนิคของญี่ปุ่นในเขตยุทธศาสตร์พิเศษแห่งชาติ 3-5 ปี ซึ่งคนงานเหล่านี้ ควรจะได้รับค่าจ้าง/ค่าชดเชยเท่าเทียมกับแรงงานญี่ปุ่น […]

ร้อยละ 15 ของจำนวนเทศบาลของญี่ปุ่นทั้งหมดส่งสัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ

  สำนักข่าว Kyodoได้ทำการสำรวจรัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่น จำนวน 1,788 แห่ง เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2016 ถึงเดือนมกราคม 2017 ได้รับคำตอบจำนวน 1,720 แห่ง ผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 15 ของทั้งหมดกำลังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี เนื่องจากประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและบริษัทให้มาลงทุน ในขณะที่ร้อยละ 66 กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเทียบกับปีที่ผ่านมา แหล่งข่าว: www.japantimes.co.jp.

ผู้จัดการLegoประจำสำนักงานจีนกับงานปลอมที่เหมือนของจริง

ผู้จัดการLegoประจำสำนักงานจีนกับงานปลอมที่เหมือนของจริง

ปีที่แล้ว Lego เปิดโรงงานใหม่ที่เมือง Jiaxing ในมณฑล Zhejiang ของจีนเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดเอเชีย Richard Wong ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตประจำเอเชียของ Leco บอกว่าที่ผ่านมาเด็กในจีนต้องรอสินค้า Lego ชุดใหม่เป็นเวลานาน เนื่องจากสั่งซื้อมาจากประเทศอื่น โรงงานแห่งใหม่นี้สามารถผลิต Lego ได้หลายพันล้านชิ้นต่อปีและทางบริษัทมีแผนจะเปิดร้าน 40 แห่งในจีนภายใน 4 ปีข้างหน้า เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการจากผู้บริโภคในเอเชียซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทต้องพบกับปัญหาใหญ่คือผู้ผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้เหมือนของจริงและยังตั้งชื่อสินค้าคล้ายกันอีกด้วย Lego บอกว่ารัฐบาลจีนควรต้องจัดการเรื่องนี้ให้เข้มงวดกว่านี้ และไม่ควรให้มีการขายสินค้าลอกเลียนแบบในประเทศ แหล่งข่าวและที่มาภาพ:  http://www.bbc.com/news/business-38729557

ไต้หวันยั่วจีน เผยแผน ‘ปธน.ไช่’ แวะเหยียบแผ่นดินมะกัน (รอยเตอร์: 30/12/1016)

ไต้หวันยั่วจีน เผยแผน ‘ปธน.ไช่’ แวะเหยียบแผ่นดินมะกัน (รอยเตอร์: 30/12/1016)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สำนักงานประธานาธิบดีไต้หวันแถลงในวันเดียวกันว่า ประธานาธิบดีไช่ อิง-เหวิน ของไต้หวัน จะแวะพักเปลี่ยนเครื่องที่เมืองฮิวสตันและซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างที่ผู้นำไต้หวันจะเดินทางเยือนชาติพันธมิตรในภูมิภาคละตินอเมริกาที่กำหนดจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-15 มกราคมปีหน้า การเปิดเผยกำหนดการเยือนต่างประเทศดังกล่าวของผู้นำไต้หวันที่มีการแวะพักที่ประเทศสหรัฐด้วย อาจเป็นการยั่วยุให้จีนแสดงความโกรธเกรี้ยวไม่พอใจขึ้นอีกได้ หลังจากเมื่อเร็วๆนี้ ทางการจีนเพิ่งออกมาเรียกร้องให้สหรัฐขัดขวางการแวะหยุดพักการเดินทางของผู้นำไต้หวันในดินแดนสหรัฐมาแล้ว อเล็กซ์ หวง โฆษกสำนักงานประธานาธิบดีไต้หวัน เปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวว่า ประธานาธิบดีไช่จะเดินทางจากไต้หวันถึงเมืองฮิวสตันของสหรัฐในวันที่ 7 มกราคม และจะเดินทางออกไปในอีกวันถัดมา และในช่วงขากลับหลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศในละตินอเมริกา ประธานาธิบดีไช่จะเดินทางถึงนครซานฟรานซิสโกในวันที่ 13 มกราคม ก่อนกลับไต้หวัน อย่างไรก็ดี สำนักงานประธานาธิบดีไต้หวันปฏิเสธที่จะให้ความเห็นว่าผู้นำไต้หวันจะพบปะกับทีมงานคนใดของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีไต้หวันหรือไม่ ในระหว่างที่ผู้นำไต้หวันแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สหรัฐ ขณะที่สถาบันอเมริกันในไต้หวัน(เอไอที) ซึ่งเป็นหน่วยงานของทางการสหรัฐประจำไต้หวัน เปิดเผยว่า การเดินทางเยือนดังกล่าวของประธานาธิบดีไต้หวันเป็นการเยือนส่วนตัวและไม่เป็นทางการ “การแวะเปลี่ยนเครื่องของประธานาธิบดีไช่ในสหรัฐตั้งอยู่บนหลักปฏิบัติของสหรัฐที่มีมายาวนานและสอดคล้องกับความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการที่มีต่อไต้หวัน” โฆษกเอไอทีกล่าว ก่อนหน้านี้ นายทรัมป์ได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับรัฐบาลจีนอย่างมาก จากการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำไต้หวันที่โทรมาแสดงความยินดีต่อชัยชนะของนายทรัมป์ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งผิดจากธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยมีมาของสหรัฐและทำให้จีนเกิดความกังขาในพันธกรณีของสหรัฐที่มีต่อนโยบายจีนเดียวของจีน

ชาวไต้หวันประท้วงความพยายามปรับแก้กฎหมายอนุญาตคนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้

ชาวไต้หวันประท้วงความพยายามปรับแก้กฎหมายอนุญาตคนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้

  ชาวไต้หวันหลายพันคนพากันชุมนุมประท้วงบริเวณหน้ารัฐสภาในกรุงไทเป แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการปรับแก้กฎหมายอนุญาตคนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้โดยผู้ประท้วงพยายามบุกฝ่าประตูเข้าไปภายในรัฐสภา ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายและมีผู้ถูกจับกุมจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ ไต้หวันถือเป็นหนึ่งในดินแดนแถบเอเชียที่เปิดกว้างให้สิทธิการแสดงออกของกลุ่มคนเพศเดียวกัน โดยพยายามชูไต้หวันเป็นสังคมที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ขณะที่ผลสำรวจทัศนคติชาวไต้หวันส่วนใหญ่ไม่รังเกียจการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน แต่กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งแสดงท่าทีรังเกียจต่อต้าน ทั้งๆ ที่ความพยายามปรับแก้กฎหมายอนุญาตคนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ในไต้หวันดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่มีรัฐบาลไหนดำเนินการได้สำเร็จ ขณะการเปิดพิจารณาปรับแก้กฎหมายครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากกฎหมายของสหรัฐอนุญาตคนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว Taipei Times 1/11/2016

ไต้หวันกลายเป็นดินแดนแรกในเอเชียที่อนุญาตให้เพศเดียวกัน สมรสกันได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

ไต้หวันกลายเป็นดินแดนแรกในเอเชียที่อนุญาตให้เพศเดียวกัน สมรสกันได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

  บรรดานักการเมืองไต้หวัน กำลังคร่ำเคร่งกับการร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ว่าด้วยการสมรสที่เท่าเทียมกัน หนึ่งในจำนวนนี้ อยู่ในขั้นรอการตรวจสอบความถูกต้องและคาดว่าจะผ่านความเห็นชอบภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ไต้หวัน กลายเป็นดินแดนแรกในเอเชียที่คนเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของครอบครัวแอลจีบีทีไต้หวัน  อ้างผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นว่า ชาวไต้หวันราว 80 % อายุระหว่าง 20-29 ปี สนับสนุนการสมรสของคนเพศเดียวกัน ขณะที่ผลสำรวจของหนังสือพิมพ์ไต้หวัน ยูไนเต็ด เดลี เมื่อ 4 ปีก่อนชี้ว่า ชาวไต้หวัน 55 % สนับสนุนการสมรสของเพศเดียวกัน ส่วนที่ต่อต้านมี 37 % ความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์และเลสเบี้ยน ได้รับการยอมรับมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 90 โดยได้รับอานิสงส์จากการเคลื่อนไหวของกลุ่มสิทธิสตรี ที่ทำให้กลุ่มชนชั้นเห็นดีเห็นงามในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ การสมรสของคนเพศเดียวกัน กลายเป็นที่รับรู้และเอาชนะบทบาททางเพศแบบดั้งเดิม และแรงกดดันเรื่องการมีลูก โดยคนกลุ่มนี้สมรสและสามารถมีลูกด้วยกันได้ กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของแอลจีบีที ในกรุงวอชิงตัน ระบุว่า ถ้ากฎหมายผ่าน ไต้หวันจะไปเข้ากลุ่มแคนาดา, โคลอมเบีย, ไอร์แลนด์, สหรัฐ และอีก 16 ประเทศ ที่ไขเขียวให้คนเพศเดียวกันสมรสได้โดยถูกต้องตามกฎหมายในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา   กรุงเทพธุรกิจ […]

ผู้นำไต้หวันเรียกร้องให้รัฐบาลเคารพความเห็นของชาวฮ่องกง หลังจีนเข้าแทรกแซงการเมืองภายใน

เอ็นบีซี รายงานว่า ประธานาธิบดี ไช่อิงเหวิน ของไต้หวัน ผู้นำพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (ดีพีพี) ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลจีนเคารพและรับฟังความต้องการของชาวฮ่องกงในการเลือกผู้แทนของตนตามระบอบประชาธิปไตยและเสริมว่าไต้หวันจะจับตาดูจีนจัดการสถานการณ์ดังกล่าวในฮ่องกงอย่างใกล้ชิด หลังจีนเข้าแทรกแซงการเมืองภายในฮ่องกงเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการประกาศทบทวนการตีความรัฐธรรมนูญของฮ่องกง ด้าน หม่าเสี่ยวกวง โฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของรัฐบาลจีน กล่าวตอบโต้ความเห็นของผู้นำไต้หวัน โดยระบุให้ไต้หวันหยุดเข้ามายุ่งกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะสร้างความสับสนให้กับนานาชาติ โดยก่อนหน้านี้จีนได้บอกให้ไต้หวันระงับการแสดงความเห็นที่จะบั่นทอนเสถียรภาพของฮ่องกง และส่งผลกระทบต่อหลักการหนึ่งประเทศ สองระบบ ทั้งนี้ ซีเอ็นบีซีรายงานอ้างความเห็นของนักวิเคราะห์หลายรายจากสถาบันวิจัยยูเรเซีย ว่า การเข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในของฮ่องกงล่าสุดนั้น มีแนวโน้มเพิ่มความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ โดยการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปีหน้า ซึ่งผู้นำระดับสูงของจีนไม่ต้องการแสดงความอ่อนแอเกี่ยวกับระบบการบริหารงานฮ่องกงที่เป็นเขตปกครองพิเศษของจีน ขณะที่การสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตยในฮ่องกงล่าสุดของไต้หวันอาจทำให้ความตึงเครียดดังกล่าวรุนแรงยิ่งขึ้น CNBC 11/11/2016