Articles By: sutin saisanguan

การสะสมบัตรชมเขื่อนทั่วญี่ปุ่น กระตุ้นการท่องเที่ยว

การสะสมบัตรชมเขื่อนทั่วญี่ปุ่น กระตุ้นการท่องเที่ยว

Japan News รายงานว่า  นักท่องเที่ยว/ผู้เข้าชมเขื่อนทั่วประเทศญี่ปุ่นจะได้รับ บัตรชมเขื่อน (Dam Card หรือ Dam Trading Card) จากสำนักงานจัดการเขื่อนแต่ละเขื่อน  ซึ่งบัตรเหล่านี้มีรูปถ่ายและรายละเอียดของแต่ละเขื่อน  ทางสำนักงานเชื่อว่านอกเหนือจากความเพลิดเพลินเจริญใจแล้ว  ผู้เข้าชมเขื่อนจะได้ตระหนักถึงคุณูปการของเขื่อน (ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ) ต่อสังคมญี่ปุ่นแบบทั้งมวลตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน   ขณะนี้  สำนักงานจัดการเขื่อนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เห็นนักท่องเที่ยวเข้าชมเขื่อนจำนวนมาก    “…คิดว่ามุมมองของประชาชนเกี่ยวกับเขื่อนมีการเปลี่ยนแปลงไป…  จากความขัดแย้งของประชาชน/การเผชิญหน้าขณะการก่อสร้างเขื่อน… เป็นสิ่งที่สามารถปกป้องชีวิตของผู้คนจากภัยพิบัติ”    ปรากฏว่า บัตรดังกล่าวกลายเป็นของสะสมรายการยอดนิยมไปแล้ว  โดยเฉพาะในหมู่เด็กๆ อาจกล่าวได้ว่า  ทั้ง บัตรชมเขื่อน (Dam Card หรือ Dam Trading Card)  และ ภาพยนตร์ เรื่อง Kurobe no Taiyo (J-Drama) (2009) ล้วนเป็นผลงาน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ -การส่งเสริมการท่องเที่ยวขั้นเทพ อีกหนึ่ง  “Lesson Learned from Japan” ที่มารูป:  http://bit.ly/2eH4JSu ; […]

ญี่ปุ่นจะตั้งคลังเซลล์มะเร็ง

ญี่ปุ่นจะตั้งคลังเซลล์มะเร็ง

ภาคภาษาไทย สถานีวิทยุ CRI / สำนักข่าว Xinhua  รายงานว่า  ศูนย์รักษาพยาบาลในจังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือกับบริษัทผลิตยาและองค์กรวิจัย  จะก่อตั้งคลังเซลล์มะเร็งที่สามารถเก็บรักษาเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยและเปิดใช้งานในเดือนเมษายนปี 2017  คลังเซลล์มะเร็งแห่งนี้จะเก็บสะสมเซลล์มะเร็งที่ได้จากการผ่าตัดของผู้ป่วย   ขณะนี้ ทางศูนย์รักษาพยาบาลแห่งนี้ได้สะสมเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ 50 ชนิด และเซลล์มะเร็งปอดอีก 30 ชนิดแล้ว อนึ่ง  ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น ได้วิจัยกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นที่อายุ 40 – 69 ปี ราว 100,000 คน พบว่า ช่วงปี 1990 – 2010  หลังจากถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ภายในเวลา 1 ปี อัตราความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของผู้ป่วยเหล่านี้จะสูงกว่าคนปกติถึง 23.9 เท่า และความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นๆ ก็สูงกว่า 18.8 เท่า  ทว่าหลังจาก 1 ปีผ่านไปแล้ว อัตราความเสี่ยงทั้ง 2 ด้านก็จะลดน้อยลงจนไม่ต่างกับคนทั่วไป Medical Tourist Numbers […]

เทศกาลดั้งเดิมของญี่ปุ่น จะเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม

เทศกาลดั้งเดิมของญี่ปุ่น จะเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม

NHK WORLD/ The Asahi Shimbun  รายงานว่า  เทศกาล Hakata Gion Yamakasa (博多祇園山笠) ของจังหวัด Fukuoka  (รูป 1)  และ เทศกาล Takayama Matsuri (高山祭) ของจังหวัด Gifu  (รูป 2) ซึ่งเป็นเทศกาลรถแห่และขบวนแห่ดั้งเดิมของญี่ปุ่น จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ UNESCO (องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก) ทั้งนี้ ปัจจุบันยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( UNESCO’s list of intangible cultural heritage) จากญี่ปุ่นแล้ว 22 รายการ ซึ่งรวมถึง Washoku (和食) หรือ อาหารญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่ขึ้นทะเบียนฯ เมื่อปี 2013 [UNESCO’s list of intangible […]

ญี่ปุ่นจะสำรวจ เรื่อง Racism ครั้งใหญ่ ครั้งแรก

ญี่ปุ่นจะสำรวจ เรื่อง Racism ครั้งใหญ่ ครั้งแรก

Japan Today/ The Asahi Shimbun  รายงานว่า ปัจจุบัน  Racism/ Discrimination (การเลือกปฏิบัติ / การเหยียดสีผิว) กลายเป็นความกังวลของสังคม ที่กำลังขยายตัวมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น  จะเห็นว่า  (1)  จำนวนชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้น เป็น 2.3 ล้านคน ตัดยอด สิ้นเดือนมิถุนายน 2016   แม้ว่าอัตราส่วนต่ำกว่าร้อยละ 2.0 ของ ประชากรทั้งหมด     (2)  เมื่อเดือนมิถุนายน 2016  รัฐสภาของญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายส่งเสริมความพยายามที่จะกำจัดการพูดและพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติกับคนต่างด้าว     (3) ล่าสุด  กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นจะดำเนินการสำรวจขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2016    ซึ่งคาดว่า ผลการสำรวจจะออกเผยแพร่ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2017 และจะสะท้อนให้เห็นในการกำหนดนโยบายของรัฐบาล (4)  ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ Asahi  ระบุว่า การสำรวจดังกล่าว จะสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวต่างชาติที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า จำนวน 18,500  ตัวอย่าง    ข้อคำถามจะจัดทำเป็นภาษาต่างๆ จำนวน  13 […]

วัยรุ่นชายในญี่ปุ่น 100 คน ใส่ Jeans  40 คน

วัยรุ่นชายในญี่ปุ่น 100 คน ใส่ Jeans 40 คน

นิตยสาร Angle  ออนไลน์ รายงานว่า ผลการสำรวจของสมาคมยีนส์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Jeans Association)  ระบุว่า  ตามเมืองใหญ่มีชายหนุ่มที่ใส่กางเกงยีนส์อยู่ราว  40 คน จาก 100 คน  ในทำนองเดียวกัน มีสาวๆที่ใส่ท่อนล่างเป็นยีนส์ราว 30 คนจาก 100 คน   ยิ่งกว่านั้น ปริมาณการผลิตกางเกงยีนส์แต่ละปีในประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  เช่น ช่วงปี 1996 – 2012   พบว่า ปี 1996  ปริมาณการผลิตสูงสุดจำนวน 77.8 ล้านตัว  ต่อมา ปี 2002  ที่มีปริมาณการผลิตลดลงเหลือ 70.7 ล้านตัว   และ เมื่อปี 2012 ปริมาณการผลิตลดลงเหลือ  46.5  ล้านตัว “Fashion is a weapon that you can use when […]

Kouraku bento (行楽弁当) ในวันสดใส ช่วงฤดูใบไม้ร่วง

Kouraku bento (行楽弁当) ในวันสดใส ช่วงฤดูใบไม้ร่วง

เรดิโอ แจแปน /   NHK WORLD  นำเสนอสูตรอาหาร  Kouraku bento (行楽弁当,  “โคระกุ เบ็นโต” )  สำหรับช่วงฤดูใบไม้ร่วงโดยใช้ส่วนประกอบอาหารที่กำลังเข้าฤดู  ทั้งนี้  ที่ญี่ปุ่น เดือนตุลาคมถือเป็นฤดูแห่งโคระกุ คือเป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย  ดังนั้นผู้คนจึงนิยมออกไปท่องเที่ยวหรือว่าออกไปทำกิจกรรมข้างนอก อย่างเช่น เดินไฮกิ้ง ชมใบไม้เปลี่ยนสี หรือ เชียร์เด็ก ๆ ในงานกีฬาโรงเรียน  แล้วรับประทานเบ็นโตที่เตรียมติดตัวไปด้วย เดือนตุลาคมเป็นหนึ่งในเดือนที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น  เป็นช่วงที่สภาพอากาศที่ยังคงอบอุ่น  แต่ไม่ร้อนและชื้นอีกต่อไป   ต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสี ในภาคเหนือและที่สูง อีกหนึ่งในเสน่ห์ญี่ปุ่น  … ศิลปะการอาหาร วัฒนธรรมการกินอาหารตามฤดูกาล  คุณภาพชีวิตและ ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ที่มารูป :  http://bit.ly/2ezjxVY ;  http://bit.ly/2f73bpO ; http://bit.ly/2elzLTp แหล่งข่าว : http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/radio/cooking/20161021.html ;  http://www.japan-guide.com/e/e2273.html ;   http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/en/normal/normal.html ;   http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/japan/climate/index.php?kikan=mon ; https://www.technologychaoban.com/news_detail.php?tnid=1984

รัฐบาลญี่ปุ่นสนองต่อพระราชดำรัสของสมเด็จพระจักรพรรดิ

รัฐบาลญี่ปุ่นสนองต่อพระราชดำรัสของสมเด็จพระจักรพรรดิ

NHK WORLD รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2016  สมเด็จพระจักรพรรดิ Akihito ทรงแสดงความวิตกว่าวันหนึ่งอาจเป็นการยากสำหรับพระองค์ที่จะดำเนินพระราชกรณียกิจเนื่องด้วยพระพลานามัยถดถอยลง  ซึ่งดูเหมือนว่าสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นมีพระราชประสงค์จะสละราชบัลลังก์   อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน กฎหมายญี่ปุ่นไม่มีบทบัญญัติสำหรับสมเด็จพระจักรพรรดิที่จะสละราชบัลลังก์ขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพ นายกรัฐมนตรี Shinzō Abe แถลงว่า รัฐบาลจะดำเนินการหารืออย่างจริงจังเพื่อสนองต่อพระราชดำรัสในสมเด็จพระจักรพรรดิดังกล่าว   ถัดมา รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อปรึกษาหารืออย่างจริงจังถึงเรื่องนี้  ล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2016 รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มเปิดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าว  โดยคณะกรรมการได้หารือแนวทางการประชุมและจะมาประชุมกันราว 2 ครั้งต่อเดือน  อันดับแรก คณะกรรมการจะพบหารือกับผู้เชี่ยวชาญราว 15 คนจากด้านรัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์ ระบบสำนักพระราชวัง และด้านอื่น ๆ สมเด็จพระจักรพรรดิ Akihito (明仁) เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น และเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 125 ตั้งแต่โบราณกาลของญี่ปุ่น ในปัจจุบันนี้พระองค์เป็นพระประมุขเพียงพระองค์เดียวในโลกที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นจักรพรรดิ ที่มารูป : The Boston Globe ,  http://bit.ly/2e1akXi; Xinhua/Qian Zheng,  […]

สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงไว้ทุกข์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงไว้ทุกข์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

NHK WORLD  รายงานว่า  สำนักพระราชวังหลวงของญี่ปุ่นแถลงว่า สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศซึ่งเสด็จสวรรคต(เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2016)  โดย ทั้งสองพระองค์  1) ทรงไว้ทุกข์ถวายความอาลัยเป็นเวลา 3 วันนับตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีเป็นต้นไป และ 2) ทรงมอบหมายให้ เลขาธิการสำนักพระราชวังหลวงเดินทางยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวเพื่อส่งสารแสดงความเสียพระทัยของทั้งสองพระองค์   _ สิ่งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานระหว่างพระบรมราชจักรีวงศ์กับพระราชวงศ์ของญี่ปุ่น “There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.”  (Thomas Aquinas)  ฯลฯ เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 1965   (พ.ศ. 2508) สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นขณะดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร เจ้าชายอากิอิโต แห่งญี่ปุ่น ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพันธุ์ปลานิลจากประเทศญี่ปุ่น [Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)]  จำนวน 50 ตัว  ครั้งนั้นได้โปรดเกล้าฯ […]

นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะแห่งญี่ปุ่นส่งสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะแห่งญี่ปุ่นส่งสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

NHK WORLD  รายงานว่า  นายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะแห่งญี่ปุ่นส่งสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ส่งสารนี้ถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ฯลฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระบรมวงศานุวงศ์ของญี่ปุ่นด้วย สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมาร ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปลาน้ำจืดสายพันธุ์หนึ่งในช่วงทศวรรษที่ 1960 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสนับสนุนให้เลี้ยงปลาชนิดนี้เป็นอาหารทั่วประเทศไทย ฯลฯ ที่มารูป : https://chaomam.files.wordpress.com/2012/03/img_39252.jpg ;  http://www.terragalleria.com/images/black-white/theravada/thai2341-bw.jpeg แหล่งข่าว :  http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/th/news/201610141150_th_01/ ; http://bit.ly/2dXM1sa ; http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201610140012.html ; http://the-japan-news.com/news/article/0003281018 ;  http://www.mainichi.jp/english/articles/20161013/p2g/00m/0in/087000c ;

1 ใน 5 คนวัยทำงานญี่ปุ่น เสี่ยง ทำงานหนักจนตาย “Karochi”

1 ใน 5 คนวัยทำงานญี่ปุ่น เสี่ยง ทำงานหนักจนตาย “Karochi”

หนังสือพิมพ์  The Telegraph/Post Today  รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2016  เป็นครั้งแรกที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดเผยรายงาน  White Paper  ซึ่งได้ดำเนินวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ” Karochi syndrome  (การทำงานหนักจนถึงแก่ความตาย)”   โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ บริษัท และพนักงาน จำนวน 10,000  บริษัท และ 20,000 คน ตามลำดับ  แต่ได้รับความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพียง 1,743  บริษัท และ 19,583  คน  ผลการศึกษาพบว่า  ราวร้อยละ 12 ของบริษัทที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามระบุว่า บริษัทให้พนักงานต้องทำงานล่วงเวลาเกิน 100 ชั่วโมงต่อเดือน  ขณะที่มีเพียงร้อยละ 23 ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามฯ ให้พนักงานต้องทำงานล่วงเวลา 80 ชั่วโมงต่อเดือน ซึ่ง เป็น “เส้นขอบเขตของคาโรชิ”   [W]here 80 hours of […]