Articles By: Jintavat Sirirat

คะแนนนิยม ครม. ของ นรม. Abe ตกต่ำมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2012

คะแนนนิยม ครม. ของ นรม. Abe ตกต่ำมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2012

ผลสำรวจความคิดเห็นจากหลายสำนักข่าวของญี่ปุ่นช่วงเดือนกรกฎาคม พบว่า คะแนนนิยมคณะรัฐมนตรีพรรค Liberal Democratic Party ตกต่ำลงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2012 ผลสำรวจของ Yomiuri Shimbun พบว่า คะแนนนิยมพรรค LDP ตกลงถึง 25 จุด จากผลสำรวจเดือนพฤษภาคม เหลือแค่ร้อยละ 36 เท่านั้น ผลสำรวจของ Asahi Shimbun พบว่า คะแนนนิยมพรรค LDP ตกลง 8 จุด จากผลสำรวจเดือนมิถุนายน เหลือร้อยละ 33 ผลสำรวจของ NHK พบว่า คะแนนนิยมพรรค LDP ตกลง 16 จุด จากผลสำรวจเดือนพฤษภาคม เหลือร้อยละ 35 และผลสำรวจของ NNN พบว่า ตกลง 14 จุด จากเดือนพฤษภาคม เหลือร้อยละ 32 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คะแนนนิยมตกลง คือ […]

จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงเร็วมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1968

จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงเร็วมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1968

สำนักข่าว Reuters รายงานตัวเลขจากการสำรวจสำมะโนประชากรญี่ปุ่นล่าสุด พบว่า ประชากรญี่ปุ่น มีจำนวนลดลงเร็วมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1968 ซึ่งมีนัยสำคัญต่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ โดยจากผลสำรวจ พบว่า (1) ตั้งแต่เดือนมกราคมจำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงไป 308,084 คน เหลือ 125,583,658 คน ซึ่งจำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน (2) จำนวนทารกแรกเกิดในปีนี้มี 981,084 คน ลดลงร้อยละ 2.9 จากปีก่อน ซึ่งเป็นจำนวนประชากรแรกเกิดที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1974 (3) ประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีถึงร้อยละ 27.2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ถือเป็นช่วงอายุที่มีจำนวนมากที่สุด ในขณะที่ ประชากรที่มีอายุ 0-14 ปี ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 12.7 จากจำนวนประชากรทั้งหมด (4) จำนวนชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 2,323,428 คน อันเป็นผลจากนโยบายเปิดรับผู้อพยพที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานชาวญี่ปุ่นที่ไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายที่จะดึงดูดนักเรียนและแรงงานต่างชาติที่มีทักษะ อย่างไรก็ดี […]

ญี่ปุ่นตั้งเป้าส่งคนไปดวงจันทร์ภายในปี 2030

ญี่ปุ่นตั้งเป้าส่งคนไปดวงจันทร์ภายในปี 2030

                   Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ตั้งเป้าจะส่งคนไปดวงจันทร์ภายในปี 2030 ถือเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นวางแผนจะส่งคนไปบนดวงจันทร์ เพราะที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้ส่งนักบินอวกาศไปไกลสุด คือ ที่สถานีอวกาศนานาชาติ แผนนี้ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการแล้วจะออกเป็นแผนปฎิบัติการภายในปีหน้า ตามแผนดังกล่าว ญี่ปุ่นจะร่วมมือกับ National Aeronautics and Space Administration (NASA) ของสหรัฐอเมริกา ในภารกิจสร้างสถานีอวกาศวงโคจรดวงจันทร์ในปี 2025 อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวของ NASA ที่ต้องการส่งคนไปดาวอังคารภายในปี 2033 การดำเนินนโยบายเชิงรุกของญี่ปุ่นมีขึ้นท่ามกลางการแข่งขันด้านอวกาศที่เพิ่มขึ้นทั้งในระดับภูมิภาค (จีน อินเดีย) และระดับโลก (สหรัฐอเมริกา ยุโรป รัสเซีย) โดยเฉพาะจีนและอินเดียที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจด้านอวกาศ เช่น ใน 2016 จีนประสบความสำเร็จในการส่งยานอวกาศ Shenzhou-11 พร้อมนักบินอวกาศ 2 คน เดินทางรอบวงโคจรโลก และอินเดียที่ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านอวกาศที่มีคุณภาพ แต่ราคาย่อมเยาว์ […]

พรรค LDP แพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงโตเกียว

พรรค LDP แพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงโตเกียว

                เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม มีการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงโตเกียว ผลปรากฎว่า พรรค Liberal Democratic Party (LDP) ของนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe แพ้การเลือกตั้งอย่างขาดลอย โดยพรรคที่ได้ที่นั้งในสภากรุงโตเกียวมากที่สุดคือ พรรค Tokyo Citizen First ของผู้ว่าฯ กรุงโตเกียว Yuriko Koike ได้ 49 ที่นั่งจากทั้งหมด 127 ที่นั่ง พรรค Komeito ซึ่งเป็นพรรคพันธมิตรของผู้ว่าฯ กรุงโตเกียว ได้ไป 23 ที่นั่ง พรรค LDP 23 ที่นั่ง พรรค Japanese Communist ได้ 19 ที่นั่ง พรรค Democratic […]

คนญี่ปุ่นสูบบุหรี่น้อยลงนับตั้งแต่ทำการสำรวจ

คนญี่ปุ่นสูบบุหรี่น้อยลงนับตั้งแต่ทำการสำรวจ

           สำนักข่าว Kyodo รายงานผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังเคราะห์ เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของคนญี่ปุ่น พบว่า ในปี 2016 คนญี่ปุ่นสูบบุหรี่ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการสำรวจ เนื่องจากคนญี่ปุ่นที่สูบบุหรี่มีน้อยกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด เมื่อเทียบกับประมาณ 50 ปีที่แล้ว คนญี่ปุ่นกว่าครึ่งประเทศเป็นผู้ติดบุหรี่ (ยาสูบ) จากผลสำรวจยังพบว่า ร้อยละ 19.8 ของประชากรอายุ 20 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูบบุหรี่ 1.8 จุด จากผลสำรวจปี 2013 โดยประชากรเพศชายที่สูบบุหรี่ทุกวันลดลง 2.4 จุด เหลือร้อยละ 29.1 ขณะที่ประชากรเพศหญิงสูบบุหรี่ลดลง 0.9 จุด เหลือร้อยละ 8.6 โดยผู้หญิงที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 86.2 ไม่สูบบุหรี่ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่มากที่สุดคือ ผู้ชายช่วงอายุ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.9 ของประชากรทั้งหมด กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่า […]

พรรค LDP จะเสนอญัตติเรื่องการแก้ไขมาตรา 9 ในการประชุมสมัยสามัญ

พรรค LDP จะเสนอญัตติเรื่องการแก้ไขมาตรา 9 ในการประชุมสมัยสามัญ

                    พรรค Liberal Democratic Party (LDP) ได้มีมติเสนอญัตติเรื่องการแก้ไขมาตรา 9 แห่งรัฐธรรมนูญ ในการประชุมสมัยสามัญของสภาผู้แทนราษฎร (จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน) โดยต้องการให้พรรคการเมืองทุกพรรคเข้าร่วมการหารือในประเด็นดังกล่าวนี้ เนื่องจากพรรค LDP ต้องการผลักดันเรื่องการแก้ไขมาตรา 9 ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองฝ่ายค้าน (Democratic Party, Communist Party เป็นต้น) ได้เห็นชอบร่วมกันว่า ไม่ต้องการแก้ไขมาตรา 9 เพราะกังวลถึงการตีความใหม่ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe เช่นเดียวกับนักกฎหมายที่แสดงความกังวลเช่นเดียวกัน แหล่งข่าว: https://japantoday.com/category/politics/ldp-calls-for-diet-debate-on-war-renouncing-article-9-revision ที่มาภาพ: https://www.yahoo.com/news/push-muscular-military-leaves-many-japanese-uneasy-041707798.html

ญี่ปุ่น-เวียดนาม กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล

ญี่ปุ่น-เวียดนาม กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล

                สำนักข่าว AP รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2017 นายกรัฐมนตรี Nguyen Xuan Phuc ของเวียดนามเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ โดยมีการลงนามข้อร่วมกันมากกว่า 10 ฉบับ ซึ่งข้อตกลงด้านความมั่นคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน โดยญี่ปุ่นกับเวียดนามได้ตกลงจะร่วมมือกันยกระดับขีดความสามารถด้านการรักษาความมั่นคงทางทะเลของเวียดนาม ภายใต้ความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นมูลค่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (38,000 ล้านเยน) เพื่อปรับปรุงเรือตรวจการณ์ของหน่วยยามฝั่งเวียดนาม ด้วยการจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย การกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศ เกิดขึ้นในช่วงที่จีนดำเนินนโยบายแข็งกร้าวต่อการอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ โดยในการหารือร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับเวียดนาม ทั้งสองผู้นำได้แสดงความกังวลต่อภัยคุกคามสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค จากความพยายามของบางประเทศ (จีน) ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิม (status quo) อันเป็นการเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาค ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนามจะนำไปสู่เสรีภาพและอิสระภาพของการเดินเรือทางทะเล ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติรัฐ อันเป็นหลักหมุดของเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของประชาคมระหว่างประเทศ แหล่งข่าวและที่มาภาพ: https://japantoday.com/category/politics/japan-vietnam-to-bolster-maritime-security-cooperation  

ญี่ปุ่นซ้อมรบร่วมกับสหรัฐฯ อังกฤษ และฝรั่งเศส

ญี่ปุ่นซ้อมรบร่วมกับสหรัฐฯ อังกฤษ และฝรั่งเศส

          วันที่ 13 พฤษภาคม กองกำลังป้องตนเองของญี่ปุ่น (Self-Defense Forces: SDF) เข้าร่วมซ้อมรบยกพลขึ้นบกที่เกาะกวม บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ กับกองกำลังของสหรัฐฯ อังกฤษ และฝรั่งเศส โดยเจตนาต้องการแสดงถึงเสรีภาพของการเรือเดินผ่านทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนอ้างสิทธิ์ครอบครอง รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับพันธมิตรด้านความมั่นคง การซ้อมรบครั้งนี้ ทหารเรือญี่ปุ่นกว่า 50 คนและลูกเรือญี่ปุ่น 160 คน ร่วมปฏิบัติการยกพลขึ้นบกกับเรือรบฝรั่งเศส เคียงคู่ไปกับเรือรบฝรั่งเศสอีกลำที่มีทหารอังกฤษ 70 คน พร้อมเฮลิคอปเตอร์ แหล่งข่าวและที่มาภาพ:  https://japantoday.com/category/national/Japan-joins-military-exercises-with-U.S.-UK-and-France-off-Guam  

โลโก้และสโลแกนใหม่ของกรุงโตเกียว

โลโก้และสโลแกนใหม่ของกรุงโตเกียว

                   กรุงโตเกียวประดิษฐ์โลโก้และสโลแกนใหม่ คือ “Tokyo Tokyo Old meets New” อันเป็นการผสมระหว่างการเขียนแบบพู่กันกับแบบโกธิค เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของกรุงโตเกียวที่เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของกรุงโตเกียวมีมาตั้งแต่ยุคเอโดะ (1603-1867) พร้อมกับรับวัฒนธรรมตะวันตกในสมัยเมจิปลายศตวรรษที่ 19 โดยโลโก้และสโลแกนใหม่นี้จะนำไปใช้ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของกรุงโตเกียวทั้งในและต่างประเทศ การเขียนแบบพู่กันแสดงถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเป็นรากฐานของสังคม และการเขียนแบบโกธิคด้วยสีฟ้าแสดงถึงการก้าวสู่อนาคต อีกทั้งยังใส่ลูกเล่นด้วยตราแสตมป์แบบดั้งเดิมสีแดง ซึ่งเป็นลายแยก Shibuya หนึ่งในสัญลักษณ์ที่โด่งดังของกรุงโตเกียว แหล่งข่าวและที่มาภาพ: https://japantoday.com/category/national/tokyo-creates-new-logo-slogan-to-promote-city-overseas-as-prime-tourist-destination    

ผลการหารือประชุมสุดยอดผู้นำญี่ปุ่น-รัสเซีย

ผลการหารือประชุมสุดยอดผู้นำญี่ปุ่น-รัสเซีย

                 ช่วงปลายเดือนเมษายน นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe เดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ โดยประเด็นที่ได้รับการจับตามอง คือ การแก้ไขข้อพิพาทการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน Northern Territories/Southern Kurils และปัญหาเกาหลีเหนือ จากผลของการหารือ ทั้งสองผู้นำแสดงความต้องการที่จะขจัดข้อบาดหมางระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะข้อพิพาทดินแดน ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงเริ่มต้นกระบวนการที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะนำไปสู่การลงนามสนธิสัญญาสันติภาพ ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัสเซียจะอำนวยความสะดวกให้แก่คนญี่ปุ่นกลับไปเคารพหลุมศพบรรพบุรุษที่อยู่บนเกาะพิพาท อีกทั้งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการเจรจาพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจร่วมในเกาะพิพาททั้งด้านการประมงและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ประเด็นเกาหลีเหนือ ผู้นำทั้งฝ่ายเห็นพ้องว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรแสดงถึงความยับยั้งชั่งใจ อย่างไรก็ตาม ทั้งรัสเซียและญี่ปุ่นก็ไม่ได้หารือถึงวิธีการจะทำให้เกาหลีเหนือยอมล้มเลิกความพยายามพัฒนานิวเคลียร์และขีบปนาวุธ ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่นมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีในสมัยนายกรัฐมนตรี Abe ซึ่งปัจจัยสำคัญคือ การทะยานขึ้นมาของจีน ทำให้รัสเซียและญี่ปุ่นหันมาร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์และคงสถานะเดิมของตน แหล่งข่าวและที่มาภาพ: https://japantoday.com/category/politics/putin-hosts-japan’s-abe-in-moscow-discuss-disputed-islands